สุณีย์ เหลืองวิจิตร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สุณีย์ เหลืองวิจิตร
เลขาธิการพรรคเพื่อไทย
ดำรงตำแหน่ง
21 กันยายน พ.ศ. 2551 – 14 กันยายน พ.ศ. 2553
ก่อนหน้า โอฬาร กิจเลิศไพโรจน์
ถัดไป สุพล ฟองงาม
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 27 สิงหาคม พ.ศ. 2502 (58 ปี)
พรรคการเมือง เพื่อไทย

นางสาวสุณีย์ เหลืองวิจิตร อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคเพื่อไทย และเป็นอดีตเลขาธิการพรรคเพื่อไทย ในระหว่างปี พ.ศ. 2551 ถึง พ.ศ. 2553

ประวัติ[แก้]

สุณีย์ เหลืองวิจิตร เกิดเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2502 เป็นบุตรของนายปลิว กับนางแจ่ม เหลืองวิจิตร[1] สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ และปริญญาโทศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

การทำงาน[แก้]

สุณีย์ เหลืองวิจิตร เคยทำงานเป็นคณะทำงานของพรรคไทยรักไทย และเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นข้าราชการการเมือง ในตำแหน่ง ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

สุณีย์ เหลืองวิจิตร ได้รับเลือกเป็นเลขาธิการพรรคเพื่อไทย ในปี พ.ศ. 2551 จนถึงปี พ.ศ. 2553 และได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (สันติ พร้อมพัฒน์) ในปี พ.ศ. 2551[2]จากนั้นได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2554 สังกัดพรรคเพื่อไทย

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2557 เธอได้สมัครรับเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคเพื่อไทย ลำดับที่ 73[3]

เขาขึ้นเวทีของแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2557 ที่จังหวัดพิจิตร

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนางสาวสุณีย์ เหลืองวิจิตร
  2. คำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ ๓๕๓/๒๕๕๑ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นางสาวสุณีย์ เหลืองวิจิตร)
  3. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (พรรคเพื่อไทย)
  4. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๖
  5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๔, เล่ม ๑๒๘, ตอน ๒๔ ข, ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔, หน้า ๘๘
ก่อนหน้า สุณีย์ เหลืองวิจิตร ถัดไป
โอฬาร กิจเลิศไพโรจน์ 2leftarrow.png PTPLogo.png
เลขาธิการพรรคเพื่อไทย
(21 กันยายน พ.ศ. 2551 - 14 กันยายน พ.ศ. 2553)
2rightarrow.png สุพล ฟองงาม