โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
Samsenwittayalai School
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/b/b2/Galactic_Empire_emblem.svg/1024px-Galactic_Empire_emblem.svg.png
ที่ตั้ง
132/11 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร, 10400
ข้อมูล
ประเภท มัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
คติพจน์ สทฺธา สาธํ ปติฏฐิตา
(ศรัทธาตั้งมั่นแล้ว ยังประโยชน์ให้สำเร็จ)
สถาปนา 15 เมษายน 2498 (2498-04-15)
เขตการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1
ผู้บริหารสถานศึกษา นาย Anakin Skywalker
สี          สีชมพู - เขียว
เพลง มาร์ชสามเสน
ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นนนทรีและบัวสาย
เว็บไซต์

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย (ย่อ: ส.ส., S.S.) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษประเภทสหศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่บนถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่จำนวน 22 ไร่ 1 งาน 44 ตารางวา มีนักเรียนประมาณ 1 คน ครูจำนวน 1 คน ลูกจ้างประจำ 1 คน

สัญลักษณ์[แก้]

ตราประจำโรงเรียน[แก้]

ดวงประทีป เหนืออักษรย่อชื่อโรงเรียนภายในวงกลม มีปรัชญาของโรงเรียนเป็นภาษาบาลี และคำแปลเขียนล้อมวงกลมรอบนอก และชื่อโรงเรียนในแถบโบว์ปลายพลิ้วรูปครึ่งวงกลมที่ส่วนล่างสุด

ธงประจำโรงเรียน[แก้]

พื้นธงสีชมพู แถบสีละครึ่งผืน ตามความยาวของผืนธง สีชมพูอยู่บน สีเขียวอยู่ล่าง ปักด้วยไหม เป็นรูปตราโรงเรียนทางมุมซ้ายของผืนธง ตรงแถบสีชมพู

ประวัติ[แก้]

ลานพระ.jpg

ปีการศึกษา 2494 กระทรวงศึกษาธิการมีโครงการสร้างโรงเรียนฝึกหัดครูอีกแห่งหนึ่ง ที่ตำบลพญาไท อำเภอดุสิต จังหวัดพระนคร ต่อมาเนื่องจากสภาพความจำเป็นเกี่ยวกับสถานที่เรียนของนักเรียนมัธยมมีไม่เพียงพอ กระทรวงศึกษาธิการจึงโอนโรงเรียนที่กำลังก่อสร้างนี้ให้เป็นโรงเรียนของกรมวิสามัญศึกษา เรียกชื่ออย่างไม่เป็นทางการว่า โรงเรียนรางน้ำ และย้ายนักเรียนจำนวน 57 คนที่คุรุสภาส่งไปฝากเรียนที่โรงเรียนวัดราชาธิวาสเข้ามาเรียนที่โรงเรียนรางน้ำ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2494 ต่อมา ปีการศึกษา 2495 หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในสมัยนั้น ได้ตั้งชื่อโรงเรียนอย่างเป็นทางการว่าโรงเรียนศรีอยุธยา มีนายพงษ์ แสงทอง เป็นครูใหญ่คนแรก และในปีเดียวกันนั้นเองได้มีนักเรียนหญิงจำนวนหนึ่งเข้าไปเรียน แต่ไม่ได้รวมเป็นโรงเรียนเดียวกัน ฝ่ายโรงเรียนหญิงได้มอบหมายให้ น.ส.เศวต จึงเจริญ เป็นครูใหญ่

ครั้นต่อมาเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2496 กรมวิสามัญศึกษาได้ส่งนักเรียนชายซึ่งไม่มีที่เรียนและคุรุสภารับไว้ ตั้งแต่ชั้น ม.1-ม.6 เข้าไปเรียนเพิ่มเติมจนสถานที่คับแคบ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้จัดหาซื้อที่ดินของเอกชนมรดกของพระยาเพชรปรานี จำนวน 3 แปลง รวมเนื้อที่ 22 ไร่ 1 งาน 44 ตารางวา เพื่อแยกโรงเรียนและเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2497 และได้ย้ายนักเรียนชายจากโรงเรียนศรีอยุธยามาเข้าเรียนเมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2498 ให้ชื่อโรงเรียนอย่างเป็นทางการว่า "โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย"และแต่งตั้ง นายทิม ผลภาค เป็นครูใหญ่คนแรก เพื่อที่จะให้ครู-อาจารย์ นักเรียนเก่า ตลอดจนผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ได้ระลึกและมองเห็นความสำคัญของโรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนหลายท่านมีความเห็นว่า ควรที่จะจัดงานวันที่ระลึกโรงเรียนขึ้น หากจะกำหนดเอาวันที่ 15 เมษายน (วันที่ 15 เมษายน ๒๔๙๘ เป็นวันที่โรงเรียนได้รับการตั้งชื่ออย่างเป็นทางการว่า "โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย") เป็นวันที่ระลึกของโรงเรียน ก็ไม่สะดวกในการจัดและการนัดหมายต่างๆ

