รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษา.gif
ตราราชการ
Flag of the Minister of Education of Thailand (1939).svg
ธงประจำตำแหน่ง
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
ตรีนุช เทียนทอง

ตั้งแต่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2564
สมาชิกของคณะรัฐมนตรีไทย
ผู้เสนอชื่อนายกรัฐมนตรีไทย
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระตามวาระของคณะรัฐมนตรี
ผู้ประเดิมตำแหน่งเจ้าพระยาภาสกรวงศ์
ในฐานะ เสนาบดีกระทรวงธรรมการ
สถาปนา1 เมษายน พ.ศ. 2435
รองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์www.moe.go.th

เสนาบดีกระทรวงธรรมการ[แก้]

ลำดับ
(สมัย)
รูป รายพระนาม/รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 Phon Bunnak.jpg เจ้าพระยาภาสกรวงศ์ (พร บุนนาค) พ.ศ. 2435 พ.ศ. 2445
2 เจ้าพระยาวิชิตวงศ์วุฒิไกร.jpg เจ้าพระยาวิชิตวงศ์วุฒิไกร พ.ศ. 2445 พ.ศ. 2454
3 Chaophraya Phrasadet Surentharathibodi.jpg เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี พ.ศ. 2454 พ.ศ. 2458
4 Thammasak Montree.jpg เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี พ.ศ. 2458 พ.ศ. 2469
5 Prince Dhani Nivat.jpg พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร พ.ศ. 2469 พ.ศ. 2475

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมการ[แก้]

ลำดับ
(สมัย)
รูป รายพระนาม/รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 Thammasak Montree.jpg เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 16 ธันวาคม พ.ศ. 2476
2 Phraya Pahol.jpg พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) 16 ธันวาคม พ.ศ. 2476 29 มีนาคม พ.ศ. 2476
3 พระสารสาสน์ประพันธ์.jpg พระสารสาสน์ประพันธ์ 29 มีนาคม พ.ศ. 2476 1 สิงหาคม พ.ศ. 2478
4 Sindhu Kamolnavin.gif พลเรือเอก สินธุ์ กมลนาวิน 1 สิงหาคม พ.ศ. 2478 18 สิงหาคม พ.ศ. 2484

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ[แก้]

