การสื่อสาร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

การสื่อสาร คือกระบวนการสำหรับแลกเปลี่ยนสาร รูปแบบอย่างง่ายของสาร คือ จะต้องส่งจากผู้ส่งสารหรืออุปกรณ์เข้ารหัส ไปยังผู้รับสารหรืออุปกรณ์ถอดรหัส อาจอยู่ในรูปแบบของท่าทางสัญลักษณ์ บางอย่างอยู่ในรูปแบบของภาษา การสื่อสารเกิดจากความต้องการที่คนจะส่งข้อมูลหากัน การศึกษาเกี่ยวกับ​ยวกับการสื่อสารอาจจำแนกได้หลายหมวดหมู่ และการสื่อสารนั้นสามารถหมายถึงการรับรู้ การมองเห็น การสัมผัส ซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพที่ดีจำเป็นต้องเข้าใจวิธีการถอดรหัสที่ตรงกันทั้งสองฝ่าย(ผู้ส่งสารและผู้รับสาร) ยกตัวอย่างเช่นการสื่อสารที่มีภาษาเดียวกัน

รูปแบบของการสื่อสาร[แก้]