สวนิต คงสิริ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สวนิต คงสิริ
ม.ป.ช., ม.ว.ม.
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
ดำรงตำแหน่ง
9 ตุลาคม พ.ศ. 2549 – 1 ตุลาคม พ.ศ. 2550
นายกรัฐมนตรี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 20 เมษายน พ.ศ. 2485 (80 ปี)
กรุงเทพ ประเทศไทย
คู่สมรส หม่อมราชวงศ์หญิงวิภานันท์ รังสิต (หย่า)
ศาสนา พุทธ

นายสวนิต คงสิริ นักการทูตชาวไทย อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในรัฐบาลของพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์

ประวัติ[แก้]

นายสวนิต คงสิริ เกิดเมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2485 ที่กรุงเทพมหานคร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จากมหาวิทยาลัย The American University ประเทศสหรัฐอเมริกา ด้านครอบครัว เคยสมรสกับหม่อมราชวงศ์หญิงวิภานันท์ รังสิต มีบุตร 2 คน คือ นางสาวปิณิดา คงสิริ และนายนิตินันท์ คงสิริ

การทำงาน[แก้]

นายสวนิต คงสิริ เริ่มรับราชการในกระทรวงการต่างประเทศ เมื่อปี พ.ศ. 2509 เคยดำรงตำแหน่งสำคัญในกระทรวงอาทิ อธิบดีกรมสารนิเทศ อธิบดีกรมเศรษฐกิจ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และยังเคยดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา ในระหว่างปี พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2539 อีกด้วย

นอกจากนั้นนายสวนิต คงสิริ ยังเคยดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสำนักงานขององค์การสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศอื่นๆ ณ กรุงเวียนนา อาทิ ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic Energy Agency หรือ IAEA) และองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) เอกอัครราชทูตไทย ณกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน และเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงแคนเบอร์รา ประเทศออสเตรเลีย

ต่อมาในปี พ.ศ. 2549 ได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในรัฐบาลหลังการรัฐประหาร พ.ศ. 2549[1] ซึ่งนายสวนิต คงสิริ ได้ขอลาออกจากตำแหน่งเนื่องจากกรณีถือหุ้นเกิน 5 %[2]

ปัจจุบันนายสวนิต คงสิริ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการ สภากาชาดไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (คณะรัฐมนตรี ชุดที่มี พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี)
  2. “สุรยุทธ์” เผย “เกษม-สวนิต” ไขก๊อกซุกหุ้น5% ด้าน “สมหมาย-มงคล” แจงยิบไม่เจตนาปกปิด ไม่ลาออก- อุบโผครม.ใหม่[ลิงก์เสีย]
  3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๑๒ ตอนที่ ๑๗ ข หน้า ๓, ๔ ธันวาคม ๒๕๓๘
  4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๗ ตอนที่ ๒๔๐ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๕, ๔ ธันวาคม ๒๕๓๓
  5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๐๙ ตอนที่ ๗๖ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒๘๓, ๑๐ มิถุนายน ๒๕๓๕