ในสมัยที่ อาจารย์เจือ หมายเจริญ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ได้มีการปรึกษากันในเรื่องนี้อย่างจริงจังจากทุกฝ่าย ด้วยเหตุผลที่ถือว่านักเรียนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ จึงถือกำหนดเอาวันก่อตั้งสมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัย วันที่ 28 มกราคม เป็นวันที่ระลึกของโรงเรียนและจัดงานนี้ขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2526 และจัดให้มีขึ้นสืบต่อมาทุกปีโดยตลอด เรียกวันสำคัญนี้ว่า "วันสามเสนวิทยาลัย" กิจกรรมสำคัญ ที่จัดให้มี คือ การทำบุญตักบาตรพระภิกษุ จำนวน 99 รูป ร่วมกันทั้งครู-อาจารย์ นักเรียน กรรมการสมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัย สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย มูลนิธิโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย และผู้ปกครองนักเรียน นอกจากนั้นยังมีพิธีมอบเครื่องหมายเกียรติคุณแก่ครู-อาจารย์ นักการภารโรง ที่ปฏิบัติงานมาเป็นเวลานาน มีผลงานดีเด่นในแต่ละปี โดยปฏิบัติงานด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เพื่อความเจริญก้าวหน้าของโรงเรียนอีกกิจกรรมหนึ่งด้วยทุกปี

ในปี 2505 เริ่มเปิดชั้นเรียนเตรียมอุดมศึกษาปีที่ 1 (ม.7) ในปีนี้ โรงเรียนโด่งดังในด้านกีฬ่า โดยเฉพาะฟุตบอลอย่างมาก จนที่เป็นกล่าวขวัญของบุคคลภายนอกและมีแฟนคลับทีมฟุตบอลของโรงเรียนเรื่อยมา

ต่อมาในปีการศึกษา 2510 กระทรวงศึกษาธิการได้คัดเลือกโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เป็นโรงเรียนแรกและโรงเรียนเดียว ซึ่งใช้หลักสูตรโครงการมัธยมศึกษาแบบประสม (คมส.) และได้เปลี่ยนเป็นโรงเรียนสหศึกษานับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ในปีการศึกษา 2538 โรงเรียนได้มีโรงเรียนสาขาของโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยชื่อ "โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2"

ในปีการศึกษา 2547 โรงเรียนได้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอน "โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์" หรือ MSEP เป็นปีการศึกษาแรก

ในปีการศึกษา 2548 โรงเรียนได้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอน "โครงการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาอังกฤษ" หรือ English Program เป็นปีการศึกษาแรก

ในปีการศึกษา 2554 โรงเรียนได้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอน "โครงการจัดการเรียนการสอน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์เป็นภาษาอังกฤษโดยครูไทย" หรือ EIS เป็นปีการศึกษาแรก

ในปีการศึกษา 2557 โรงเรียนได้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอน "โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น" เป็นปีการศึกษาแรก

สีประจำคณะ[แก้]

ในโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยได้แบ่งห้องเรียนต่าง ๆ ออกเป็น 5 คณะสีเพื่อให้นักเรียนมีความรัก ความสามัคคี รู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะ โดยใช้ชื่อตามยุคสมัยในประวัติศาสตร์ชาติไทย ซึ่งมีตัวแทนนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นประธานคณะสี และมีครูหัวหน้าคณะซึ่งเป็นที่ปรึกษาให้กับคณะสี ต่างๆ ดังนี้

ชื่อคณะสี สีประจำคณะ ครูที่ปรึกษาประจำคณะสี
เชียงแสน      ม่วง Mace Windu
สุโขทัย      เหลือง Po Doramon
อู่ทอง      ฟ้า Obuwan Kenobi
อยุธยา      แดง Shit Lord
รัตนโกสินทร์      เขียว Yoda


