ข้ามไปเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ
ตราราชการ
ธงประจำตำแหน่ง
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ
ตั้งแต่ 1 กันยายน พ.ศ. 2566
กระทรวงศึกษาธิการ
สมาชิกของคณะรัฐมนตรี
รายงานต่อนายกรัฐมนตรี
ผู้เสนอชื่อนายกรัฐมนตรี
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระตามวาระของคณะรัฐมนตรี
ผู้ประเดิมตำแหน่งเจ้าพระยาภาสกรวงศ์
ในฐานะ เสนาบดีกระทรวงธรรมการ
สถาปนา1 เมษายน พ.ศ. 2435
รองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์www.moe.go.th

รายนามผู้ดำรงตำแหน่ง

[แก้]

เสนาบดีกระทรวงธรรมการ (พ.ศ. 2435 - พ.ศ. 2475)

[แก้]
ลำดับ
(สมัย)
รูป รายพระนาม/รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 เจ้าพระยาภาสกรวงศ์ (พร บุนนาค) พ.ศ. 2435 พ.ศ. 2445
2 เจ้าพระยาวิชิตวงศ์วุฒิไกร พ.ศ. 2445 พ.ศ. 2454
3 เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี พ.ศ. 2454 พ.ศ. 2458
4
(1)
เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี พ.ศ. 2458 พ.ศ. 2469
5 พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร 3 สิงหาคม พ.ศ. 2469 [1] 29 มิถุนายน พ.ศ. 2475
- พระยาประมวญวิชาพูล (วงศ์ บุญ-หลง)
(ปลัดทูลฉลอง ทำการแทนเสนาบดี) [2]
29 มิถุนายน พ.ศ. 2475 1 กันยายน พ.ศ. 2475
4
(2)
เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี 1 กันยายน พ.ศ. 2475 [3] 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมการ (พ.ศ. 2475 - พ.ศ. 2484)

[แก้]
ลำดับ
(สมัย)
รูปภาพ รายพระนาม/รายนาม ครม.
คณะที่
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1
(1-3)
เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี 2 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 1 เมษายน พ.ศ. 2476
3 1 เมษายน พ.ศ. 2476 20 มิถุนายน พ.ศ. 2476
4 21 มิถุนายน พ.ศ. 2476 16 ธันวาคม พ.ศ. 2476
2 พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) 5 16 ธันวาคม พ.ศ. 2476 29 มีนาคม พ.ศ. 2477
3
(1,2)
พระสารสาสน์ประพันธ์ 29 มีนาคม พ.ศ. 2477 22 กันยายน พ.ศ. 2477
6 22 กันยายน​ พ.ศ. 2477 1 สิงหาคม พ.ศ. 2478
4
(1-4)
นายนาวาเอก หลวงสินธุสงครามชัย (สินธุ์ กมลนาวิน) 1 สิงหาคม พ.ศ. 2478 9 สิงหาคม​ พ.ศ. 2480
7 10 สิงหาคม​ พ.ศ. 2480 21 ธันวาคม​ พ.ศ. 2480
8 21 ธันวาคม​ พ.ศ. 2480 16 ธันวาคม​ พ.ศ. 2481
9 21 ธันวาคม พ.ศ. 2481 18 สิงหาคม พ.ศ. 2484

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2484 - ปัจจุบัน)

