ข้ามไปเนื้อหา

คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 54

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะรัฐมนตรีทักษิณ 1
คณะรัฐมนตรีคณะที่ 54 แห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2544 - 2548
วันแต่งตั้ง17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544
วันสิ้นสุด11 มีนาคม พ.ศ. 2548
(4 ปี 23 วัน)
บุคคลและองค์กร
พระมหากษัตริย์พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
นายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร
จำนวนรัฐมนตรีทั้งหมด35
พรรคร่วมรัฐบาลพรรคไทยรักไทย
พรรคชาติไทย
พรรคความหวังใหม่[a]
พรรคเสรีธรรม[a]
พรรคชาติพัฒนา
(2545-2547)
[a]
สถานะในสภานิติบัญญัติรัฐบาลผสม
368 / 500
พรรคฝ่ายค้านพรรคประชาธิปัตย์
พรรคราษฎร
พรรคกิจสังคม
พรรคมวลชน[b]
พรรคถิ่นไทย[c]
พรรคชาติพัฒนา
(2544-2545)
ผู้นำฝ่ายค้าน
ประวัติ
การเลือกตั้งเลือกตั้งทั่วไป 2544
การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544
สิ้นสุดจากการเลือกตั้งเลือกตั้งทั่วไป 2548
สภานิติบัญญัติสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 21
วาระสภานิติบัญญัติ3 ปี
งบประมาณ
ก่อนหน้าคณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 53
ถัดไปคณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 55

คณะรัฐมนตรีคณะที่ 54 (17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 – 11 มีนาคม พ.ศ. 2548) หรือที่รู้จักกันในชื่อ คณะรัฐมนตรีทักษิณ ชุดที่ 1 (ครม.ทักษิณ 1)

โดยได้มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ตามความในประกาศราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 แล้วนั้น[1] ต่อมาจึงได้มีการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี คณะที่ 54

พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงลงพระปรมาภิไธยในประกาศพระบรมราชโองการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544[2] โดย พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร เป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ และประกาศลงราชกิจจานุเบกษา ในวันเดียวกัน

ประวัติ

หลังจาก การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2544 สิ้นสุดลง และได้มีการประกาศผลการเลือกตั้ง โดยปรากฏว่า พรรคไทยรักไทย ได้รับเสียงข้างมาก เป็นอันดับหนึ่งในการเลือกตั้ง (248 ที่นั่ง ใน สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 21) ต่อมาได้มีการรวบรวมเสียงจากพรรคการเมืองต่างๆ เช่น พรรคเสรีธรรม, พรรคชาติพัฒนา, พรรคความหวังใหม่ และ พรรคชาติไทย ร่วมกันจัดตั้งรัฐบาล โดยมีพรรคไทยรักไทยเป็นพรรคหลัก ต่อมาได้มีการยุบรวมพรรคร่วมรัฐบาล โดย รวมพรรคความหวังใหม่[3] และ พรรคเสรีธรรม[4] ในปี 2544 และ รวมพรรคชาติพัฒนา[5] ในปี 2545 โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของพรรคไทยรักไทย ทำให้ เมื่อรวมที่นั่งในสภาฯ ทำให้มีเสียงเกินกึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎร (356 ที่นั่ง จาก 500 ที่นั่งในสภาฯ)

รายชื่อคณะรัฐมนตรี

รายชื่อคณะรัฐมนตรี มีดังต่อไปนี้[2][6][7]

รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ดำรงตำแหน่งเมื่อตั้งคณะรัฐมนตรี ดำรงตำแหน่งจนสิ้นสุดคณะรัฐมนตรี
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง แต่งตั้งเพิ่ม เปลี่ยนแปลง/โยกย้ายไปตำแหน่งอื่น
รัฐมนตรีลอย ย้ายมาจากตำแหน่งอื่น ออกจากตำแหน่ง
ตำแหน่ง ลำดับ รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ พรรคการเมือง
นายกรัฐมนตรี * พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 ดำรงตำแหน่งครบวาระรัฐบาล ไทยรักไทย
รองนายกรัฐมนตรี 1 พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 ความหวังใหม่
ไทยรักไทย
สุวิทย์ คุณกิตติ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 9 ตุลาคม พ.ศ. 2544 ไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ไทยรักไทย
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 10 มีนาคม พ.ศ. 2547 ไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2 เดช บุญ-หลง 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 ชาติไทย
ปองพล อดิเรกสาร 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ไทยรักไทย
3 พิทักษ์ อินทรวิทยนันท์ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 ไทยรักไทย
สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2544 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ไทยรักไทย
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 9 มีนาคม พ.ศ. 2547
กร ทัพพะรังสี 5 มีนาคม พ.ศ. 2545 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 ไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชาติพัฒนา
ไทยรักไทย
4 จาตุรนต์ ฉายแสง 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 ไทยรักไทย
นายแพทย์ พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 ไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ไทยรักไทย
5 วิษณุ เครืองาม 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 อิสระ
6 ร้อยตำรวจเอก ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 ไทยรักไทย
โภคิน พลกุล 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 10 มีนาคม พ.ศ. 2547 ไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ไทยรักไทย
ร้อยเอก สุชาติ เชาว์วิศิษฐ 10 มีนาคม พ.ศ. 2547 5 ตุลาคม พ.ศ. 2547 ถูกปรับออกจากตำแหน่ง ไทยรักไทย
พลเอก ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 10 มีนาคม พ.ศ. 2547 5 ตุลาคม พ.ศ. 2547 ถูกปรับออกจากตำแหน่ง ไทยรักไทย
วันมูหะมัดนอร์ มะทา 10 มีนาคม พ.ศ. 2547 6 ตุลาคม พ.ศ. 2547 ไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ความหวังใหม่
ไทยรักไทย
7 สุวัจน์ ลิปตพัลลภ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2547 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 ชาติพัฒนา
ไทยรักไทย
8 พินิจ จารุสมบัติ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2547 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 เสรีธรรม
ไทยรักไทย
9 สมศักดิ์ เทพสุทิน 6 ตุลาคม พ.ศ. 2547 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 ไทยรักไทย
สำนักนายกรัฐมนตรี จาตุรนต์ ฉายแสง 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 10 มีนาคม พ.ศ. 2547 ไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ไทยรักไทย
สมศักดิ์ เทพสุทิน 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ไทยรักไทย
10 กระแส ชนะวงศ์ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 ความหวังใหม่
ไทยรักไทย
พลเอก ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ไทยรักไทย
พงศ์เทพ เทพกาญจนา 5 มีนาคม พ.ศ. 2545 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ไทยรักไทย
สุวัจน์ ลิปตพัลลภ 5 มีนาคม พ.ศ. 2545 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ไปเป็นรองนายกรัฐมนตรี ชาติพัฒนา
ไทยรักไทย
กลาโหม * พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 คงเหลือเฉพาะรองนายกรัฐมนตรี ความหวังใหม่
ไทยรักไทย
พลเอก ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 9 มีนาคม พ.ศ. 2547 ไปเป็นรองนายกรัฐมนตรี ไทยรักไทย
พลเอก เชษฐา ฐานะจาโร 10 มีนาคม พ.ศ. 2547 5 ตุลาคม พ.ศ. 2547 ถูกปรับออกจากตำแหน่ง ไทยรักไทย
11 พลเอก สัมพันธ์ บุญญานันต์ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2547 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 อิสระ
พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ถูกปรับออกจากตำแหน่ง ไทยรักไทย
การคลัง 12 สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 ไปเป็นรองนายกรัฐมนตรี ไทยรักไทย
10 มีนาคม พ.ศ. 2547 11 มีนาคม พ.ศ. 2548
ร้อยเอก สุชาติ เชาว์วิศิษฐ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 10 มีนาคม พ.ศ. 2547 ไปเป็นรองนายกรัฐมนตรี ไทยรักไทย
17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 ไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
13 วราเทพ รัตนากร 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 ไทยรักไทย
