วิทยาลัยชุมชนแพร่

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วิทยาลัยชุมชนแพร่
ชื่ออื่นPhrae Community College
ชื่อย่อวชช.พร. / PHRCC
คติพจน์วิทยาลัยชุมชน พัฒนาคน พัฒนาท้องถิ่น
ประเภทวิทยาลัยชุมชน
สถาปนา20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
ที่ตั้ง
สี    เหลือง แดง น้ำเงิน
เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนแพร่

วิทยาลัยชุมชนแพร่ เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในกลุ่มสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ตามนโยบายการกระจายการศึกษาสู่ท้องถิ่นในจังหวัดที่ไม่มีสถาบันอุดมศึกษา โดยยึดหลัก "การศึกษาสร้างชาติ สร้างคน สร้างงาน" และมุ่งเน้นการจัดการศึกษาหลากหลาย สนองตอบต่อความต้องการของท้องถิ่น พร้อมมั้งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม

วิทยาลัยชุมชนแพร่ เดิมตั้งอยู่ ณ โรงเรียนการป่าไม้ (เดิม) เลขที่ 33/13 ถนนคุ้มเดิม ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ต่อมาย้ายมาอยู่ที่ตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

วิทยาลัยชุมชนแพร่ จัดการเรียนการสอนในระดับอนุปริญญา[2] และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม โดยร่วมกับทีมแพทย์และสำนักส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ร่วมมือกันออกแบบเฟอร์นิเจอร์ที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุและผู้คนทุกวัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในสังคมผู้สูงอายุ[3]

หลักสูตร[แก้]

วิทยาลัยชุมชนแพร่ เปิดทำการเรียนการสอนในหลักสูตรอนุปริญญา และหลักสูตรระยะสั้น ปัจจุบันมีหลักสูตรอนุปริญญา 6 สาขาวิชา คือ

  • การบัญชี
  • การจัดการ
  • การปกครองท้องถิ่น
  • การพัฒนาเด็กปฐมวัย
  • เทคโนโลยีดิจิทัลธุรกิจ
  • เทคโนโลยีการเกษตร

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]