ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทักษิณ ชินวัตร"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
* [[พ.ศ. 2545]]-[[ไฟล์:Order_of_Chula_Chom_Klao_-_2nd_Class_upper_ (Thailand) _ribbon.svg|80px]] [[เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า]] ชั้น[[ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ]] ฝ่ายหน้า (ท.จ.ว.) กรณีพิเศษ <ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00046513.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า [สำนักนายกรัฐมนตรี], เล่ม ๑๑๙, ตอน ๗ ข ฉบับทะเบียนฐานันดร, ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๕, หน้า ๑ </ref>
 
ทักษิณถูกเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทั้งหมด เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562 เนื่องจากถูก[[ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง]]พิพากษาถึงที่สุดลงโทษจำคุก และยังมีข้อหาฐานอื่น ๆ อีกหลายคดี อีกทั้งได้หลบหนีออกนอกราชอาณาจักร ซึ่งเป็นพฤติการณ์การกระทำที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/B/008/T_0001.PDF พระราชโองการ ประกาศ เรื่อง เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์]</ref>
 
=== ต่างประเทศ ===
1,829

การแก้ไข