ข้ามไปเนื้อหา

วีระศักดิ์ ฟูตระกูล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วีระศักดิ์ ฟูตระกูล
วีระศักดิ์ ใน พ.ศ. 2561
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
ดำรงตำแหน่ง
15 ธันวาคม พ.ศ. 2559 – 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
นายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์โอชา
รัฐมนตรีว่าการดอน ปรมัตถ์วินัย
ก่อนหน้าดอน ปรมัตถ์วินัย
ถัดไปจักรพงษ์ แสงมณี
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด23 ธันวาคม พ.ศ. 2494 (72 ปี)
คู่สมรสอุมาพร ฟูตระกูล

วีระศักดิ์ ฟูตระกูล เป็น สมาชิกวุฒิสภา อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ[1] และอดีตกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศ ในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนักการทูตชาวไทย อดีตกรรมการในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ อดีตผู้ปฏิบัติงานในกองอำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (กอฉ.) ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 98/2552 ในเหตุการณ์ ความไม่สงบทางการเมืองในประเทศไทย เมษายน พ.ศ. 2552[2] อดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศ อดีตเอกอัครราชทูตประจำสหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส แคนนาดา และในอีกหลายประเทศ

ประวัติ[แก้]

วีระศักดิ์ ฟูตระกูล เกิดเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2494 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี B.A. (Political Science) จากมหาวิทยาลัยวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา ระดับปริญญาโท M.A. (Foreign Affairs) มหาวิทยาลัยเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา และผ่านการศึกษาอบรมจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)

การทำงาน[แก้]

นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล เริ่มเข้ารับราชการในปี พ.ศ. 2517 ในตำแหน่งเลขานุการตรี กองเอเชียตะวันตกและใต้ กรมการเมือง กระทรวงการต่างประเทศ ต่อมาเป็นเลขานุการโท ในปี พ.ศ. 2520 และเลขานุการเอก ในปี พ.ศ. 2525

ในปี พ.ศ. 2529 ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษา (เศรษฐกิจ) สถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน และเป็นผู้อำนวยการกองอเมริกา ในปี พ.ศ. 2530 เป็นรองอธิบดีกรมการเมือง ในปี พ.ศ. 2532 และเป็นผู้ช่วยปลัดกระทรวง ในปีต่อมา

ในปี พ.ศ. 2534 ได้รับแต่งตั้งเป็นเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า ในปี พ.ศ. 2537 ประจำ ณ กรุงออตตาวา ประเทศแคนาดา จากนั้นในปี พ.ศ. 2540 กลับมารับตำแหน่งอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ และไปเป็นเอกอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา ในปี พ.ศ. 2543

ในปี พ.ศ. 2545 ได้รับแต่งตั้งเป็นรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และในปี พ.ศ. 2547 ได้รับแต่งตั้งเป็นเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ฝรั่งเศส ไปเป็นผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) และเป็นผู้แทนไทยใน Governing Board ของศูนย์พัฒนา องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) กระทั่งในปี พ.ศ. 2549 จึงได้ดำรงตำแหน่งเอกอัคราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา

ต่อมาใน ปี พ.ศ. 2550 ได้รับตำแหน่งปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และเมื่อปี พ.ศ. 2552 ได้รับแต่งตั้งเป็น เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และเกษียณอายุราชการในตำแหน่ง เมื่อ พ.ศ. 2555

นอกจากนั้น นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล ยังเคยเป็นที่ปรึกษาบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) และเป็นเจ้าของโรงเรียนธำรงวิทย์ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร[3]

งานการเมือง[แก้]

วีระศักดิ์ ฟูตระกูล อดีตผู้ปฏิบัติงานในกองอำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (กอฉ.) ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 98/2552 ในเหตุการณ์ ความไม่สงบทางการเมืองในประเทศไทย เมษายน พ.ศ. 2552 เช่นเดียวกับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ[4] ภายหลังการรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557 เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ในปี พ.ศ. 2557 เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ ในปี พ.ศ. 2558 - 2559 และเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559[5]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

วีระศักดิ์ ฟูตระกูล ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทั้งไทยและต่างประเทศ ดังนี้

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย[แก้]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. ราชกิจจานุเบกษา, รัฐมนตรีลาออก[ลิงก์เสีย], เล่มที่ ๑๓๖, ตอน พิเศษ ๑๑๘ ง, ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒, หน้า ๑
  2. ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 98/2552
  3. ตามดู รมต.หน้าใหม่ บิ๊กตู่ 4 “วีระศักดิ์ ฟูตระกูล” รมช.บัวแก้ว เคยยื่น ป.ป.ช.รวย 68 ล้าน-ส่วน 8 รมต.หน้าเก่ารวยกว่าร้อยล้าน[ลิงก์เสีย]
  4. ‘วีระศักดิ์ ฟูตระกูล’ ลาออก สนช. เผย ยังบอกไม่ได้ ปมไปเป็นรัฐมนตรี รอความชัดเจน
  5. พระราชโองการ ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี, ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 133 ตอนพิเศษ 296 ง, 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559.
  6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย, เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๑๙ ข หน้า ๔, ๑ ธันวาคม ๒๕๔๖
  7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๑๕ ตอนที่ ๒๓ ข หน้า ๑๐, ๒ ธันวาคม ๒๕๔๑
  8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๑๗ ตอนที่ ๔ ข หน้า ๓๑๐, ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓
  9. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๗ ข หน้า ๕, ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕
ก่อนหน้า วีระศักดิ์ ฟูตระกูล ถัดไป
ดอน ปรมัตถ์วินัย
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
(15 ธันวาคม พ.ศ. 2559 – 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
จักรพงษ์ แสงมณี