จรัล ดิษฐาอภิชัย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จรัล ดิษฐาอภิชัย (เกิด 6 กรกฎาคม 2490 ที่จังหวัดพัทลุง) ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี ผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ[1]อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยเป็นหนึ่งใน 11 คน ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติชุดแรกของประเทศไทย ซึ่งตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ถูกถอดถอนโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ของคณะรัฐประหารในวันที่ 26 ก.ย. 2550[2] จรัล ดิษฐาอภิชัยเคยเป็นแกนนำนักศึกษาและเข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย โดยใช้ชื่อว่า "สหายแผ้ว"

เชาขัดคำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 3/2557 จนกระทั่งศาลทหารอนุมัติออกหมายจับ ภายหลังเขาเข้าร่วมกับ สมัชชาประชาชนเพื่อประชาธิปไตย เคลื่อนไหวทางการเมืองในสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก

การศึกษา[แก้]

 • สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี - รัฐศาสตร์บัณฑิต ภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท - สาขาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยปารีส
 • ประกาศนียบัตรวิชาการชั้นสูง - ปรัชญาการเมือง มหาวิทยาลัยปารีส 1 ซอร์บอน

ประสบการณ์การทำงาน

 • พ.ศ. 2533 - 2543 - อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
 • พ.ศ. 2541 - 2543 - ประธานสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส. : UCL :Union for Civil Liberty)
 • พ.ศ. 2543 - 2550 - กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 • พ.ศ. 2554 - 2555 - ที่ปรึกษา คณะกรรมาธิการ. การต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร
 • พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน - ที่ปรึกษารองนายกรัฐ มนตรี (นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล)

เกียรติรางวัลที่เคยได้รับ* พ.ศ. 2547 - ศิษย์เก่าดีเด่น คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผลงาน[แก้]

 • มีผลงานเช่น รายงานวิจัย แนวทางการจัดทำประชาพิจารณ์ในสังคมไทย (ร่วมกับคณะ)
 • รายงานวิจัย "แนวทางการยกเครื่องรัฐสภาไทย"
 • หนังสือ "การปฏิวัติฝรั่งเศส" เล่ม 1 ,เล่ม 2
 • หนังสือ "ก่อนจะถึง 14 ตุลา"
 • หนังสือ "จากราชดำเนินถึงชเวดากอง"
 • หนังสือ "คู่มือ สิทธิมนุษยชน สำหรับพลเมือง"
 • หนังสือ "บนหนทางสิทธิมนุษยชน"

'เครื่องรราชอิสริยาภรณ์' ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก(ท.ช.) , ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.), ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)

อ้างอิง[แก้]


https://www.thairath.co.th/person/4645