การต่างประเทศ 14 สุรเกียรติ์ เสถียรไทย 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 ไทยรักไทย
การท่องเที่ยวและกีฬา 15 สนธยา คุณปลื้ม 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 10 มีนาคม พ.ศ. 2547 ลาออกจากตำแหน่ง ชาติไทย
ไทยรักไทย
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อนุรักษ์ จุรีมาศ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 ไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ชาติไทย
16 สรอรรถ กลิ่นประทุม 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 ไทยรักไทย
เกษตรและสหกรณ์ ชูชีพ หาญสวัสดิ์ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ลาออกจากตำแหน่ง ไทยรักไทย
สรอรรถ กลิ่นประทุม 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 ไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ไทยรักไทย
สมศักดิ์ เทพสุทิน 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 6 ตุลาคม พ.ศ. 2547 ไปเป็นรองนายกรัฐมนตรี ไทยรักไทย
17 วันมูหะมัดนอร์ มะทา 6 ตุลาคม พ.ศ. 2547 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 ความหวังใหม่
ไทยรักไทย
ประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไทยรักไทย
นที ขลิบทอง 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 4 มีนาคม พ.ศ. 2545 ลาออกจากตำแหน่ง ชาติไทย
18 เนวิน ชิดชอบ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 ชาติไทย
ไทยรักไทย
คมนาคม วันมูหะมัดนอร์ มะทา 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ความหวังใหม่
ไทยรักไทย
19 สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 ไทยรักไทย
ประชา มาลีนนท์ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 ไปเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ไทยรักไทย
พงศกร เลาหวิเชียร 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 4 มีนาคม พ.ศ. 2545 ลาออกจากตำแหน่ง ชาติไทย
20 นิกร จำนง 22 สิงหาคม พ.ศ. 2546 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 ชาติไทย
พิเชษฐ สถิรชวาล 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 5 สิงหาคม พ.ศ. 2546 พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีเนื่องจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ[8] ความหวังใหม่
ไทยรักไทย
21 วิเชษฐ์ เกษมทองศรี 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 ไทยรักไทย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 10 มีนาคม พ.ศ. 2547 ลาออกจากตำแหน่ง ไทยรักไทย
22 สุวิทย์ คุณกิตติ 10 มีนาคม พ.ศ. 2547 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 ไทยรักไทย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 23 นายแพทย์ สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 6 มกราคม พ.ศ. 2548 ไทยรักไทย
พลังงาน พงศ์เทพ เทพกาญจนา 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 กลับไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ไทยรักไทย
24 นายแพทย์ พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 6 มกราคม พ.ศ. 2548 ไทยรักไทย
พาณิชย์ อดิศัย โพธารามิก 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 ไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ไทยรักไทย
25 วัฒนา เมืองสุข 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 ไทยรักไทย
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 ไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
สุวรรณ วลัยเสถียร 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 5 มีนาคม พ.ศ. 2545 ลาออกจากตำแหน่ง ไทยรักไทย
เนวิน ชิดชอบ 5 มีนาคม พ.ศ. 2545 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ไปเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชาติไทย
ไทยรักไทย
พงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 6 ตุลาคม พ.ศ. 2547 ไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ไทยรักไทย
26 อนุทิน ชาญวีรกูล 6 ตุลาคม พ.ศ. 2547 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 ไทยรักไทย
มหาดไทย ร้อยตำรวจเอก ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ไทยรักไทย
วันมูหะมัดนอร์ มะทา 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 10 มีนาคม พ.ศ. 2547 ไปเป็นรองนายกรัฐมนตรี ความหวังใหม่
ไทยรักไทย
27 โภคิน พลกุล 10 มีนาคม พ.ศ. 2547 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 ไทยรักไทย
สรอรรถ กลิ่นประทุม 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไทยรักไทย
สมบัติ อุทัยสาง 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ถูกปรับออกจากตำแหน่ง เสรีธรรม
ไทยรักไทย
28 ประชา มาลีนนท์ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 ไทยรักไทย
ประมวล รุจนเสรี 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 30 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ถูกปรับออกจากตำแหน่ง ไทยรักไทย
29 สุธรรม แสงประทุม 6 ตุลาคม พ.ศ. 2547 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 ไทยรักไทย
