โลกวันนี้

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โลกวันนี้

ประเภท หนังสือพิมพ์ออนไลน์
รูปแบบ แจกฟรี (Copy Free)
เจ้าของ วัฏฏะ คลาสสิฟายด์ส

บรรณาธิการ
อำนวยการ สุนทร กุลวัฒนวรพงศ์
บุคคลสำคัญ

ภาษาที่ใช้ ไทย
ก่อตั้งเมื่อ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 (17 ปี)

สำนักงาน 71/30 ถนนบรมราชชนนี
แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์ www.lokwannee.com

โลกวันนี้รายวัน เป็นหนังสือพิมพ์ออนไลน์ ในเครือวัฏฏะ คลาสสิฟายด์ส ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2542 นำเสนอข่าวทั่วไป ธุรกิจ แจกฟรีฉบับละ 12.00 บาท บรรณาธิการคือ สุนทร กุลวัฒนวรพงศ์ พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)

ประวัติ[แก้]

หนังสือพิมพ์โลกวันนี้รายวัน เริ่มออกวางแผงเป็นฉบับแรก เมื่อวันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 โดยมีพัฒนาการมาจากหนังสือพิมพ์วัฏจักรรายวัน ที่เริ่มต้นออกวางจำหน่ายในราวปี พ.ศ. 2525 และมีคำขวัญในยุคเริ่มต้นว่า เปิดโลกความคิด ให้ชีวิตทันโลก ต่อมา (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549) ได้เปลี่ยนคำขวัญเป็น ไม่หลงกระแส เสนอแต่ความจริง (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2551) ได้เปลี่ยนคำขวัญอีกครั้งเป็น เปิดโลกความคิด ใช้ชีวิตทันโลก ปัจจุบัน ได้เปลี่ยนคำขวัญเป็น พ.ศ. 2554 มากกว่าได้ข่าว คือได้คิด

อนึ่ง หนังสือพิมพ์โลกวันนี้รายวัน มีนโยบายที่ชัดเจน ในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชนอย่างเต็มความสามารถ ด้วยการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริง ด้วยจรรยาบรรณอย่างมีความรับผิดชอบ เพื่อสร้างสมดุลให้กับสังคมข่าวสารที่ไม่สมบูรณ์ เนื่องจากสื่อมวลชนกระแสหลัก โดยเฉพาะสถานีโทรทัศน์ และสถานีวิทยุ ล้วนแล้วแต่นำเสนอข่าวสารเพียงด้านเดียว ซึ่งมิใช่ภาวะปกติของการเป็นสื่อมวลชน ที่ต้องทำงานอย่างเป็นกลาง[1]

คอลัมน์ประจำฉบับ[แก้]

หนังสือพิมพ์โลกวันนี้รายวัน มีลักษณะเฉพาะตัว ในการเปิดพื้นที่ให้บุคคลต่างๆ ผู้มีสถานะนำทางสังคม ได้มีโอกาสแสดงทรรศนะทางการเมือง ที่แตกต่างจากหนังสือพิมพ์กระแสหลัก อันเป็นนโยบายที่สำคัญของหนังสือพิมพ์ โดยมีคอลัมน์ประจำที่โดดเด่น ดังต่อไปนี้

โลกวันนี้ วันสุข[แก้]

ดูบทความหลักที่: โลกวันนี้ วันสุข

ก่อนหน้านี้ หนังสือพิมพ์โลกวันนี้รายวัน ออกเป็นฉบับปกติ ในวันจันทร์-วันพฤหัสบดี และออกเป็นฉบับพิเศษในวันศุกร์ โดยมีรูปแบบผสมผสานระหว่างหนังสือพิมพ์ กับนิตยสารข่าวรายสัปดาห์ ใช้ชื่อว่า โลกวันนี้ วันสุข ปัจจุบัน (ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2552) กองบรรณาธิการได้นำเนื้อหาในส่วนนิตยสารรายสัปดาห์ รวมกับเนื้อหาส่วนหนึ่งในหนังสือพิมพ์รายวัน ออกเป็นนิตยสารข่าวรายสัปดาห์ฉบับใหม่ ในชื่อ โลกวันนี้ วันสุข เช่นเดิม

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]