ธานินทร์ กรัยวิเชียร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ธานินทร์ กรัยวิเชียร
นายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 14
ดำรงตำแหน่ง
8 ตุลาคม พ.ศ. 2519 – 20 ตุลาคม พ.ศ. 2520
(1 ปี 12 วัน)
รองนายกรัฐมนตรี พลเอก บุญชัย บำรุง
อัมพร จันทรวิจิตร
ผู้ว่าการแทน พลเรือเอก สงัด ชลออยู่
ก่อนหน้า หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช
ถัดไป พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
องคมนตรี
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
15 ธันวาคม พ.ศ. 2520
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 5 เมษายน พ.ศ. 2470 (88 ปี)
กรุงเทพฯ ประเทศไทย
คู่สมรส คุณหญิงคาเรน กรัยวิเชียร (แอนเดอเซ่น) (ถึงแก่อนิจกรรม)

ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ธานินทร์ กรัยวิเชียร (5 เมษายน พ.ศ. 2470 — ) องคมนตรี และอดีตนายกรัฐมนตรี คนที่ 14 ของไทย

ประวัติ[แก้]

ธานินทร์ กรัยวิเชียร เกิดที่กรุงเทพมหานคร เป็นบุตรของ นายแห กับนางผะอบ กรัยวิเชียร สมรสกับคุณหญิงคาเรน กรัยวิเชียร (สกุลเดิม แอนเดอเซ่น) (ถึงแก่อนิจกรรม) มีบุตร 5 คน คือ

  • นาง รูบีน่า กรัยวิเชียร สุวรรณพงศ์
  • นายมหินทร์ กรัยวิเชียร
  • นายเขมทัต กรัยวิเชียร
  • นายนิติกร กรัยวิเชียร
  • ทันตแพทย์หญิงรีเบ้กก้า พิทซ์

การศึกษา[แก้]

ธานินทร์ กรัยวิเชียร สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง จากนั้นในปี พ.ศ. 2491 ได้ไปศึกษาวิชากฎหมายต่อที่ ณ มหาวิทยาลัยลอนดอน สหราชอาณาจักร และ พ.ศ. 2496 เนติบัณฑิตอังกฤษจาก สำนักอบรมศึกษากฎหมายของเนติบัณฑิตยสภา สำนักเกรย์สอินน์ อังกฤษ

ประวัติการทำงาน[แก้]

นายธานินทร์ กรัยวิเชียร ในอดีต

บทบาททางการเมือง[แก้]

ธานินทร์ กรัยวิเชียร เข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 14 ของไทย[1] ภายหลังจากที่คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินโดยการนำของ พลเรือเอก สงัด ชลออยู่ ได้ทำการรัฐประหารรัฐบาลของ หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ในระหว่างดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่บริหารราชการแผ่นดิน รัฐบาลของนายธานินทร์ กรัยวิเชียร มีนโยบายโดดเด่นคือการต่อต้านภัยคุกคามของลัทธิคอมมิวนิสต์ที่กำลังมีอิทธิพลอย่างสูงในขณะนั้น นโยบายปราบปรามยาเสพติด โดยจัดตั้งสำนักงาน ปปส.ขึ้น อีกทั้งนโยบายด้านการปราบปรามคอรัปชั่นจนได้ชื่อว่าเป็นนายกรัฐมนตรีที่ซื่อสัตย์สุจริตที่สุดคนหนึงของประเทศไทย ภายหลังจากที่คณะปฏิวัติได้ทำการรัฐประหารรัฐบาลของนายธานินทร์แล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้นายธานินทร์ ดำรงตำแหน่งองคมนตรี และได้ดำรงตำแหน่งนี้มาจนถึงปัจจุบัน

ก่อนหน้านั้นเขาได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2516[2]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ท่านได้รับพระราชทาน[แก้]

อ้างอิง[แก้]

ก่อนหน้า ธานินทร์ กรัยวิเชียร ถัดไป
หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช 2leftarrow.png Seal Prime Minister of Thailand.png
นายกรัฐมนตรีของประเทศไทย (ครม. 39)
(8 ตุลาคม พ.ศ. 251920 ตุลาคม พ.ศ. 2520)
2rightarrow.png พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์