บดี จุณณานนท์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
บดี จุณณานนท์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ดำรงตำแหน่ง
24 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 – 27 กันยายน พ.ศ. 2539
นายกรัฐมนตรี บรรหาร ศิลปอาชา
ก่อนหน้า สุรเกียรติ์ เสถียรไทย
ถัดไป ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2535 – 30 กันยายน พ.ศ. 2536
ก่อนหน้า นาวาอากาศเอก โสภณ สุวรรณะรุจิ
ถัดไป วิษณุ เครืองาม
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 30 สิงหาคม พ.ศ. 2478 (85 ปี)[1]
คู่สมรส ร.ท.หญิง รุจิราภรณ์ จุณณานนท์
ลายมือชื่อ

บดี จุณณานนท์ (30 สิงหาคม พ.ศ. 2478 —) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท พุทธธรรมประกันภัย จำกัด (มหาชน) อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในรัฐบาลของนายบรรหาร ศิลปอาชา และอดีตผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เป็นที่รู้จักในฐานะที่เป็นผู้อำนวยการสำนักงบประมาณที่ครองตำแหน่งอยู่นานที่สุด[2] และยังเคยดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ประวัติ[แก้]

บดี จุณณานนท์ เกิดเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2478 เป็นบุตรของพระยาอรรถการีย์นิพนธ์ (สิทธิ จุณณานนท์) อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กับ คุณหญิงพร้อมเพรา อรรถการีย์นิพนธ์ ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับ ร.ท.(หญิง) รุจิราภรณ์ จุณณานนท์ (ธิดาคนโตของ พลโทอัมพร จินตกานนท์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรม และ คุณหญิงรุจี จินตกานนท์) มีบุตรธิดา รวม 3 คน

การศึกษา[แก้]

นายบดี จุณณานนท์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รุ่นที่ 14) ซึ่งนายบดี ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นในปี พ.ศ. 2529[3]ระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จาก Wayne State University

นอกจากนี้นายบดี จุณณานนท์ ยังได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง และผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตรของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร อีกด้วย

การทำงาน[แก้]

นายบดี จุณณานนท์ เริ่มรับราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง จนได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ในปี พ.ศ. 2526 - พ.ศ. 2535 และครั้งที่สอง ในปี พ.ศ. 2536 - พ.ศ. 2538 นอกจากนั้น ยังได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นกรรมการกฤษฎีกา ตั้งแต่ พ.ศ. 2537 - ปัจจุบัน

นายบดี เคยได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2516[4] และได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา ในปี พ.ศ. 2539[5]

ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 เขามีชื่อปรากฏตามหนังสือพิมพ์อีกครั้ง เนื่องจาก เขาเป็นประธานกรรมการบริหาร บริษัท พุทธธรรมประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัท รถตู้ที่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ซื้อประกันภัยรถยนต์ ซึ่งปรากฏว่าผลประกอบการเป็นที่ขาดทุนมาโดยตลอด เลยมีการคาดว่าบริษัทประกันภัยที่ เขาเป็นประธานกรรมการบริหาร จะไม่มีเงินจ่ายให้บุคคลที่บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ[6]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

ก่อนหน้า บดี จุณณานนท์ ถัดไป
สุรเกียรติ์ เสถียรไทย 2leftarrow.png Seal of the Ministry of Finance (Thailand).png
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (ครม.51)
(28 พฤษภาคม - 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539)
2rightarrow.png อำนวย วีรวรรณ