มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
The Eastern University of Management and Technology
Logo-umt s.png
สถาปนา 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542
ประเภท เอกชน
อธิการบดี ดร.จินติยา จินารัตน์
นายกสภาฯ ศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ ช่างเรียน
เว็บไซต์ www.umt.ac.th

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น (อังกฤษ: The Eastern University of Management and Technology) เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ถึงระดับปริญญาเอก ตั้งอยู่ที่ถนนชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี[1]

ประวัติ[แก้]

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น เดิมคือ วิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2526 ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 จึงได้ขยายเปิดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาเพิ่มขึ้น กระทั่งเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 จึงได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัย และเปลี่ยนชื่อมาเป็นมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น

คณะ[แก้]

  • คณะการบัญชี
  • คณะศึกษาศาสตร์
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • คณะศิลปศาสตร์
  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • คณะนิติศาสตร์
  • คณะรัฐศาสตร์
  • คณะบริหารธุรกิจ

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]