มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
The Eastern University of Management and Technology
UMT logo.jpg
สถาปนา 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542
ประเภท เอกชน
อธิการบดี ดร.จินติยา จินารัตน์
นายกสภาฯ ศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ ช่างเรียน
เว็บไซต์ umt.ac.th

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น (อังกฤษ: The Eastern University of Management and Technology) เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ถึงระดับปริญญาเอก ตั้งอยู่ที่ถนนชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี[1]

ประวัติ[แก้]

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น เดิมคือ วิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2526 ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 จึงได้ขยายเปิดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาเพิ่มขึ้น กระทั่งเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 จึงได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัย และเปลี่ยนชื่อมาเป็นมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น

คณะ[แก้]

  • คณะบริหารธุรกิจ
  • คณะรัฐศาสตร์
  • คณะศึกษาศาสตร์
  • คณะนิติศาสตร์
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • คณะนิเทศศาสตร์

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]