ข้ามไปเนื้อหา

วิกิพีเดีย:ต้องการอ้างอิง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

เพื่อทำให้แน่ใจว่าเนื้อหาทั้งหมดในวิกิพีเดียสามารถพิสูจน์ยืนยันได้ ทุกคนจึงอาจตั้งข้อสงสัยไปยังข้อกล่าวอ้างที่ยังไม่มีแหล่งอ้างอิงได้โดยการเพิ่มป้าย {{อ้างอิง}}

ตัวอย่าง: คนกว่า 65% เชื่อเรื่องผี[ต้องการอ้างอิง]

  • เป็นการเตือนมิให้ผู้อ่านเชื่อข้อกล่าวอ้างที่ยังไม่มีการอ้างอิงเสียทีเดียว
  • หากคุณสามารถหาแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือมาสนับสนุนข้อกล่าวอ้างดังกล่าวได้ โปรดกล้าที่จะแก้ไขและเพิ่มรายละเอียดของแหล่งที่มานั้นให้ชัดเจนแทนที่แม่แบบ "อ้างอิง" นี้ คุณอาจเว้นการพิสูจน์อักษรให้เป็นธุระของผู้อื่น หรือศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอ้างอิงแหล่งที่มาบนวิกิพีเดียด้วยตนเอง
  • หากมีใครบางคนติดป้ายการแก้ไขของคุณด้วยแม่แบบ "อ้างอิง" โดยที่คุณไม่เห็นด้วย โปรดอภิปรายประเด็นดังกล่าวในหน้าอภิปรายของบทความ
  • ข้อกล่าวอ้างซึ่งก่อให้เกิดการโต้แย้งและที่มีการอ้างอิงยังไม่ดีพอในชีวประวัติของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่ ควรถูกลบทันที

ความเข้าใจที่ผิดที่พบบ่อย

หลายคนมักเข้าใจว่า การอ้างอิงหมายถึงการลิงก์ เช่น "คน 65% เชื่อเรื่องผี" ข้างต้น เมื่อเขา "อ้างอิง" ก็จะใส่ลิงก์ไปยังเว็บภายนอกที่กล่าวถึงผี ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิด เพราะการแจ้งต้องการอ้างอิงนี้เป็นการร้องขอแหล่งข้อมูลยืนยันประโยคที่ว่า คน 65% เชื่อเรื่องผี