ยุติธรรม 30 พงศ์เทพ เทพกาญจนา 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 5 มีนาคม พ.ศ. 2545 ไปเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ไทยรักไทย
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548
จาตุรนต์ ฉายแสง 5 มีนาคม พ.ศ. 2545 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ไปเป็นรองนายกรัฐมนตรี ไทยรักไทย
ร้อยตำรวจเอก ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 ไปเป็นรองนายกรัฐมนตรี ไทยรักไทย
แรงงาน * เดช บุญ-หลง 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ลาออกจากตำแหน่ง ชาติไทย
สุวัจน์ ลิปตพัลลภ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 ไปเป็นรองนายกรัฐมนตรี ชาติพัฒนา
ไทยรักไทย
31 อุไรวรรณ เทียนทอง 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 ไทยรักไทย
ลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ถูกปรับออกจากตำแหน่ง ไทยรักไทย
วัฒนธรรม อุไรวรรณ เทียนทอง 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 ไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ไทยรักไทย
32 อนุรักษ์ จุรีมาศ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 6 มกราคม พ.ศ. 2548 ชาติไทย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สนธยา คุณปลื้ม 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ชาติไทย
ไทยรักไทย
พินิจ จารุสมบัติ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 ไปเป็นรองนายกรัฐมนตรี เสรีธรรม
ไทยรักไทย
พลเอก เชษฐา ฐานะจาโร 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 9 มีนาคม พ.ศ. 2547 ไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ไทยรักไทย
33 กร ทัพพะรังสี 10 มีนาคม พ.ศ. 2547 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 ชาติพัฒนา
ไทยรักไทย
ศึกษาธิการ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 8 มิถุนายน พ.ศ. 2544 ลาออกจากตำแหน่ง อิสระ
* พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร 14 มิถุนายน พ.ศ. 2544 9 ตุลาคม พ.ศ. 2544 ลาออกจากตำแหน่ง ไทยรักไทย
* สุวิทย์ คุณกิตติ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2544 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ไปเป็นรองนายกรัฐมนตรี ไทยรักไทย
* ปองพล อดิเรกสาร 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 ถูกปรับออกจากตำแหน่ง ไทยรักไทย
34 อดิศัย โพธารามิก 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 ไทยรักไทย
จำลอง ครุฑขุนทด 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 5 มีนาคม พ.ศ. 2545 ถูกปรับออกจากตำแหน่ง ไทยรักไทย
สิริกร มณีรินทร์ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2544 10 มีนาคม พ.ศ. 2547 ไปเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ไทยรักไทย
สุธรรม แสงประทุม 10 มีนาคม พ.ศ. 2547 6 ตุลาคม พ.ศ. 2547 ไปเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ไทยรักไทย
35 อารีย์ วงศ์อารยะ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2547 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 ไทยรักไทย
สาธารณสุข 36 สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 ไทยรักไทย
นายแพทย์ สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไทยรักไทย
พลตำรวจเอก ประชา พรหมนอก 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 ถูกปรับออกจากตำแหน่ง ชาติพัฒนา
ไทยรักไทย
พลตำรวจเอก จำลอง เอี่ยมแจ้งพันธ์ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 10 มีนาคม พ.ศ. 2547 ถูกปรับออกจากตำแหน่ง ไทยรักไทย
สิริกร มณีรินทร์ 10 มีนาคม พ.ศ. 2547 30 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ถูกปรับออกจากตำแหน่ง ไทยรักไทย
อนุทิน ชาญวีรกูล 30 มิถุนายน พ.ศ. 2547 6 ตุลาคม พ.ศ. 2547 ไปเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ไทยรักไทย
37 นายแพทย์ สุชัย เจริญรัตนกุล 6 ตุลาคม พ.ศ. 2547 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 ไทยรักไทย
อุตสาหกรรม สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ไทยรักไทย
สมศักดิ์ เทพสุทิน 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 ไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไทยรักไทย
พินิจ จารุสมบัติ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 6 ตุลาคม พ.ศ. 2547 ไปเป็นรองนายกรัฐมนตรี เสรีธรรม
ไทยรักไทย
38 พงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล 6 ตุลาคม พ.ศ. 2547 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 ไทยรักไทย
พิเชษฐ สถิรชวาล 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ไปเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ความหวังใหม่
ไทยรักไทย
ทบวงมหาวิทยาลัย สุธรรม แสงประทุม 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 5 มีนาคม พ.ศ. 2545 ไปเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ไทยรักไทย
สุวัจน์ ลิปตพัลลภ 5 มีนาคม พ.ศ. 2545 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
(ทบวงถูกเปลี่ยนไปสังกัดกระทรวงศึกษาธิการแทน)
ชาติพัฒนา
ไทยรักไทย

