ข้ามไปเนื้อหา

วิทยาลัยพิชญบัณฑิต

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
ชื่อย่อพญบ / PCBC
คติพจน์วิชาการคุณภาพ นำสู่วิชาชีพที่มั่นคง
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
สถาปนา17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 (15 ปี)
นายกสภาฯรองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สุขศรีงาม
อธิการบดีศึกษา อุ่นเจริญ
อธิการบดีศึกษา อุ่นเจริญ
ผู้ศึกษา1,075 คน (2566)[1]
ที่ตั้ง
วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
เลขที่ 171 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000
วิทยาลัยพิชญบัณฑิต ศูนย์อุดรธานี
235 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
สี████ สีเหลือง สีแสด
เว็บไซต์www.pcbu.ac.th

วิทยาลัยพิชญบัณฑิต (อังกฤษ: Pitchayabundit College) เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู[2] ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2551 นับเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งแรกของจังหวัดหนองบัวลำภูและมีศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีด้วย[3]

การศึกษา

[แก้]

วิทยาลัยพิชญบัณฑิต เปิดทำการสอนในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท เมื่อปี พ.ศ. 2551 นับเป็นสถาบันเอกชนแห่งแรกในจังหวัดหนองบัวลำภู โดยเปิดทำการสอนใน 5 คณะวิชา 1 บัณฑิตศึกษาได้แก่<ref>วิทยาลัยพิชญบัณฑิต[ลิงก์เสีย]จากเว็บไซต์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา</ref

หลักสูตรที่เปิดสอนในวิทยาลัยพิชญบัณฑิต
คณะ ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

คณะบริหารธุรกิจ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

 • สาขาวิชาการจัดการ

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)

 • สาขาวิชาบัญชี

คณะวิศวกรรมศาสตร์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

คณะรัฐศาสตร์

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)

 • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตรหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)

 • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชารัฐศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อดิจิทัล
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

คณะศึกษาศาสตร์

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)

 • สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

หลักสูตรศึกษามหาบัณฑิต (ศษ.ม.)

 • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 • สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาการบริหารการศึกษา

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง จ.อุดรธานี

[แก้]

เปิดทำการสอนในระดับปริญญาตรี โดยเปิดทำการสอนใน 3 คณะวิชา ได้แก่

คณะบริหารธุรกิจ

 • สาขาวิชาการจัดการ
 • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

 • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

 • สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

อ้างอิง

[แก้]
 1. สถิติอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 2. "รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-04-28. สืบค้นเมื่อ 2010-12-26.
 3. ความเหมาะสมในการจัดตั้งวิทยาลัยพิชญบัณฑิต[ลิงก์เสีย]

แหล่งข้อมูลอื่น

[แก้]