คณะผู้บริหารสถานศึกษา[แก้]

ตำแหน่ง ชื่อ
ผู้อำนวยการ นายพิชยนันท์ สารพานิช
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ดร. นิตยา เทพอรุณรัตน์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล การเงิน และสินทรัพย์ นายภูสิทธิ์ ประยูรอนุเทพ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป นางอาภาวรรณ ไชยวงศ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน นางพนัสดา สีมั่น

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย[แก้]

ดำรงตำแหน่ง ชื่อ หมายเหตุ
พ.ศ. 2498 - 2503 นายทิม ผลภาค
พ.ศ. 2503 - 2507 นายจำเนียร บุญกูล
พ.ศ. 2507 - 2509 นายมนตรี ชุติเนตร
พ.ศ. 2509 - 2519 คุณหญิงสุชาดา ถิระวัฒน์
พ.ศ. 2519 - 2521 ว่าที่ร้อยตรีจรัญ โสตถิพันธุ์
พ.ศ. 2521 - 2523 นางลออศรี ชุมวรชาต
พ.ศ. 2523 - 2532 นายเจือ หมายเจริญ
พ.ศ. 2532 - 2539 นายเสรี ลาชโรจน์
พ.ศ. 2539 - 2542 นางอุไรวรรณ สุพรรณ
พ.ศ. 2542 - 2544 นายอำนาจ ศรีชัย
พ.ศ. 2544 - 2546 นางสาวจงกล ทรัพย์สมบูรณ์
พ.ศ. 2546 - 2551 นายวิศรุต สนธิชัย
พ.ศ. 2551 - 2553 นางรัตนา เชาว์ปรีชา
พ.ศ. 2553 - 2557 นางฎาทกาญจน์ อุสตัส
พ.ศ. 2557 - 2558 นายสุพจน์ อภิศักดิ์มนตรี
พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน นายพิชยนันท์ สารพานิช

เกียรติประวัติ[แก้]