การเปลี่ยนแปลงคณะรัฐมนตรี

 • เกษม วัฒนชัย ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2544[9] ต่อมาได้มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้ พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอีกตำแหน่งหนึ่ง และ แต่งตั้ง สิริกร มณีรินทร์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในอีกหกวันถัดมา[10]
 • พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร ลาออกจากตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และในวันเดียวกัน มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี และแต่งตั้งรัฐมนตรี ตามความประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2544 ดังนี้[11]:
 • นที ขลิบทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ พงศกร เลาหวิเชียร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ขอลาออกจำตำแหน่ง เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2545
 • มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี และแต่งตั้งรัฐมนตรี ตามความประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 6 มีนาคม 2545 ดังนี้[12]:
 • มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี และแต่งตั้งรัฐมนตรี ตามความประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2546 ดังนี้[13]:
  • พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช พ้นจากตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี แต่ไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
  • สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง แต่ไปดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี
  • ร้อยเอก สุชาติ เชาว์วิศิษฐ์ พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง แต่ไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
  • พงศ์เทพ เทพกาญจนา พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน แต่ไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
  • ร้อยตำรวจเอก ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม แต่ไปดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี
 • มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี และแต่งตั้งรัฐมนตรี ตามความประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2546[14] ดังนี้:
  • อนุรักษ์ จุรีมาศ พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แต่ไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
  • สรอรรถ กลิ่นประทุม พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่ไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  • อดิศัย โพธารามิก พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ แต่ไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  • วัฒนา เมืองสุข พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ แต่ไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
  • อุไรวรรณ เทียนทอง พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม แต่ไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
  • พินิจ จารุสมบัติ พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แต่ไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
  • สมศักดิ์ เทพสุทิน พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม แต่ไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  • โภคิน พลกุล เป็นรองนายกรัฐมนตรี
  • วิเชษฐ์ เกษมทองศรี เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
  • พงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
  • พลเอก เชษฐา ฐานะจาโร เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • พลตำรวจเอก จำลอง เอี่ยมแจ้งพันธ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
  • กร ทัพพะรังสี พ้นจากตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี
  • สุวัจน์ ลิปตพัลลภ พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
  • ปองพล อดิเรกสาร พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  • พลตำรวจเอก ประชา พรหมนอก พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข


 • มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี และแต่งตั้งรัฐมนตรี ตามความประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 10 มีนาคม 2547 ดังนี้[7]:
  • สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ พ้นจากตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี แต่ไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
  • สุวิทย์ คุณกิตติ พ้นจากตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี แต่ไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • โภคิน พลกุล พ้นจากตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี แต่ไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
  • พลเอก ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แต่ไปดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี
  • ร้อยเอก สุชาติ เชาว์วิศิษฐ์ พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง แต่ไปดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี
  • วันมูหะมัดนอร์ มะทา พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แต่ไปดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี
  • พลเอก เชษฐา ฐานะจาโร พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แต่ไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
  • สิริกร มณีรินทร์ พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แต่ไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
  • กร ทัพพะรังสี เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • สุธรรม แสงประทุม เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  • ประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • พลตำรวจเอก จำลอง เอี่ยมแจ้งพันธ์ พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 • มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี และแต่งตั้งรัฐมนตรี ตามความประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2547 ดังนี้[15]:
 • พลเอก ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา และ ร้อยเอก สุชาติ เชาว์วิศิษฐ์ ลาออกจากตำแหน่ง รองนายกรัฐมนตรี และ พลเอก เชษฐา ฐานะจาโร ลาออกจากตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และในวันเดียวกัน มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี และแต่งตั้งรัฐมนตรี ตามความประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2547 ดังนี้[16]:
  • วันมูหะมัดนอร์ มะทา พ้นจากตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี แต่ไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  • สมศักดิ์ เทพสุทิน พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่ไปดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี
  • พงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ แต่ไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
  • อนุทิน ชาญวีรกูล พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข แต่ไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
  • พินิจ จารุสมบัติ พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม แต่ไปดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี
  • สุธรรม แสงประทุม พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แต่ไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
  • พลเอก สัมพันธ์ บุญญานันต์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
  • อารีย์ วงศ์อารยะ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  • สุชัย เจริญรัตนกุล เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ผลงานของรัฐบาล

เศรษฐกิจ

สาธารณสุข

การเกษตร

การจัดงานและการท่องเที่ยว

อื่นๆ

ฉายา

พ.ศ. 2544

 • ฉายารัฐบาล : บริษัท จำกัด (ไม่มหาชน)
 • วาทะแห่งปี : บกพร่องโดยสุจริต

พ.ศ. 2545

 • ฉายารัฐบาล : รัฐบาลหลอน
 • วาทะแห่งปี : รู้น้อยอย่าพูดมาก

พ.ศ. 2547

 • ฉายารัฐบาล : รัฐบาลกิน-แบ่ง
 • วาทะแห่งปี : โจรกระจอก[23]


