กระทรวงคมนาคม (ประเทศไทย)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
ราชอาณาจักรไทย
กระทรวงคมนาคม
ตรากระทรวงคมนาคม.png
ตราพระรามทรงรถ
ที่ทำการ
38 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 1 เมษายน พ.ศ. 2455 (106 ปี)
เขตอำนาจ ทั่วราชอาณาจักร
งบประมาณ 136,101.3359 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1]
รัฐมนตรีว่าการ อาคม เติมพิทยาไพสิฐ, รัฐมนตรี
ไพรินทร์ ชูโชติถาวร, รัฐมนตรีช่วย
ผู้บริหาร ชาติชาย ทิพย์สุนาวี, ปลัดกระทรวง
สมศักดิ์ ห่มม่วง, รองปลัดกระทรวง
พีระพล ถาวรสุภเจริญ, รองปลัดกระทรวง
กฤชเทพ สิมลี[2], รองปลัดกระทรวง
ลูกสังกัด ดูในบทความ
เว็บไซต์
MOT.go.th

กระทรวงคมนาคม (อังกฤษ: Ministry of Transport) เป็นหน่วยงานราชการไทยประเภทกระทรวง มีหน้าที่ยกระดับการให้บริการประชาชน ของระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการคมนาคมขนส่ง ให้มีความคุ้มค่าและทั่วถึง ทำให้ระบบคมนาคมขนส่ง มีความปลอดภัย มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย และส่งเสริมคุณภาพชีวิต ผสานและเชื่อมโยง โครงข่ายระบบขนส่งมวลชน ระบบขนส่งสาธารณะ ทั้งคนและสินค้า และขยายโอกาสการเดินทางสัญจร อย่างเสมอภาคโดยทั่วถึงกัน

ประวัติ[แก้]

วันพุธ ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2400 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 โปรดเกล้าฯ ให้ เจ้าพระยายมราช (ครุฑ) เป็นแม่กอง [3] ทำถนนในพระนครทุกสาย ในสมัยนั้นก็คือ ถนนรอบพระบรมมหาราชวัง วัดพระแก้ว ด้วยก่อนนี้เป็นเพียงถนนดินคนเดินไปมา จึงถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นบุกเบิกการคมนาคมทางบก แบบยุโรปขึ้นครั้งแรกในกรุงรัตนโกสินทร์ เพราะก่อนหน้านี้จะใช้การคมนาคมทางน้ำเป็นหลัก และทำถนนต่อจากถนนท้ายวัง ก็คือถนนเจริญกรุง เป็นถนนสายแรกของประเทศไทย

ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้โปรดเกล้าฯให้ตั้งกระทรวงคมนาคมขึ้น ในปี พ.ศ. 2455 และให้รวมหน้าที่เกี่ยวกับการขนส่งทางรถไฟ การขนส่งทางบก การขนส่งทางน้ำ และการสื่อสารข่าว มารวมไว้ในกระทรวงคมนาคม อย่างไรก็ตาม กิจการด้านขนส่งทางบกก็ยังไม่มีหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงแม้แต่พระราชบัญญัติจัดตั้งกระทรวงและกรม พ.ศ. 2476 ก็มิได้กำหนดให้มีหน่วยงาน ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการขนส่งทางบกโดยตรงอีกเช่นกัน

จนกระทั่งในปลายปี พ.ศ. 2476 จึงได้มีพระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบราชการ บริหารแห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2476(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2476 ) กำหนดให้มีกรมการขนส่งขึ้น ในกระทรวงเศรษฐการ ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการเศรษฐกิจแห่งชาติ รวมทั้งหน้าที่ในราชการ ส่วนคมนาคมด้วย แต่ก็ยังไม่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการขนส่งทางบก เพราะตามพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการสำนักงานและกรมในกระทรวงเศรษฐการ พ.ศ. 2476 ได้กำหนดส่วนราชการของกรมการขนส่งไว้เพียง 2 กอง คือ สำนักงานเลขานุการกรม และกองการบินพลเรือน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการขยายกิจการบินพาณิชย์ของประเทศ

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พระราชบัญญัติ ส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ 3) มีผลบังคับใช้ ส่งผลให้ปลัดกระทรวงคมนาคม ต้องเป็นกรรมการใน คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย[4]โดยมี ชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคมคนแรกที่เป็นกรรมการใน คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย

หน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม[แก้]

กระทรวงคมนาคมแบ่งหน่วยงานออกเป็น 8 กรม 10 รัฐวิสาหกิจ 1 หน่วยงานอื่นของรัฐ ดังนี้

ส่วนราชการ[แก้]

รัฐวิสาหกิจ[แก้]

หน่วยงานอื่นของรัฐ[แก้]

หน่วยงานในอดีต[แก้]

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°45′32″N 100°30′30″E / 13.758946°N 100.508273°E / 13.758946; 100.508273