ชัยสิทธิ์ ชินวัตร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ชัยสิทธิ์ ชินวัตร
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2547 – 30 กันยายน พ.ศ. 2548
ก่อนหน้า พล.อ.สมทัต อัตตะนันทน์
ถัดไป พล.อ.เรืองโรจน์ มหาศรานนท์
ผู้บัญชาการทหารบก
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2546 – 30 กันยายน พ.ศ. 2547
ก่อนหน้า พล.อ.สมทัต อัตตะนันทน์
ถัดไป พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 25 มิถุนายน พ.ศ. 2488 (71 ปี)
คู่สมรส นางวีณา ชินวัตร (สุขสภา)
ศาสนา พุทธ
การเข้าเป็นทหาร
สังกัด กองบัญชาการกองทัพไทย
กองทัพไทย
ปีปฏิบัติงาน พ.ศ. 2512 - พ.ศ. 2548
ยศ Thai army O9.png พลเอก
Thai navy O9.png พลเรือเอก
Thai air O9.png พลอากาศเอก
บังคับบัญชา ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
ผู้บัญชาการทหารบก

พลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก ชัยสิทธิ์ ชินวัตร (เกิด 25 มิถุนายน พ.ศ. 2488) ประธานกรรมการ บมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์, รองประธานกรรมการ บมจ.ธนาคารทหารไทย, กรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, ที่ปรึกษาคณะกรรมการองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย, อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด, อดีตผู้บัญชาการทหารบก และอดีตนายกสมาคมฟันดาบแห่งประเทศไทย

ประวัติ[แก้]

พล.อ.ชัยสิทธิ์ ชินวัตร มีชื่อเล่นว่า "ตุ้ย" เกิดเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2488 เป็นบุตรของ พ.อ. (พิเศษ) ศักดิ์ ชินวัตร และนางทวี ชินวัตร สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2503 หลังจากนั้นได้สอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร เป็นนักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 5 และได้เลือกเข้าศึกษาต่อเป็นนักเรียนนายร้อย (จปร.รุ่นที่ 16 ) ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดยเลือกเหล่าทหารช่าง จนสำเร็จการศึกษาในปี พ.ศ. 2511 และได้รับพระราชทานยศเป็น ว่าที่ ร.ต.ในตำแหน่งผู้บังคับหมวดทหารช่าง สังกัดกองพันทหารช่างที่ 4 พล.อ.ชัยสิทธิ์ ชินวัตร เป็นพี่ชายเรืออากาศเอกประวิตร ชินวัตร อดีตรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายปฏิบัติการ [1] บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

ต่อมา พล.อ.ชัยสิทธิ์ได้สมรสกับคุณวีณา ชินวัตร (สุขสภา) มีบุตรด้วยกัน 2 คน คือ นางสาวลัฆวี ชินวัตร และนายวีรสิทธิ์ ชินวัตร นอกจากนี้ พล.อ.ชัยสิทธิ์ยังเป็นญาติผู้พี่ของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี และนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี คนที่ 28

การศึกษา[แก้]

 • มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนดรุณาราชบุรี
 • มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี

การศึกษาทางทหาร[แก้]

 • พ.ศ. 2506 โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 5
 • พ.ศ. 2512 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที 16
 • พ.ศ. 2522 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชุดที่ 57
 • พ.ศ. 2541 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 40

ต่างประเทศ[แก้]

 • พ.ศ. 2519 หลักสูตรชั้นนายพันทหารช่าง ฟอร์ท เบลวัว เวอร์จิเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

ตำแหน่งที่สำคัญทางทหาร[แก้]

 • พ.ศ. 2512 ผู้บังคับหมวดกองพันทหารช่างที่ 4
 • พ.ศ. 2516 ผู้บังคับกองร้อยทหารช่าง กองพันทหารช่างที่ 4
 • พ.ศ. 2517 นายทหารส่งกำลังกองพันทหารช่างที่ 3
 • พ.ศ. 2518 ครูโรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง
 • พ.ศ. 2521 ผู้บังคับกองร้อย โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง
 • พ.ศ. 2522 ผู้ช่วยหัวหน้ากองส่งกำลัง กองทัพภาคที่ 3
 • พ.ศ. 2524 นายทหารฝ่ายยุทธการและการฝึก กองแผนและโครงการ กองบัญชาการช่วยรบที่ 3
 • พ.ศ. 2525 นายทหารฝ่ายยุทธการและการฝึก กองพันทหารช่างที่ 112
 • พ.ศ. 2526 นายทหารฝ่ายยุทธการและการฝึก กรมทหารช่างที่ 11
 • พ.ศ. 2528 เสนาธิการกรมทหารช่างที่ 11
 • พ.ศ. 2530 รองผู้บังคับการกรมทหารช่างที่ 11
 • พ.ศ. 2533 ผู้บังคับการกรมพัฒนาที่ 4 กองพลพัฒนาที่ 4
 • พ.ศ. 2539 ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 4
 • พ.ศ. 2541 ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 42 (ยศ พลตรี)
 • 1 ตุลาคม พ.ศ. 2544 รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการทหารสูงสุด (ยศ พลโท)
 • เม.ย.-ก.ย. พ.ศ. 2545 ที่ปรึกษาพิเศษ กองบัญชาการทหารสูงสุด
 • 1 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (ยศ พลเอก)
 • 1 ตุลาคม พ.ศ. 2546 ผู้บัญชาการทหารบก
 • 1 ตุลาคม พ.ศ. 2547 - 30 กันยายน พ.ศ. 2548 ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

งานการเมือง[แก้]

พล.อ.ชัยสิทธิ์ ชินวัตร เคยมีกระแสข่าวว่าจะดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทย[2][3] ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) ในปี พ.ศ. 2554[4]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]


ก่อนหน้า ชัยสิทธิ์ ชินวัตร ถัดไป
พลเอก สมทัต อัตตะนันทน์ 2leftarrow.png Emblem of the Royal Thai Armed Forces HQ.svg
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2547 - 30 กันยายน พ.ศ. 2548)
2rightarrow.png พลเอก เรืองโรจน์ มหาศรานนท์
พลเอก สมทัต อัตตะนันทน์ 2leftarrow.png Emblem of the Royal Thai Army.svg
ผู้บัญชาการทหารบก
(1 ตุลาคม พ.ศ. 254630 กันยายน พ.ศ. 2547)
2rightarrow.png พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