มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
Kasem Bundit University
เกษมบัณฑิต
ชื่อย่อ KBU
คติพจน์ คุณค่า คุณธรรม คุณประโยชน์
สถาปนา 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2530
ประเภท เอกชน
อธิการบดี ดร.วัลลภ สุวรรณดี
นายกสภาฯ ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์
ที่ตั้ง

วิทยาเขตพัฒนาการ
ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

วิทยาเขตร่มเกล้า
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์ www.kbu.ac.th

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (อังกฤษ: Kasem Bundit University) เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2530[1] ในชื่อ วิทยาลัยเกษมบัณฑิต และเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยเมื่อ พ.ศ. 2535 เปิดสอนระดับปริญญาตรี 8 คณะ 1 วิทยาลัย 1 สถาบัน และปริญญาโท 5 สาขาวิชา

ประวัติ[แก้]

ตอนนี้เจ้าของชื่อคุณวัลลภ

คณะ/หลักสูตร (ปริญญาตรี)[แก้]

 • คณะบริหารธุรกิจ
 1. สาขาวิชาการบัญชี
 2. สาขาวิชาการตลาด
 3. สาขาวิชาการเงินการธนาคาร
 4. สาขาวิชาการจัดการ
 5. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 6. สาขาวิชาการขนส่งระหว่างประเทศ
 7. สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • คณะศิลปศาสตร์
 1. สาขาวิชาการโรงแรม
 2. สาขาวิชาการท่องเที่ยว
 3. สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ
 4. สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น
 • สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน
 1. สาขาวิชาธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)
 2. สาขาวิชาธุรกิจการบิน(หลักสูตรภาษาไทย)
 3. สาขาวิชาธุรกิจการบินหรับผู้ที่มีประสบการณ์ (หลักสูตรพิเศษ)
 • คณะนิเทศศาสตร์
 1. สาขาวิชาการโฆษณา
 2. สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
 3. สาขาวิชาเทคโนโลยีวารสารสนเทศ
 4. สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิตอล
 5. สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์
 6. สาขาวิชาสื่อสารการแสดงและสื่อสมัยใหม่
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 1. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 2. สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็คทรอนิกส์
 3. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 4. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 5. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 6. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 7. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 1. สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
 2. สาขาวิชาการออกแบบภายใน
 3. สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
 • คณะนิติศาสตร์
 1. สาขาวิชานิติศาสตร์
 • คณะจิตวิทยา
 1. สาขาวิชาจิตวิทยา

วิทยาเขต[แก้]

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ประกอบด้วย 2 วิทยาเขต ได้แก่

 1. วิทยาเขตพัฒนาการ
 2. วิทยาเขตร่มเกล้า

การรับสมัคร[แก้]

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการและวิทยาเขตร่มเกล้า เปิดสอนระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก โดยมีนโยบายมุ่งเน้นการเรียนการสอนที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ คณาจารย์มีประสบการณ์และคุณวุฒิสูงมีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร และเครื่องมืออุปกรณ์การเรียนการสอนให้ทันสมัยอยู่เสมอ การผลิตบัณฑิตมีคุณภาพสูง ได้รับการยอมรับ และเชื่อถือจากหน่วยงาน และองค์กรต่างๆ โดยมีสถิติการได้รับการจ้างงานในอัตราสูงเป็นที่น่าพอใจ แสดงให้เห็นถึงคุณภาพบัณฑิตได้เป็นอย่างดี มหาวิทยาลัยฯ ยังได้จัดทุนการศึกษาไว้หลายประเภท หลายทุน รวมทั้งกองทุนกู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต(กรอ.)เพื่อเป็นการช่วยเหลือให้นักศึกษาได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนในระดับสูงต่อไป

 • วิทยาเขตพัฒนาการ
 • วิทยาเขตร่มเกล้า

สนามกีฬา[แก้]

สนามมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ที่ตั้ง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
พื้นสนาม หญ้า
ความจุ ?
ใช้จัดงาน
สโมสรฟุตบอลศุลกากร ยูไนเต็ด
สโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

สนามมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เป็นสนามฟุตบอลในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย สนามกีฬาตั้งอยู่ที่ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และ เป็นสนามเหย้าของ สโมสรฟุตบอลศุลกากร ยูไนเต็ด และ สโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต สนามนี้บรรุจุคนได้ถึง 2 พันคs: 13.801631°N 100.734521°E[1]

อ้างอิง[แก้]

 1. รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาจากเว็บไซต์ สกอ.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

chi:Kasem-Bundit-University