การสิ้นสุดของคณะรัฐมนตรี

รัฐบาลซึ่งมี พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ได้เข้าบริหารราชการแผ่นดิน ถึงวันที่สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เริ่มต้นจากวันที่ 6 มกราคม 2544 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2548 และสิ้นสุดลงในวันที่ 6 มกราคม 2548 ซึ่งทำให้สภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงด้วย (ครบ 4 ปี) และคณะรัฐมนตรีทั้งคณะต้องพ้นจากตำแหน่ง (แต่ยังคงต้องอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าวันที่คณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่ภายหลังการเลือกตั้งวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2548 จะเข้ารับหน้าที่)

เพิ่มเติม

 1. 1.0 1.1 1.2 ยุบรวมเข้ากับพรรคไทยรักไทย
 2. ย้าย​มาจากพรรค​ความหวัง​ใหม่​ 1 คน
 3. ถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรค ต่อมา สส.ของพรรคก็ย้ายเข้าสังกัดกับพรรคไทยรักไทย

อ้างอิง

 1. "พระบรมราชโองการ แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี [พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร]" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 9 กุมภาพันธ์ 2544. สืบค้นเมื่อ 15 ธันวาคม 2561. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 2. 2.0 2.1 "พระบรมราชโองการ แต่งตั้งรัฐมนตรี [คณะรัฐมนตรี ชุดที่ 54]" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 17 กุมภาพันธ์ 2544. สืบค้นเมื่อ 15 ธันวาคม 2561. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 3. "ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การยุบพรรคความหวังใหม่เพื่อรวมเข้ากับพรรคไทยรักไทย" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 8 พฤษภาคม 2545. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2021-08-06. สืบค้นเมื่อ 15 ธันวาคม 2561. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 4. "ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การยุบพรรคเสรีธรรมและรวมพรรคเสรีธรรมเข้ากับพรรคไทยรักไทย" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 8 ตุลาคม 2544. สืบค้นเมื่อ 15 ธันวาคม 2561. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 5. "ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การยุบพรรคชาติพัฒนาเพื่อรวมเข้ากับพรรคไทยรักไทย" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 17 ตุลาคม 2547. สืบค้นเมื่อ 15 ธันวาคม 2561. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 6. "พระบรมราชโองการ ประกาศ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี [ให้รัฐมนตรีที่ยังดำรงตำแหน่งอยู่ในวันที่มีประกาศพระบรมราชโองการนี้ พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีทั้งหมด และแต่งตั้งใหม่จำนวน ๓๕ ราย]" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 9 กุมภาพันธ์ 2546. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2021-02-02. สืบค้นเมื่อ 15 ธันวาคม 2561. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 7. 7.0 7.1 "พระบรมราชโองการ ประกาศ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี [ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี จำนวน ๑๐ ราย และแต่งตั้งรัฐมนตรี จำนวน ๑๐ ราย]" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 10 มีนาคม 2547. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2022-06-05. สืบค้นเมื่อ 15 ธันวาคม 2561. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 8. สรุปคำวินิจฉัยศำลรัฐธรรมนูญที่ ๒๙/๒๕๔๖ วันที่ ๕ สิงหาคม พุทธศักรำช ๒๕๔๖ เรื่อง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาด ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๕ กรณีนายพิเชษฐ สถิรชวาล จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน และหนี้สิน และเอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ
 9. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รัฐมนตรีลาออก [นายเกษม วัฒนชัย]" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 13 มิถุนายน 2544. สืบค้นเมื่อ 15 ธันวาคม 2561. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 10. "พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี [พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร และนางสิริกร มณีรินทร์]" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 14 มิถุนายน 2544. สืบค้นเมื่อ 15 ธันวาคม 2561. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 11. "พระบรมราชโองการ ประกาศ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี และแต่งตั้งรัฐมนตรี [ให้นายสุวิทย์ คุณกิตติ พ้นจากความเป็นรองนายกรัฐมนตรี และแต่งตั้ง นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เป็นรองนายกรัฐมนตรี และนายสุวิทย์ คุณกิตติ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ]" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 10 ตุลาคม 2544. สืบค้นเมื่อ 15 ธันวาคม 2561. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 12. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 6 มีนาคม 2545. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 15 ธันวาคม 2561. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 13. "พระบรมราชโองการ ประกาศ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี และแต่งตั้งรัฐมนตรี [นายพรหมินทร์ เลิศสุริย์เดชนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ร้อยเอก สุชาติ เชาว์วิศิษฐ นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา ร้อยตำรวจเอก ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ พ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้ง นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ร้อยตำรวจเอก ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ ร้อยเอก สุชาติ เชาว์วิศิษฐนายพรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา]" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 9 กุมภาพันธ์ 2546. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2022-06-05. สืบค้นเมื่อ 15 ธันวาคม 2561. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 14. "พระบรมราชโองการ ประกาศ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี [นายกร ทัพพะรังสี นายอนุรักษ์ จุรีมาศ นายสรอรรถ กลิ่นประทุม นายอดิศัย โพธารามิก นายวัฒนา เมืองสุข นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ นางอุไรวรรณ เทียนทอง นายพินิจ จารุสมบัติ นายปองพล อดิเรกสาร พลตำรวจเอก ประชา พรหมนอก นายสมศักดิ์ เทพสุทิน พ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้ง นายโภคิน พลกุล นายสรอรรถ กลิ่นประทุม นายสมศักดิ์ เทพสุทิน นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี นายวัฒนา เมืองสุข นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล นางอุไรวรรณ เทียนทอง นายอนุรักษ์ จุรีมาศ พลเอก เชษฐา ฐานะจาโร นายอดิศัย โพธารามิก พลตำรวจเอก จำลอง เอี่ยมแจ้งพันธุ์ นายพินิจ จารุสมบัติ]" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 8 พฤศจิกายน 2546. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2011-11-08. สืบค้นเมื่อ 15 ธันวาคม 2561. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 15. "พระบรมราชโองการ ประกาศ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี [นายประมวล รุจนเสรี, นางสิริกร มณีรินทร์ พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี และแต่งตั้งนายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ เป็นรองนายกรัฐมนตรี, นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข]" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 10 ตุลาคม 2544. สืบค้นเมื่อ 16 ธันวาคม 2561. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 16. "พระบรมราชโองการ ประกาศ รัฐมนตรีลาออก ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี และแต่งตั้งรัฐมนตรี [พลเอก ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา, ร้อยเอก สุชาติ เชาว์วิศิษฐ, พลเอก เชษฐา ฐานะจาโร ลาออก, นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา, นายสมศักดิ์ เทพสุทิน, นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล, นายสุธรรม แสงประทุม, นายอนุทิน ชาญวีรกูล, นายพินิจ จารุสมบัติ พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี และแต่งตั้ง นายพินิจ จารุสมบัติ, นายสมศักดิ์ เทพสุทิน, พลเอก สัมพันธ์ บุญญานันต์, นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา, นายอนุทิน ชาญวีรกูล, นายสุธรรม แสงประทุม นายอารีย์ วงศ์อารยะ, นายสุชัย เจริญรัตนกุล, นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล เป็นรัฐมนตรี]" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 10 ตุลาคม 2544. สืบค้นเมื่อ 16 ธันวาคม 2561. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 17. The Nation, Public debt end-Sept falls to 41.28% of GDP เก็บถาวร 2007-09-29 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, 17 November 2006
 18. World Bank, Thailand Economic Monitor, October 2003
 19. ทวี มีเงิน, "ทักษิณ"ปั้นหรือปั่นศก. (2) "ยางพารา-ข้าว"เก่งหรือเฮง, มติชน
 20. ข่าว 'คตส.'เตรียมสอบ 4 ประเด็นใหญ่ ทุจริตกล้ายาง กรุงเทพธุรกิจบิซวีค 29 ตุลาคม พ.ศ. 2549[ลิงก์เสีย]
 21. "โครงการสวนสัตว์กลางคืน เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-12-10. สืบค้นเมื่อ 2009-06-19.
 22. บทความ สงครามต่อต้านยาเสพย์ติด คอลัมน์ คนเดินตรอก โดย วีรพงษ์ รามางกูร หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ปีที่ 26 ฉบับที่ 3462 (2662) วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2546 หน้า 2
 23. "บันทึก ณ วันที่สภา ฯ ครบเทอม". mgronline.com. 2005-01-04.

แหล่งข้อมูลอื่น