กฎหมายระหว่างประเทศ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

กฎหมายระหว่างประเทศ (อังกฤษ: international law) หมายถึง กฎ กฎเกณฑ์ และข้อตกลงที่เกิดขึ้นจากความตกลงหรือการแสดงเจตนาเข้าผูกพันของรัฐตั้งแต่สองรัฐขึ้นไป และมักใช้เป็นหลักในการพิจารณาข้อพิพาทระหว่างประเทศ