[แก้]
ลำดับ
(สมัย)
รูปภาพ รายพระนาม/รายนาม ครม.
คณะที่
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
4
(4)
นายพลเรือโท หลวงสินธุสงครามชัย (สินธุ์ กมลนาวิน) 9 19 สิงหาคม พ.ศ. 2484[4] 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2485
5 จอมพล หลวงพิบูลสงคราม (แปลก ขีตตะสังคะ) 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2485 7 มีนาคม พ.ศ. 2485
6 พันเอก ประยูร ภมรมนตรี 10 10 มีนาคม​ พ.ศ. 2485 1 สิงหาคม​ พ.ศ. 2487
7
(1,2)
ทวี บุณยเกตุ 11 2 สิงหาคม พ.ศ. 2487 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488
12 1 กันยายน​ พ.ศ. 2488 17 กันยายน พ.ศ. 2488
8
(1,2)
พระตีรณสารวิศวกรรม 13 19 กันยายน​ พ.ศ. 2488 31 มกราคม​ พ.ศ. 2489
14 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2489 24 มีนาคม พ.ศ. 2489
9
(1-4)
ศาสตราจารย์ เดือน บุนนาค 15 24 มีนาคม พ.ศ. 2489 11 มิถุนายน พ.ศ. 2489
16 11 มิถุนายน​ พ.ศ. 2489 23 สิงหาคม พ.ศ. 2489
17 24 สิงหาคม​ พ.ศ. 2489 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2490
18 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2489 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490
10 นาวาเอก พระยาศราภัยพิพัฒ 19 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491
11 หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช 20 25 กุมภาพันธ์​ พ.ศ. 2491 8 เมษายน พ.ศ. 2491
12 พลโท มังกร พรหมโยธี 21 15 เมษายน พ.ศ. 2491 25 มิถุนายน พ.ศ. 2492
13 พลโท สวัสดิ์ สวัสดิ์รณชัย สวัสดิเกียรติ 22 28 มิถุนายน​ พ.ศ. 2492 11 มกราคม พ.ศ. 2494
14 เลียง ไชยกาล 11 มกราคม พ.ศ. 2494 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494
12
(2-4)
พลเอก มังกร พรหมโยธี 23 29 พฤศจิกายน​ พ.ศ. 2494 6 ธันวาคม พ.ศ. 2494
24 8 ธันวาคม พ.ศ. 2494 24 มีนาคม พ.ศ. 2495
25 28 มีนาคม พ.ศ. 2495 21 มีนาคม พ.ศ. 2500
15 พลอากาศโท มุนี มหาสันทนะ เวชยันต์รังสฤษฎ์ 26 31 มีนาคม​​ พ.ศ. 2500 16 กันยายน พ.ศ. 2500
16
(1-4)
หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล 27 23 กันยายน พ.ศ. 2500 26 ธันวาคม พ.ศ. 2500
28 1 มกราคม พ.ศ. 2501 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
29 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502 8 ธันวาคม พ.ศ. 2506
30 11 ธันวาคม พ.ศ. 2506 7 มีนาคม พ.ศ. 2512
17 สุกิจ นิมมานเหมินท์ 31 11 มีนาคม พ.ศ. 2512 17 พฤศจิกายน​พ.ศ. 2514
18
(1,2)
อภัย จันทวิมล 32 19 ธันวาคม พ.ศ. 2515 14 ตุลาคม​ พ.ศ. 2516
33 16 ตุลาคม พ.ศ. 2516 22 พฤษภาคม​ พ.ศ. 2517
19 เกรียง กีรติกร 34 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518
20 ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ 35 21 กุมภาพันธ์​ พ.ศ. 2518 14 มีนาคม พ.ศ. 2518
21 ดร.นิพนธ์ ศศิธร 36 17 มีนาคม พ.ศ. 2518 8 มกราคม พ.ศ. 2519
22 ประชุม รัตนเพียร 8 มกราคม พ.ศ. 2519 20 เมษายน พ.ศ. 2519
23
(1,2)
พลตรี ศิริ สิริโยธิน 37 21 เมษายน พ.ศ. 2519 25 กันยายน​ พ.ศ. 2519
38 5 ตุลาคม​ พ.ศ. 2519 6 ตุลาคม​​ พ.ศ. 2519
24 ภิญโญ สาธร 39 22 ตุลาคม​ พ.ศ. 2519 20 ตุลาคม พ.ศ. 2520
25 นายแพทย์บุญสม มาร์ติน 40 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 12 พฤษภาคม​ พ.ศ. 2522
26 ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ 41 24 พฤษภาคม​ พ.ศ. 2522 11 กุมภาพันธ์​ พ.ศ. 2523
25
(2)
นายแพทย์บุญสม มาร์ติน 11 กุมภาพันธ์​ พ.ศ. 2523 3 มีนาคม พ.ศ. 2523
27 ศาสตราจารย์ ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต 42 12 มีนาคม พ.ศ. 2523 19 ธันวาคม พ.ศ. 2524
28 ดร.เกษม ศิริสัมพันธ์ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2524 30 เมษายน พ.ศ. 2526
29 ชวน หลีกภัย 43 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529
30 มารุต บุนนาค 44 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 4 สิงหาคม พ.ศ. 2531
31 พลเอก มานะ รัตนโกเศศ 45 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 26 สิงหาคม พ.ศ. 2533
32
(1,2)
พลเอก เทียนชัย สิริสัมพันธ์ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2533 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533
46 14 ธันวาคม พ.ศ. 2533 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.​ 2534
26
(2)
ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ 47 6 มีนาคม พ.ศ. 2534 7 เมษายน พ.ศ. 2535
33 พลอากาศเอก สมบุญ ระหงษ์ 48 17 เมษายน พ.ศ. 2535 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535
26
(3)
ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ 49 14 มิถุนายน พ.ศ. 2535 22 กันยายน พ.ศ. 2535
34 สัมพันธ์ ทองสมัคร 50 29 กันยายน พ.ศ. 2535 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2538
35
(1,2)
สุขวิช รังสิตพล 51 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
52 29 พฤศจิกายน พ.ศ.​ 2539 15 สิงหาคม พ.ศ. 2540
36 ชิงชัย มงคลธรรม 15 สิงหาคม พ.ศ. 2540 9 พฤศจิกายน​ พ.ศ. 2540
37 ชุมพล ศิลปอาชา 53 14 พฤศจิกายน​ พ.ศ. 2540 1 ตุลาคม พ.ศ. 2541
38 ปัญจะ เกสรทอง 5 ตุลาคม พ.ศ. 2541 26 มิถุนายน พ.ศ. 2542
39 สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544
40 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย 54 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 8 มิถุนายน พ.ศ. 2544
41 พันตํารวจโท ด.ร.ทักษิณ ชินวัตร 14 มิถุนายน พ.ศ. 2544 9 ตุลาคม พ.ศ. 2544
42 สุวิทย์ คุณกิตติ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2544 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545
43 ปองพล อดิเรกสาร 8 ตุลาคม พ.ศ. 2545 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546
44
(1,2)
ดร.อดิศัย โพธารามิก 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 11 มีนาคม พ.ศ. 2548
55 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 2 สิงหาคม พ.ศ. 2548
45 จาตุรนต์ ฉายแสง 2 สิงหาคม พ.ศ. 2548 19 กันยายน พ.ศ. 2549
46 ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน 56 8 ตุลาคม พ.ศ. 2549 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
47 สมชาย วงศ์สวัสดิ์ 57 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 9 กันยายน พ.ศ. 2551
48 ศรีเมือง เจริญศิริ 58 24 กันยายน พ.ศ. 2551 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551
49 จุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ 59 20 ธันวาคม พ.ศ. 2551 15 มกราคม พ.ศ. 2553
50 ชินวรณ์ บุณยเกียรติ 15 มกราคม พ.ศ. 2553 10 สิงหาคม พ.ศ. 2554
51 วรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล 60 10 สิงหาคม พ.ศ. 2554 18 มกราคม พ.ศ. 2555
52 ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช 18 มกราคม พ.ศ. 2555 27 ตุลาคม พ.ศ. 2555
53 พงศ์เทพ เทพกาญจนา 27 ตุลาคม พ.ศ. 2555 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556
45
(2)
จาตุรนต์ ฉายแสง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
54 พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย 61 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558
55 พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559
56 นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
57 ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ 62 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
58 ตรีนุช เทียนทอง 22 มีนาคม พ.ศ. 2564 1 กันยายน พ.ศ. 2566
59 พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ 63 1 กันยายน พ.ศ. 2566 ปัจจุบัน

