มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
Chalermkarnchana University
CNU.png
ชื่อย่อ มฉน. CNU
คติพจน์ สร้างความเป็นเลิศสู่สากล “BUILDING A FUTURE OF EXCELLENCE”
สถาปนา

7 กันยายน พ.ศ. 2547 (วิทยาลัย)

14 มกราคม 2557 (มหาวิทยาลัย)
ประเภท สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
อธิการบดี ดร.สุชีราภรณ์ ธุวานนท์
นายกสภาฯ ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
ที่ตั้ง

จังหวัดศรีสะเกษ วิทยาเขตกลาง 99 หมู่ 6 ถนนศรีสะเกษ-อุบลฯ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000

ศูนย์ระยอง 333/3 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110

ศูนย์สุรินทร์ 333 หมู่ 7 ถนนสุรินทร์–ปราสาท กม.9 ตำบลเฉลียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000

ศูนย์บุรีรัมย์ 333 หมู่ 8 ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

ศูนย์เพชรบูรณ์ 333 หมู่ 8 ตำบลบ้านโตก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

ศูนย์นครศรีธรรมราช 333 หมู่ 13 ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
เว็บไซต์ www.cnu.ac.th

มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา (อังกฤษ: Chalermkarnchana University) เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตั้งอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษ และถือเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งแรกในจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนระดับอุดมศึกษา เมื่อปี พ.ศ. 2547 และได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัย ในชื่อว่า "มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา" เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2557[1] ปัจจุบัน นอกจากการเรียนการสอนในจังหวัดศรีสะเกษ แล้ว ยังมีการจัดการเรียนการสอนในลักษณะเป็นวิทยาเขตหรือศูนย์ในจังหวัดตามภูมิภาคต่างๆ ด้วย ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดระยอง

มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ได้มีการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเป็นประจำทุกปี ซึ่งทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง

ประวัติ[แก้]

มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2547[2] มฉก.ศรีสะเกษ ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ 6 ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ โดยจัดหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา มีศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน เป็นนายกสภาวิทยาลัย และ ดร.สุชีราภรณ์ ธุวานนท์ เป็นผู้รับใบอนุญาตและอธิการบดี ได้เริ่มเปิดทำการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 เป็นต้นมา โดยเปิดทำการสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรบริหารศาสตรบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต

ต่อมาในปี พ.ศ. 2548 ได้มีการเปิดทำการสอนในหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต และเปิดทำการสอนในระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารการศึกษามหาบัณฑิต หลักสูตรนิเทศการศึกษามหาบัณฑิต ถัดมาในปี พ.ศ. 2549 ได้เปิดสอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และเปิดหลัดสูตรระดับปริญญาโทเพิ่มเติมอีก 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครองท้องถิ่น) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน) และหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน)และเปิดสอนในหลักสูตรใหม่ๆอยู่เรื่อยๆตามการพัฒนาของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมีอาคารเรียนและตึกแบบสถาปัตยกรรมยุโรปมีชื่อเสียงดังไปทั่วโลก มีหลักสูตรการเรียนแบบประเทศอังกฤษแห่งแรกของประเทศไทย

ในปี พ.ศ. 2557 ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเป็น "มหาวิทยาลัย"

สถานที่ตั้ง[แก้]

มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ตั้งอยู่ที่ 99 หมู่ 6 ถนนอุบลราชธานี ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ตัวมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ติดทางหลวงหมายเลข 226 เส้นทาง ศรีสะเกษ-กันทรารมย์-อุบลราชธานี

การเดินทางสู่มหาวิทยาลัย[แก้]

จังหวัดศรีสะเกษ[แก้]

มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองศรีสะเกษประมาณ 9 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 (ไปทางจังหวัดอุบลราชธานี) และทางรถไฟ สามารถเดินทางโดยรถไฟหรือขบวนรถท้องถิ่นมาลงบริเวณที่หยุดรถไฟเฉลิมกาญจนา ซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังมหาวิทยาลัยได้

ตรามหาวิทยาลัย[แก้]

เครื่องหมายของมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ประกอบด้วย มงกุฎ หมายถึง รางวัลแห่งความเป็นเลิศในด้านวิชาการ ด้านทักษะเชิงวิชาชีพ และด้านคุณธรรม ในวงมีวงแหวนล้อมรอบภายในอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษว่า “มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา CHALERMKARNCHANA UNIVERSITY” รอบนอกวงกลมมีปรัชญาของมหาวิทยาลัย “BUILDING A FUTURE OF EXCELLENCE” เครื่องหมายของมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จึงหมายถึง การเป็นเลิศของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเปรียบประดุจ เช่น ทองคำ โดยมุ่งผลิตพัฒนากำลังคนในระดับปริญญาให้มีความเป็นเลิศในด้านอัจฉริยะ ด้านทักษะในเชิงวิชาชีพ ด้านมนุษยสัมพันธ์ และด้านคุณธรรม

สีประจำมหาวิทยาลัย[แก้]

สี แดง ขาว น้ำเงิน ซึ่งมีความหมายดังนี้

 •      สีแดง หมายถึง ความสว่างแห่งปัญญา
 •      สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ของจิตใจ
 •      สีน้ำเงิน หมายถึง ความเข้มแข็งกล้าหาญ

เพลงประจำมหาวิทยาลัย[แก้]

 • มาร์ชเฉลิมกาญจนา
 • ศักดิ์ศรีแห่งปริญญา

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย[แก้]

ต้นดอกหอมนวล หรือ ต้นดอกลำดวน ทั้งนี้ดอกลำดวนได้ชื่อว่าเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดศรีสะเกษ

การทำ MOU กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ[แก้]

มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ได้ทำข้อตกลงร่วมมือกับ keuka college ประเทศสหรัฐอเมริกา มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา เมื่อ มหาวิทยาลัยคูก้า ประเทศสหรัฐอเมริกา (KEUKA COLLEGE) ได้ตอบรับจับมือประสานหลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถนำหน่วยกิตการเรียนระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยคูก้า ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ทันที ซึ่งสามารถสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีได้เช่นกัน โดยที่ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องเดินทางไปศึกษาต่ออเมริกา ตั้งแต่ปี 1 แต่สามารถเรียนที่มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา 3 ปี ไปศึกษาต่อปีที่ 4 เกี่ยวกับวิชาสหกิจศึกษาเพื่อฝึกการทำงานภาคปฏิบัติโดยตรง ที่มหาวิทยาลัยคูก้า ประเทศสหรัฐอเมริกาเพียง 1 ปี ก็สามารถจบได้ปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยคูก้า ประเทศสหรัฐอเมริกาอีก 1 ใบ ได้เช่นกัน

หลักสูตร[แก้]


หน่วยงาน ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท
คณะพยาบาลศาสตร์

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต

 • สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต

 • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
 • สาขาวิชาอาชีวะอนามัยและความปลอดภัย

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชาการบริหารงานสาธารณสุข
คณะบริหารศาสตร์

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

 • สาขาวิชาการจัดการ
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจทางการบัญชี

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

 • สาขาวิชาการบัญชี
คณะรัฐศาสตร์

หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต

 • สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
คณะนิเทศศาสตร์

หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต

 • สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน
คณะนิติศาสตร์

หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต

 • สาขาวิชานิติศาสตร์

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชากฎหมายมหาชน
บัณฑิตวิทยาลัย

-

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 • สาขาวิชานิเทศทางการศึกษา
 • สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ทางการศึกษา

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชากฎหมายมหาชน

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชาบริหารรัฐกิจทางรัฐประศาสนศาสตร์

บุคคลที่มีชื่อเสียงจากมหาวิทยาลัย[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]