จรูญพันธ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
จรูญพันธ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
สมัยที่ 1
ดำรงตำแหน่ง
17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 – 18 ธันวาคม พ.ศ. 2515
นายกรัฐมนตรีจอมพลถนอม กิตติขจร
ก่อนหน้าพันเอก (พิเศษ) ดร.ถนัด คอมันตร์
ถัดไปจอมพลถนอม กิตติขจร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
สมัยที่ 2
ดำรงตำแหน่ง
16 ตุลาคม พ.ศ. 2516 – 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518
นายกรัฐมนตรีสัญญา ธรรมศักดิ์
ก่อนหน้าจอมพลถนอม กิตติขจร
ถัดไปพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด14 มีนาคม พ.ศ. 2456
เสียชีวิตพ.ศ. 2534
คู่สมรสท่านผู้หญิง อรอวล อิศรางกูร ณ อยุธยา
บุตรจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา

นายจรูญพันธ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา เป็นองคมนตรี[1] อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 2 สมัย สมัยที่ 1[2] ตั้งแต่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 ถึง 18 ธันวาคม พ.ศ. 2515 ในสมัยของจอมพลถนอม กิตติขจร สมัยที่ 2 ตั้งแต่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ถึง 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 ในสมัยของนายสัญญา ธรรมศักดิ์ อดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ดำรงตำแหน่งวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2514[3]

จรูญพันธ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา เป็นบุตรของพระยาวิเศษฤๅชัย (หม่อมหลวงเจริญ อิศรางกูร บุตรหม่อมราชวงศ์สวาสดิ์ อิศรางกูร นัดดาพระวงศ์เธอ กรมหมื่นเทวานุรักษ์) กับเจ้ากาบคำ ณ เชียงใหม่ (ธิดาเจ้าหนานสมมนุษย์ ณ เชียงใหม่ ปนัดดาพระเจ้ากาวิละ) จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ ฉะเชิงเทรา และสมรสกับ ท่านผู้หญิง อรอวล อิศรางกูร ณ อยุธยา มีบุตรด้วยกันคือ จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

ลำดับสาแหรก[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. รายนามองคมนตรี เก็บถาวร 2014-03-08 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน จากเว็บไซต์สำนักราชเลขาธิการ
  2. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (๓๐ ราย)
  3. ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
  4. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๑ ตอนที่ ๖๗ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๗, ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๒๗
  5. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๙๔ ตอนที่ ๓ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓๗, ๖ มกราคม ๒๕๒๐
  6. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๙๑ ตอนที่ ๒๒๙ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓๘, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๗
  7. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน, เล่ม ๙๑ ตอนที่ ๒๑๓ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒๓, ๑๖ ธันวาคม ๒๕๑๗
  8. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๗๖ ตอนที่ ๑๑๕ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒๓๔, ๑๖ ธันวาคม ๒๕๐๒
  9. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม ๙๖ ตอนที่ ๑๕๖ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๗, ๑๓ กันยายน ๒๕๒๒