อัยการสูงสุด

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

อัยการสูงสุด คือ ตำแหน่งผู้บังคับบัญชาสูงสุดของพนักงานอัยการในแต่ละประเทศ พนักงานอัยการนั้นมีหน้าที่เป็นทนายแผ่นดิน หรือนักกฎหมายให้แก่รัฐ เป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินคดีอาญาในนามของรัฐ และสามารถมอบอำนาจหน้าที่ให้แก่พนักงานอัยการผู้ใต้บังคับบัญชาได้ อัยการสูงสุดเป็นองค์กรในฝ่ายบริหาร ที่ใช้อำนาจตุลาการ ดังนั้นอัยการสูงสุดจึงมีความอิสระ โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของฝ่ายบริหาร[1] รับพิจารณาสั่งคดีขึ้นสู่ศาลและว่าความ เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนและรัฐตามหลักนิติรัฐ

ในสหรัฐอเมริกาจะแตกต่างจากประเทศอื่นๆ โดยมีตำแหน่งนี้สองระดับด้วยกันคือ อัยการสูงสุดแห่งรัฐ เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายประจำ และอัยการสูงสุดแห่งรัฐบาลกลาง เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเมืองเทียบเท่าระดับรัฐมนตรี

อ้างอิง[แก้]

  1. ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ นิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อายุธ สมานเดชา. อำนาจหน้าที่ของอัยการสูงสุด : ศึกษาเปรียบเทียบกับสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น 2534

ดูเพิ่ม[แก้]