ยง ภู่วรวรรณ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ยง ภู่วรวรรณ
Prof.Yong.jpg
เกิด5 พฤศจิกายน ค.ศ. 1950 (70 ปี)
กรุงเทพมหานคร
สัญชาติไทย
ศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มีชื่อเสียงจากนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์, ราชบัณฑิต

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ยง ภู่วรวรรณ เป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ราชบัณฑิตและหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย[1] และเป็นที่ปรึกษาสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ให้กับรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา[2]

ประวัติ[แก้]

เกิดวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2493 ที่กรุงเทพมหานคร ที่โรงพยาบาลหัวเฉียว ในช่วงงานภูเขาทองเพราะแม่บอกว่ามีเสียงงานภูเขาทอง เป็นแฝดน้องของ รศ ยืน ภู่วรวรรณ หลังจากนั้นได้ย้ายไปอยู่ภูมิลำเนาเดิมของแม่ ที่ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จบการศึกษามัธยมจากพระปฐมวิทยาลัย และ มัธยมศึกษาตอนปลายที่เตรียมอุดมศึกษา หลังจากนั้น เข้าศึกษาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้ารับการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางสาขากุมารเวชศาสตร์ (2518-2521) จากนั้นบรรจุเข้ารับราชการเป็นอาจารย์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ และได้ไปฝึกอบรมเป็น research fellow ที่ King’s College Hospital Medical School กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร (2527-2528) รับราชการเป็นอาจารย์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 จนดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ระดับ 11 ในสาขาวิชากุมารเวชศาสตร์

การศึกษา[แก้]

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วุฒิบัตรแสดงความรู้หรือความชำนาญ การประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์ แพทยสภาแห่งประเทศไทย
 • Research fellow, King's College Hospital Medical School, London, UK

ตำแหน่งในปัจจุบัน[แก้]

สมาชิกภาพของสมาคม[แก้]

 • สมาชิกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
 • สมาชิกราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
 • สมาชิก Gastroenterology Society of Thailand
 • สมาชิก Thai Soc. Association of Virology
 • คณะกรรมการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • ภาคีสมาชิกสำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสถาน

เกียรติประวัติและผลงานดีเด่น[แก้]

รางวัล[แก้]

 • พ.ศ. 2532 รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น เรื่อง ไวรัสตับอักเสบและการป้องกันจากกองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พ.ศ. 2534 รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น เรื่อง การดูแลทารกที่คลอดจากมารดาที่เป็นพาหะไวรัสตับอักเสบ บี ผลการศึกษาระยะยาว 5 ปี กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พ.ศ. 2536 รางวัลผลงานวิจัยดีเยี่ยม เรื่อง ปัญหาและการป้องกันไวรัสตับอักเสบในประเทศไทย จากสภาวิจัยแห่งชาติ
 • พ.ศ. 2540 รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • พ.ศ. 2540 รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 • พ.ศ. 2540 เมธีวิจัยอาวุโส สกว. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (-ปัจจุบัน)
 • พ.ศ. 2546 รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล-บี บราวน์ เพื่อการแพทย์และสาธารณสุขไทย
 • พ.ศ. 2546 รางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) โดยรวมสูงสุด ระหว่างปี ค.ศ. 1992 ถึงปัจจุบัน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
 • พ.ศ. 2547 รางวัลผลงานวิจัยเด่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
 • พ.ศ. 2547 รางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)
 • พ.ศ. 2549 รางวัลผลงานวิจัยดีเยี่ยม เรื่อง ไข้หวัดนกในประเทศ จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 • พ.ศ. 2550 รางวัลปาฐกถาประสงค์ ตู้จินดา จากภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • พ.ศ. 2550 รางวัลแพทย์จุฬาฯ ดีเด่นสาขานักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประจำปี 2550 ครบรอบ 60 ปี แพทย์จุฬาฯ
 • พ.ศ. 2551 รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น จากสมาคมศิษย์เก่า คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พ.ศ. 2551 รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยาในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 • พ.ศ. 2555 ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเยี่ยมจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 • พ.ศ. 2558 เป็นราชบัณฑิต ประเภทวิชาแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ สำนักวิทยาศาสตร์
 • พ.ศ. 2558 รางวัลศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ประเภทรางวัลเกียรติยศ
 • พ.ศ. 2562 รางวัลแพทย์ต้นแบบ จากแพทย์สภา 
 • พ.ศ. 2562 รางวัลผลงานวิจัยระดับดี ประจำปีงบประมาณ
 • พ.ศ. 2562 จากสำนักงาน คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติรางวัลทุนวิจัยแกนนำ จากสำนักงานวิจัย  (สวทช)
 • พ.ศ. 2562 รางวัลในฐานะอุทิศตนทำงานและเผยแพร่ความรู้ทางพันธุ์ศาสตร์อย่างต่อเนื่องและทำคุณประโยชน์ต่อเนื่อง จากสมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย
 • พ.ศ. 2562 รับพระราชทานรางวัล จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะผู้ทำประโยชน์ทางด้านวัคซีน (สถาบันวัคซีนแห่งชาติ)  

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งราชบัณฑิต,2558
 2. ถอดรหัส “ความรื่นรมย์แห่งชีวิต” ของ ศ. นพ.ยง ภู่วรวรรณ มือปราบไวรัสเมืองไทย
 3. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิญชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์เกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย หน้า ๔ เล่ม ๑๑๘ ตอนที่ ๒๒ ข, ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔
 4. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิญชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์เกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย หน้า ๑๓ เล่ม ๑๑๕ ตอนที่ ๒๓ ข, ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑
 5. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสรินดิเรคุณาภรณ์ หน้า ๑๒๙ เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๒๐ ข, ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
 6. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา หน้า ๗ เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๑ ข, ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
 7. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา หน้า ๑๒๗ เล่ม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข, ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]