สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นสถาบันวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ดำเนินงานวิจัยทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาคและประเด็นศึกษาเกี่ยวกัปทวีปเอเชีย และมีภารกิจในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมในหลายรูปแบบ[1] และมีบทบาทในการให้ความเข้าใจเชิงวิชาการแก่สังคมในประเด็นอันเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์หลายครั้ง[2]

ประวัติ[แก้]

สถาบันเอเชียศึกษาเป็นสถาบันวิจัยในสังกัดของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้งใน พ.ศ. 2510 ภายในภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึ้นเป็นสถาบัน เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2528[3] ในระยะแรกจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมโสตทัศนวัสดุและสื่อสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับทวีปเอเชียให้กับภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ภารกิจ[แก้]

ผลงาน[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. ภารกิจหลักของสถาบันเอเชียศึกษา - สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Institute of Asian Studies Chulalongkorn University). Retrieved May 20, 2017, from http://www.ias.chula.ac.th/ias/th/Activities.php
  2. ไทยอยู่ตรงไหนในยุทธศาสตร์ "เส้นทางสายไหมมังกรจีน" - บีบีซีไทย. Retrieved May 20, 2017, from http://www.bbc.com/thai/39923602
  3. ประวัติความเป็นมา - สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Institute of Asian Studies Chulalongkorn University). Retrieved May 20, 2017, from http://www.ias.chula.ac.th/ias/th/Background.php