 • พ.ศ. 2515 นักเรียนชั้น ม.ศ.5 หลักสูตรโครงการมัธยมศึกษาแบบประสม (คมส.) รุ่นแรก แผนกวิทยาศาสตร์ สอบได้เป็นที่ 1 ของประเทศไทย
 • พ.ศ. 2522 โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 • พ.ศ. 2527 นักเรียน ม.6 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2524 รุ่นแรก สายศิลปะ สอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาได้เป็นที่ 1 ของประเทศไทย
 • พ.ศ. 2535 นายกิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา ได้รับเหรียญทองแดง ในการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ
 • พ.ศ. 2537 น.ส.ปรียานุช แสงไตรรัตนนุกูล ได้รีบเหรียญเงิน ในการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ และ นายปกรณ์ แสงสุเรนทร์ ได้รับเหรียญทองแดง ในการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ
 • พ.ศ. 2537 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัยได้รับรางวัล "สถานศึกษาวิชาทหารดีเด่น" จากกรมการรักษาดินแดน กระทรวงกลาโหม
 • พ.ศ. 2538 น.ส.สิรินญา มัจฉาชีพ ได้รับเหรียญทองแดง ในการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ และนายพลพิบูล สตางค์พุฒ ได้รับเหรียญทองแดง ในการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ
 • พ.ศ. 2539 นายแทนไท ประเสริฐกุล ได้รับเหรียญทองแดง ในการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ
 • พ.ศ. 2540 โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และนายวินัย วงศ์สุรวัฒน์ ได้รับทุนเล่าเรียนหลวงไปศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • พ.ศ. 2541 น.ส.วาสนา วงศ์สุรวัฒน์ ได้รับทุนเล่าเรียนหลวงไปศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • พ.ศ. 2542 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา และโรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม ISO 14001 จาก UKAS สหราชอาณาจักร
 • พ.ศ. 2543 หม่อมเจ้าหญิงสิริวัณณวรี มหิดล (พระยศในขณะนั้น) เสด็จเป็นองค์ประธานในงานเดินวิ่ง "สามเสนฯเพื่อการศึกษา" ที่ กระทรวงสาธารณสุข และนายพงศกร ฐิตโชติ ได้รับเหรียญเงิน ในการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ
 • พ.ศ. 2544 น.ส.เอมอร ทองเป็นใหญ่ ได้รับทุนทำโครงการวิจัย ระดับปริญญาตรี-โท-เอก จากสำนักงานสนับสนุนกองทุนวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 • พ.ศ. 2545 นายกิตติคุณ วังกานนท์ ได้รับเหรียญทอง ในการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ และนายอภิชาติ อภัยวงศ์ ได้รับเหรียญทอง ในการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ
 • พ.ศ. 2546 พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ในนขณะนั้น ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดงานการประชุมทางไกล โครงการอบรมครูหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน และจัดบรรยายเรื่อง "สอนอย่างไรให้ถึงฝัน" ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์ และได้ถ่ายทอดสดการสอนคณิตศาสตร์ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา และในปีเดียวกันนี้ นายอัมพล ลิขิตชัชวาลกุล ได้รับเหรียญทอง ในการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกแห่งประเทศไทย
 • พ.ศ. 2547 ได้รับเกียรติบัตรสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ที่มีผลการดำเนินงาน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จาก สพท.กทม.เขต 1
 • พ.ศ. 2548 ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาที่จัดบริการจิตวิทยาแนะแนวดีเด่น ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 3-4 จากสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย
 • พ.ศ. 2549 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนพรรณวดี เสด็จทรงเปิดโครงการทูบีนัมเบอร์วันของโรงเรียน
 • พ.ศ. 2550 ได้รับการยกย่องในวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ด้านการพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จากสถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาร่วมกับสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
 • พ.ศ. 2552 ได้รับโล่เกียรติคุณที่ให้การสนับสนุนโครงการอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) เพื่อพัฒนานักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล สงขลา เขต 3
 • พ.ศ. 2553 ได้รับโล่เกียรติคุณที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนโครงการ "รินน้ำใจสู่น้องชาวใต้ ปี 7" เพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2553 - 30 มกราคม 2553 ณ ศูนย์จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล สงขลา เขต 3
 • พ.ศ. 2555 นายชนาธิป อยู่จงดี ลูกเสือวิสามัญและนายเธียรชัย มังคละทน ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ได้รับพระราชทานเหรียญราชอิสริยาภรณ์ เหรียญลูกเสือสรรเสริญ ชั้นที่ 3 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2555 ณ สนามศุภชลาศัย[1]
 • พ.ศ. 2556 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิด ศูนย์ปฏิบัติการดาราศาสตร์และท้องฟ้าจำลองนวมินทเชษฐภคินี [2]
 • พ.ศ. 2557 นายธิปยวิศว์ ชื่นจิตร ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี 2557 ณ กรุงแอสตานา ประเทศคาซัคสถาน [3]
 • พ.ศ. 2557 นายชัยเกียรติ เอี่ยมรัศมีกุลได้รับรางวัล "เยาวชนดีเด่น กรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร)" สาขาการพัฒนาสังคม
 • พ.ศ. 2558 นายพงศ์บุณย์ หิรัญเจริญนนท์ และ นายศรัณย์ กิ่งรุ้งเพชร์ ลูกเสือวิสามัญ ได้รับพระราชทานเหรียญราชอิสริยาภรณ์ เหรียญลูกเสือสรรเสริญ ชั้นที่ 3 ในพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2558 ณ สนามศุภชลาศัย ถือเป็นครั้งที่ 2 ที่สมาชิกกลุ่มลูกเสือโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ที่ได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสรรเสริญ [4]

สิ่งปลูกสร้าง[แก้]

