มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
Kanchanaburi Rajabhat University
Kru.png
ชื่อย่อ มรกจ. / KRU
คติพจน์ เป็นแหล่งเรียนรู้คู่จิตอาสา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
สถาปนา 15 มิถุนายน พ.ศ. 2516 (45 ปี)
ประเภท สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
อธิการบดี ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร
นายกสภาฯ รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม[1]
ที่ตั้ง เลขที่ 70 หมู่ 4 ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000
สีประจำสถาบัน ██ สีเหลืองทอง
เพลง ถิ่นเหลืองทอง
เว็บไซต์ www.kru.ac.th
ดูบทความหลักที่: มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (อังกฤษ: Kanchanaburi Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตั้งอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรี จัดตั้งขึ้นเป็นวิทยาลัยครูกาญจนบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2516 เป็นมหาวิทยาลัยมาตรฐานสากล

ประวัติ[แก้]

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2516 ได้มีการก่อตั้ง “วิทยาลัยครูกาญจนบุรี” สังกัดกรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ โดยการริเริ่มของพลโทชาญ อังศุโชติ[2] ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ (ในขณะนั้น) มีบทบาทในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามนโยบายของรัฐบาล โดยรับผิดชอบเขตพื้นที่การศึกษา คือ จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกปีการศึกษา 2519 ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา และได้พัฒนาหลักสูตรต่าง ๆ จนถึงระดับปริญญาตรีได้

ต่อมา ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” แทนชื่อ "วิทยาลัยครู" มีผลให้ "วิทยาลัยครูกาญจนบุรี" เปลี่ยนชื่อเป็น "สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี" สังกัดสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ กระทรวงศึกษาธิการ

และเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงลงพระปรมาภิไภยในร่างพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มีผลให้สถาบันราชภัฏกาญจนบุรีเปลี่ยนสภาพเป็น "มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี" ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547

สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย[แก้]

  • ตรามหาวิทยาลัย เป็นรูปวงรีสองวงล้อมตราพระราชลัญจกรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชที่พระราชทานให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ภายในวงรีด้านบนเป็นอักษรภาษาไทยเขียนว่า "มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี" ด้านล่างเป็นอักษรภาษาอังกฤษเขียนว่า " KANCHANABURI RAJABHAT UNIVERSITY"
  • พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย ได้แก่ พระพุทธโลกเชษฐ์กาญจนมงคลเขต
  • สีประจำมหาวิทยาลัย ได้แก่ สีเหลืองทอง
  • คติธรรมประจำมหาวิทยาลัย ได้แก่ สุทนฺโต วต ทเมถ แปลว่า "ฝึกตนดีแล้ว จึงฝึกผู้อื่น"
  • ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย ได้แก่ ดอกคิ้วนาง หรือ อรพิม

คณะและหลักสูตร[แก้]

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 14°03′39″N 99°25′24″E / 14.060957°N 99.423436°E / 14.060957; 99.423436