มหาวิทยาลัยคริสเตียน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
Christian University of Thailand
Logo CTU.png
ชื่อย่อม.ค.ต. / C.U.T.
คติพจน์รักและบริการ
(Love&Service)
สถาปนา7 กันยายน พ.ศ. 2526 (35 ปี)
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
อธิการบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ
นายกสภาฯชาญ โชตินันทเศรษฐ์
ที่ตั้งมหาวิทยาลัยคริสเตียน
144 ม.7 ถนนพระประโทน-บ้านแพ้ว ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
ศูนย์ศึกษาสายมคอมเพล็กซ์ กรุงเทพฯ
ชั้น 8-9 อาคารสภาคริสตจักรในประเทศไทย 328 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
สีประจำสถาบัน██ สีน้ำเงิน
██ สีทอง
เว็บไซต์www.christian.ac.th

มหาวิทยาลัยคริสเตียน (อังกฤษ: Christian University of Thailand) เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ก่อตั้งเมื่อ 7 กันยายน พ.ศ. 2526[1] ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครปฐม

ประวัติ[แก้]

มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เป็นองค์กรการกุศลที่มุ่งมั่นในการให้บริการด้านการศึกษาของประเทศมาเป็นเวลากว่า 200 ปี โดยการนำความรู้และวิทยาการที่ทันสมัย มาถ่ายทอดให้กับเยาวชนในระดับประถมศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษา อาทิ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โรงเรียนดาราวิทยาลัย โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม โรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยพายัพ ฯลฯ มหาวิทยาลัยคริสเตียน เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งที่สอง ในสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ได้รับใบอนุญาต และได้รับการรับรองวิทยฐานะจากทบวงมหาวิทยาลัย ให้เปิดดำเนินการสอนในวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2526 เป็นต้นมา มหาวิทยาลัยคริสเตียน ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 144 หมู่ 7 ต.ดอนยายหอม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม บนเนื้อที่กว่า 180 ไร่ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ การเดินทาง สะดวกสบายทั้งจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง ทั้งนี้เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาภาคเอกชน ไปยังพื้นที่ในเขตภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคใต้ของประเทศมากขึ้น

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

International Programs[แก้]

Bachelor’s Degree

 1. Bachelor of Nursing Science
 2. Bachelor of Arts in English for Communication
 3. Bachelor of Arts in Tourism Industry

Master’s Degree

 • Master of Arts in Teaching English as a Second Language

Doctoral’s Degree

 • Doctor of Philosophy in Nursing Management

ระดับปริญญาตรี[แก้]

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

มีการฟ้องร้องเพราะหลักสูตรไม่ได้มีการรับรอง เนื่องจากไม่ผ่านการรับรองหลักสูตรจากสภาการพยาบาล และสภาการพยาบาลมีมติงดรับนักศึกษาปีการศึกษา2560-ปีการศึกษา2561 จึงทำให้นักศึกษาชั้นปีที่1 ที่กำลังศึกษาในปีการศึกษา2560 ต้องออกมาฟ้องร้องกับทางมหาวิทยาลัยต่อศาลปกครองกลางเพื่อขอความเป็นธรรม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

     # สาขาวิชากายภาพบำบัด
     # สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีอาหาร
     # สาขาวิชาแอนิเมชั่นมัลติมีเดีย 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

     # สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

     # สาขาวิชาคริสตศาสนศาสตร์

ระดับปริญญาโท[แก้]

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

     # สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
     # สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
     # สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

     # สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

     # สาขาวิชาเทววิทยา

ระดับปริญญาเอก[แก้]

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

     # วิชาเอกการบริหารการพยาบาล
     # วิชาเอกการบริหารโรงพยาบาล
     # วิชาเอกการบริหารการศึกษา
     # วิชาเอกการจัดการภาครัฐและเอกชน


อ้างอิง[แก้]

 1. รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาจากเว็บไซต์ สกอ.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]