อาคาร 1
อาคาร 2 และสนามหญ้า
สระบัว
 • อาคาร 1 (ตึกหนึ่ง) สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2497 เป็นอาคารแรกและอาคารเดียวที่สร้างพร้อมกับการก่อตั้งโรงเรียน ปัจจุบันได้รับการบำรุงรักษาเป็นอย่างดี อาคารนี้ประกอบด้วย ห้องเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (เกษตรกรรม) ห้องรับรอง ห้องประชุม ห้องศูนย์วัฒนธรรม ที่ทำการของสมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัย ห้องพยาบาล ห้องแนะแนว สำนักงานงานฝ่ายบริหารการเงินและสินทรัพย์ และสำนักงานฝ่ายกิจการนักเรียน
 • อาคาร 2 (ตึกวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์) เดิมเป็นอาคารไม้ทั้งหลัง ต่อมาได้งบประมาณรื้อทิ้ง และสร้างใหม่เป็นอาคาร 4 ชั้น สร้างเสร็จเมื่อปีพ.ศ. 2512 ปัจจุบันอาคารนี้เป็นอาคารวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย ห้องเรียนของนักเรียนมัธยมต้นและปลายในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สำนักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำนักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และสำนักงานของฝ่ายบริหารวิชาการ และฝ่ายงานทะเบียน-วัดผล หน้าอาคารนี้มีเสาธงอยู่ด้วย
 • อาคาร 3 (ตึกสาม) เดิมเป็นเรือนไม้แถวยาว สร้างเมื่อปีพ.ศ. 2497 ต่อมาได้ถูกรื้อและสร้างใหม่ด้วยเงินสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นอาคารสูง 5 ชั้น สร้างเสร็จเมื่อปีพ.ศ. 2517 ปัจจุบันประกอบด้วยห้องเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและปลาย ห้องโสตทัศนศึกษา (ห้องทวีวิชา,ขจีรัตน์และอักษราวลี) ห้องปฏิบัติการทางภาษาต่างประเทศ (ห้อง ICT) สำนักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำนักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำนักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม สำนักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การพัฒนาผู้เรียน ชั้นล่างมีสหกรณ์โรงเรียน ห้องสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย และห้องของคณะกรรมการนักเรียน ต่อมา เมื่อปีพ.ศ. 2544 ในสมัยที่นายอำนาจ ศรีชัย เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ได้สร้างส่วนต่อเติมเป็นสำนักงานผู้อำนวยการ ห้องเรียนรวม ห้องรับรอง และห้องประชุม ให้เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้น และหลังจากนั้น เมื่อปีพ.ศ. 2554 ได้มีการปรับปรุงเพื่อสร้างธนาคารโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย (สนับสนุนโดยธนาคารออมสิน)
 • อาคาร 4 (ตึกศิลปะ) เดิมเป็นอาคารศิลปศึกษา สร้างเมื่อปีพ.ศ. 2506 ต่อมาได้ถูกรื้อและสร้างใหม่เป็นอาคารสูง 5 ชั้นเมื่อปีพ.ศ. 2532 ปัจจุบันเป็นห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก ห้องเรียนของนักเรียนมัธยมต้นและปลาย (วิชาศิลปศึกษาทั้งหมดเรียนที่ตึกนี้) สำนักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา ห้องเรียนศิลปะ ห้องเรียนนาฏศิลป์ ห้องเรียนดนตรีสากล และห้องเรียนดนตรีไทย มีทางเดิมเชื่อมติดกับอาคาร 3 และอาคาร 9
 • อาคาร 5 (ตึกคหกรรม) เป็นอาคาร 2 ชั้น ปัจจุบันเป็นอาคารเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คหกรรมศาสตร์) และยังใช้ห้องด้านล่างเป็นห้องรับรองแขก และใช้ในการทานอาหารกลางวันของแขกที่มาเยี่ยมชมหรือดูงานที่โรงเรียนอีกด้วย
 • อาคาร 6 (โรงยิมส์) เป็นโรงพลศึกษา ไว้สำหรับเรียนวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และในปีพ.ศ. 2545 ได้ก่อสร้างสนามเทนนิสขนาดมาตรฐานขึ้นแทนสนามเดิม เพื่อรองรับการเรียนการสอนในวิชาพลศึกษา รวมถึงยังเป็นห้องพักครูหมวดวิชาพลศึกษาและสุขศึกษาอีกด้วย
 • อาคาร 7 (ตึกอุต) เป็นอาคาร 2 ชั้น สำหรับการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (อุตสาหกรรมศึกษา และ ธุรกิจศึกษา) ชั้นแรก เป็นห้องเรียนวิชา งานช่าง งานเหล็ก ส่วนชั้นที่ 2 เป็นห้องงานปั้น งานเขียนแบบ และห้องปฏิบัติการของวิชาธุรกิจศึกษา
