วิกิพีเดียภาษาไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ภาพสัญลักษณ์ของวิกิพีเดีย วิกิพีเดียภาษาไทย
ตราสัญลักษณ์ของวิกิพีเดียภาษาไทย
ภาพจับหน้าหลักวิกิพีเดียภาษาไทย
เว็บไซต์ http://th.wikipedia.org
เชิงพาณิชย์? ไม่ใช่
ประเภท โครงการสารานุกรมอินเทอร์เน็ต
การลงทะเบียน ไม่จำเป็น
ภาษา ภาษาไทย
เจ้าของ มูลนิธิวิกิมีเดีย
ผู้ก่อตั้ง ชุมชนวิกิไทย

วิกิพีเดียภาษาไทย เป็นรุ่นภาษาไทยของวิกิพีเดีย สารานุกรมออนไลน์เสรี เริ่มเขียนเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2546 ปัจจุบันมี 87,548 บทความ (เวลาจริง) มีการแก้ไขเนื้อหากว่าห้าล้านครั้ง (สถิติ ณ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2556)

ลักษณะเฉพาะ[แก้]

วิกิพีเดียไทยที่มีการกล่าวถึงในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

วิกิพีเดียภาษาไทยเป็นเว็บไซต์สารานุกรมออนไลน์ภาษาไทยแห่งที่สองที่ถูกสร้างขึ้น โดยก่อนหน้านี้มีสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฉบับกาญจนาภิเษก ความต่างของวิกิพีเดียคือ เนื้อหาถูกสร้างขึ้นโดยผู้ใช้หลายคน และแจกจ่ายได้เสรีภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ แบบแสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 และสัญญาอนุญาตเอกสารเสรีของกนู ในขณะที่สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนไม่สามารถเผยแพร่ต่อได้หากไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

รูปแบบของวิกิพีเดียภาษาไทยที่แตกต่างจากวิกิพีเดียภาษาอื่นอย่างเห็นได้ชัด คือ มีการย่อเข้ามาของบรรทัดแรกของแต่ละย่อหน้า สอดคล้องกับลักษณะเอกสารภาษาไทย

ลำดับเหตุการณ์[แก้]

สถิติ[แก้]

การเข้าใช้[แก้]

แหล่งของการเข้าชม (6/09 – 10/13) ที่มา
ไทย ไทย
  
96.6%
ประเทศจีน จีน
  
0.7%
สหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา
  
0.6%
อื่นๆ
  
2.1%

เว็บไซต์วิกิพีเดีย (รวมทุกภาษา) เป็นเว็บไซต์ที่มีผู้ใช้จากประเทศไทยเข้ามากเป็นอันดับที่ 8[1] โดยการจัดอับดับของอเล็กซา และเมื่อเทียบกับวิกิพีเดียภาษาอื่น ๆ วิกิพีเดียภาษาไทยมีผู้ใช้ทั่วโลกเข้ามากเป็นอันดับที่ 19[2] จากฐานข้อมูลสถิติของวิกิมีเดีย

จากการสำรวจด้วยแบบสอบถามโดย มนัสชล หิรัญรัตน์ นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้วิกิพีเดียภาษาไทยและผู้ใช้อินเทอร์เน็ตชาวไทย 400 คน ร้อยละ 80 เปิดดูวิกิพีเดียภาษาไทยอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง และร้อยละ 48 เปิดอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง โดยร้อยละ 54 เข้าสู่เว็บไซต์โดยตรง (ผ่านทางที่อยู่ th.wikipedia.org) และร้อยละ 51 เข้าผ่านทางเสิร์ชเอนจิน (หนึ่งคนสามารถตอบได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง) และมีประมาณร้อยละ 27 ที่ตอบว่าเคยมีส่วนร่วมในการปรับปรุงเนื้อหาในวิกิพีเดียภาษาไทย[3]

ใน พ.ศ. 2555 มีการเปิดเผยคำค้นที่มีผู้ค้นหามากที่สุด พบว่าคำค้นสามอันดับแรกที่มีผู้ค้นหาในวิกิพีเดียภาษาไทยมากที่สุด ได้แก่ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, เศรษฐกิจพอเพียงและประเทศไทยตามลำดับ[4]

ขนาด[แก้]

จำนวนบทความ[แก้]

ปัจจุบันวิกิพีเดียภาษาไทยมีทั้งหมด 470,976 หน้า โดยเป็นบทความ 87,548 หน้า ส่วนที่เหลือเป็นหน้าโครงการ แม่แบบ วิธีใช้ หน้าพิเศษ และหน้าอภิปราย

จำนวนผู้ลงทะเบียน[แก้]

ปัจจุบันมีจำนวนผู้ใช้ที่ลงทะเบียนแล้ว 199,325 บัญชี เป็นผู้ดูแล 16 บัญชี อัตราส่วนผู้ใช้ต่อผู้ดูแลเท่ากับประมาณ 12,457 : 1

จำนวนสื่อภาพและเสียง[แก้]

ปัจจุบันมีจำนวนไฟล์ภาพและสื่อทั้งหมด 30,691 ไฟล์ ไม่รวมภาพที่เชื่อมโยงมาจากวิกิมีเดียคอมมอนส์

จำนวนการแก้ไข[แก้]

ปัจจุบันมีการแก้ไขทั้งหมดรวม 5,749,523 ครั้ง หรือ 12.208 ครั้งต่อหนึ่งหน้าโดยเฉลี่ย

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]