ข้ามไปเนื้อหา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วิทยาศาสตร์สุขภาพ คือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่ศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพของมนุษย์และสัตว์ วิทยาศาสตร์สุขภาพสามารถแบ่งออกได้ 2 ส่วน ส่วนแรก คือ การศึกษา วิจัย และความรู้ที่เกี่ยวกับสุขภาพ ส่วนที่ 2 คือ การนำความรู้ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาสุขภาพ, รักษาโรค และทำความเข้าใจการทำงานของร่างกายมนุษย์และสัตว์ งานวิจัยด้านนี้วางอยู่บนฐานของชีววิทยา, เคมี และฟิสิกส์ รวมไปถึงความรู้ด้านสังคมศาสตร์ เช่น สังคมวิทยาการแพทย์[แก้]

สาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ[แก้]

การแพทย์แผนตะวันตก[แก้]

การแพทย์ทางเลือก[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]