ลำดับ
(สมัย)
รูปภาพ รายพระนาม/รายนาม ครม.
คณะที่
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
4 Sindhu Kamolnavin.gif พลเรือเอก สินธุ์ กมลนาวิน 19 สิงหาคม พ.ศ. 2484[1] 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2485
5 ทวี บุณยเกตุ.jpg นายทวี บุณยเกตุ พ.ศ. 2487 พ.ศ. 2488
6 สว-ตีรณสารวิศวกรรม.jpg พระตีรณสารวิศวกรรม พ.ศ. 2488 พ.ศ. 2489
7 เดือน บุนนาค.jpg ศาสตราจารย์ เดือน บุนนาค พ.ศ. 2489 พ.ศ. 2490
8 นาวาเอก พระยาศราภัยพิพัฒ (เลื่อน ศราภัยวานิช).jpg นาวาเอก พระยาศราภัยพิพัฒ พ.ศ. 2490 พ.ศ. 2491
9 Seni Pramoj in 1945.jpg หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช พ.ศ. 2491
10 General Mangkorn Phromyothi.jpg พลเอก มังกร พรหมโยธี พ.ศ. 2491 พ.ศ. 2492
11 สวัสดิ์ สวัสดิ์รณชัย สวัสดิเกียรติ.jpg พลโท สวัสดิ์ สวัสดิ์รณชัย สวัสดิเกียรติ พ.ศ. 2494 พ.ศ. 2500
12 เลียง ไชยกาล.jpg นายเลียง ไชยกาล พ.ศ. 2492 พ.ศ. 2494
13 มุนี มหาสันทนะ เวชยันต์รังสฤษฎิ์.jpg พลอากาศโท มุนี มหาสันทนะ เวชยันต์รังสฤษฎ์ พ.ศ. 2494 พ.ศ. 2500
14 ปิ่น มาลากุล.jpg หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล พ.ศ. 2500 พ.ศ. 2512
15 สุกิจ นิมมานเหมินท์-สภาผู้แทนราษฎร.jpg นายสุกิจ นิมมานเหมินท์ พ.ศ. 2512 พ.ศ. 2515
16 นายอภัย จันทวิมล.jpg นายอภัย จันทวิมล พ.ศ. 2515 พ.ศ. 2517
17 เกรียง กีรติกร 1935.jpg นายเกรียง กีรติกร พ.ศ. 2517
18 ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์.jpg นายก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ พ.ศ. 2518 พ.ศ. 2522
19 ศาสตราจารย์นิพนธ์ ศศิธร.jpg ดร.นิพนธ์ ศศิธร พ.ศ. 2518
20 ประชุม รัตนเพียร.jpg นายประชุม รัตนเพียร พ.ศ. 2518 พ.ศ. 2519
21 สส-ศิริสิริโยธิน.jpg พลตรี ศิริ สิริโยธิน พ.ศ. 2519
22 ภิญโญ สาธร.jpg นายภิญโญ สาธร พ.ศ. 2519
23 บุญสม มาร์ติน.jpg นายแพทย์บุญสม มาร์ติน พ.ศ. 2520 พ.ศ. 2523
24 Sippanondha-72.jpg ศาสตราจารย์ ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต พ.ศ. 2523 พ.ศ. 2524
25 เกษม ศิริสัมพันธ์ ตอนวัยเรียน.jpg ดร.เกษม ศิริสัมพันธ์ พ.ศ. 2524 พ.ศ. 2526
26 Chuan Leekpai 2010-04-01.jpg นายชวน หลีกภัย พ.ศ. 2526 พ.ศ. 2529
27 ประมวลภาพ "งานทำบุญครบรอบ ๖๖ ปี" ของการก่อตั้งพรรคประชาธิปัตย์ 06.jpg นายมารุต บุนนาค พ.ศ. 2529 พ.ศ. 2531
28 มานะ รัตนโกเศศ.jpg พลเอก มานะ รัตนโกเศศ พ.ศ. 2531 26 สิงหาคม พ.ศ. 2533
29 Tianchai Sirisampan.jpg พลเอก เทียนชัย สิริสัมพันธ์ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
18
(2)
ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์.jpg นายก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ 2 มีนาคม พ.ศ. 2534 22 มีนาคม พ.ศ. 2535
30 Somboon rahong.jpg พลอากาศเอก สมบุญ ระหงษ์ 7 เมษายน พ.ศ. 2535 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2535
18
(3)
ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์.jpg นายก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535 22 กันยายน พ.ศ. 2535
31 สัมพันธ์ ทองสมัคร.jpg นายสัมพันธ์ ทองสมัคร พ.ศ. 2535 พ.ศ. 2538
32 กระทรวงศึกษา.gif นายสุขวิช รังสิตพล พ.ศ. 2538 พ.ศ. 2540
33 กระทรวงศึกษา.gif นายชิงชัย มงคลธรรม พ.ศ. 2540
34 ภาพถ่ายเบื้องหลัง การบันทึกเทป โครงการ ไทยเข้มแข็ง (The Official Site of The Prim - Flickr - Abhisit Vejjajiva (49).jpg นายชุมพล ศิลปอาชา พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2541
35 Panja Kesornthong.jpg นายปัญจะ เกสรทอง พ.ศ. 2541 พ.ศ. 2542
36 กระทรวงศึกษา.gif นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544
37 ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย.jpg ศาสตราจารย์ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 11 มิถุนายน พ.ศ. 2544
38 Thaksin DOD 20050915.jpg ทักษิณ ชินวัตร 14 มิถุนายน พ.ศ. 2544 9 ตุลาคม พ.ศ. 2544
39 Suwit Khunkitti.jpg นายสุวิทย์ คุณกิตติ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2544 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545
40 Pongpol Adireksarn in 2008.jpg นายปองพล อดิเรกสาร 8 ตุลาคม พ.ศ. 2545 7 ตุลาคม พ.ศ. 2546
41 กระทรวงศึกษา.gif ดร.อดิศัย โพธารามิก 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 11 มีนาคม พ.ศ. 2548
42 86 ปีประชาธิปไตยไทย Voicetv (1) (cropped).jpg นายจาตุรนต์ ฉายแสง 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 19 กันยายน พ.ศ. 2549
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ (คปค.) 19 กันยายน พ.ศ. 2549 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549
43 Vijit Srisa-arn.jpg ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน 9 ตุลาคม พ.ศ. 2549 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
44 Somchai Wongsawat 15112008.jpg นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 9 กันยายน พ.ศ. 2551
45 กระทรวงศึกษา.gif นายศรีเมือง เจริญศิริ 24 กันยายน พ.ศ. 2551 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551
46 Jurin Laksanawisit 2009 (cropped).jpg นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2551 15 มกราคม พ.ศ. 2553
47 กระทรวงศึกษา.gif นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ 15 มกราคม พ.ศ. 2553 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554
48 กระทรวงศึกษา.gif นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 18 มกราคม พ.ศ. 2555
49 กระทรวงศึกษา.gif ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช 18 มกราคม พ.ศ. 2555 27 ตุลาคม พ.ศ. 2555
50 กระทรวงศึกษา.gif นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา 27 ตุลาคม พ.ศ. 2555 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556
42

(2)

กระทรวงศึกษา.gif จาตุรนต์ ฉายแสง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557
51 ณรงค์ พิพัฒนาศัย.png พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558
52 กระทรวงศึกษา.gif พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558 5 ธันวาคม พ.ศ. 2559
53 กระทรวงศึกษา.gif นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
54 Nataphol Teepsuwan in 2020.png ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ 62 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
55 กระทรวงศึกษา.gif ตรีนุช เทียนทอง 22 มีนาคม พ.ศ. 2564 อยู่ในวาระ

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]