 • อาคาร 8 (ตึก ศน./ตึกEP) สร้างเมื่อปีพ.ศ. 2507 เดิมเป็นอาคารของหน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ต่อมาโรงเรียนได้รับคืนจากกระทรวงศึกษาธิการเมื่อปีพ.ศ. 2545 และโรงเรียนปรับปรุงภายนอกและภายในอาคารใหม่ทั้งหมด ปัจจุบันเป็นห้องเรียนของโครงการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาอังกฤษ (English Program) มีห้องเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) และห้องประชุมใหญ่โครงการ English Program รวมทั้งสำนักงานฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานฝ่ายวิชาการ และฝ่ายธุรการ ของโครงการ English Program ห้องลีลาศ และห้องออกกำลังกาย
 • อาคาร 9 (ตึกเก้า) เป็นส่วนต่อเติมของอาคาร 4 เพื่อรองรับจำนวนนักเรียนเน้นภาษาต่างประเทศที่สอง (ฝรั่งเศส,เยอรมัน,ญี่ปุ่น และ จีน) ที่เพิ่มมากขึ้น เป็นอาคารสูง 4 ชั้น ชั้นที่ 1 และ 2 เป็นส่วนขยายของห้องสมุด ส่วนชั้นที่ 3 และ 4 เป็นห้องเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่เน้นภาษาต่างประเทศที่สอง รวมทั้งห้องปฏิบัติการทางภาษา กลุ่มภาษาต่างประเทศที่สอง
 • อาคารอเนกประสงค์ (อาคารอเนก) สร้างเมื่อปีพ.ศ. 2520 ด้วยเงินงบประมาณ เพื่อเป็นห้องประชุมขนาดใหญ่ (ชั้นบน) และโรงอาหาร (ชั้นล่าง) สำหรับรับประทานอาหาร
 • ศาลาสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี (ห้องประชาสัมพันธ์/ศาลาประชาสัมพันธ์) สร้างเมื่อปีพ.ศ. 2525 สำหรับเป็นห้องประชาสัมพันธ์
 • อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา (ตึกเฉลิม,ตึกใหม่) สร้างเมื่อปีพ.ศ. 2539 เป็นส่วนต่อเติมของอาคาร 2 เป็นศูนย์วิทยบริหาร ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ และห้องเรียนคณิตศาสตร์ ห้องเรียนโครงการพิเศษ เช่น ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ (Math Center หรือ MC) อันทันสมัย
 • อาคาร 3 ส่วนต่อเติม (อาคารมัลติมีเดีย,ตึกปีโป้,อาคารใหม่) เดิมเป็นช่องทางเชื่อมระหว่างอาคาร1และอาคาร3เป็นห้องน้ำชาย ต่อมาได้มีการปรับปรุงให้เป็นสวนหย่อม สำหรับอ่านหนังสือในสมัย นางอุไรวรรณ สุพรรณ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ และต่อมาได้สร้างเป็นอาคาร5ชั้นเชื่อมต่อกับอาคาร3 และชั้นสองสามารถเชื่อมกับอาคาร1 เป็นที่ตั้งห้องผู้อำนวยการ และในชั้น3 4 5 เป็นห้องโสตทัศนศึกษา (ชั้น4 คือ ห้อง ขจีรัตน์ ) และห้องประชุมของโรงเรียน สำหรับชั้น 5 ซึ่งเดิมเป็นห้องโสตทัศนศึกษา (ห้องสามเสนรวมใจ) ได้ดัดแปลงเป็นหอดาราศาสตร์

หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน[แก้]

 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) แบ่งเป็น
  • ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ หรือ ESC (ห้อง 1)
  • ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หรือ MSEP (ห้อง 2)
  • ห้องเรียนหลักสูตรทั่วไป (ห้อง 3-6)
  • ห้องเรียน EIS (ห้อง 7-8)
  • ห้องเรียน EP (ห้อง 9-12)
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) แบ่งเป็น
  • ห้องเรียนเน้นวิทยาศาสตร์ (ห้อง1-4)
  • ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ หรือ ESC (ห้อง 5)
  • ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์เพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ หรือ IMP (ห้อง 6)
  • ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หรือ MSEP (ห้อง 7-8)
  • ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ หรือ EIS (ห้อง 9)
  • ห้องเรียนเน้นคณิตศาสตร์ (ห้อง10)
  • ห้องเรียนเน้นภาษาต่างประเทศที่สอง (ห้อง 11-12)
  • ห้องเรียน EP เน้นภาษา และคณิตศาสตร์ (ห้อง 13)
  • ห้องเรียน EP เน้นวิทยาศาสตร์ (ห้อง 14 และ 15)

ศิษย์เก่าผู้มีชื่อเสียง[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

แม่แบบ:ศูนย์สะเต็มศึกษา