ดูเพิ่ม

[แก้]

อ้างอิง

[แก้]
  1. พระบรมราชโองการ ประกาศ เปลี่ยนเสนาบดีกระทรวงธรรมการ [มหาเสวกโท พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าธานีนิวัต เป็นผู้รั้งตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงธรรมการ ราชกิจจานุเบกษา. ๔ สิงหาคม ๒๔๖๙
  2. พระบรมราชโองการ ประกาศ ผลัดเปลี่ยนเสนาบดี ปลัดทูลฉลองกระทรวงต่าง ๆ และรวมกระทรวง (๑.นายพลตรี พระยาประเสริฐสงคราม ๒. มหาอำมาตย์ตรี พระยาจ่าแสนยบดี ๓.มหาอำมาตย์เอก เจ้าพระยาวงษานะประพัทธ์ ๔. อำมาตย์เอก พระยาประมวญวิชาพลู ๕. มหาอำมาตย์ตรี พระยาศรีวิสารวาจา ๖. มหาอำมาตย์โท พระยาเทพวิทุร ๗. มหาอำมาตย์โท พระยามโนปกรณนิติธาดา) ราชกิจจานุเบกษา. ๒๙ มิถุนายน ๒๔๗๕
  3. ประกาศ ตั้งเสนาบดีกระทรวงธรรมการ [มหาอำมาตย์เอก เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี ราชกิจจานุเบกษา. ๑๑ กันยายน ๒๔๗๕
  4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