อัยการสูงสุด

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

อัยการสูงสุด คือ ตำแหน่งผู้บังคับบัญชาสูงสุดของพนักงานอัยการ โดยพนักงานอัยการนั้นมีหน้าที่เป็นอัยการของแผ่นดิน(อีกนัยหนึ่งคือ ทนายของแผ่นดิน) หรือนักกฎหมายให้แก่รัฐ เป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินคดีอาญาในนามของรัฐ และสามารถมอบอำนาจหน้าที่ให้แก่พนักงานอัยการผู้ใต้บังคับบัญชาได้ โดยสำนักงานอัยการสูงสุดเป็นองค์กรอัยการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย พุทธศักราช 2560 ดังนั้น อัยการสูงสุดและพนักงานอัยการจึงมีความอิสระ ไม่อยู่ภายใต้บังคับของผู้ใดหรือหน่วยงานใด โดยมีการตรวจสอบสอบการใช้อำนาจระหว่างกันภายในองค์กร อัยการสูงสุดและพนักงานอัยการสามารถใช้อำนาจได้ทั้งทางตุลาการ และทางบริหาร รับพิจารณาสั่งคดีขึ้นสู่ศาลและว่าความ เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนและรัฐตามหลักนิติรัฐ โดยอัยการสูงสุดคนปัจจุบัน (พ.ศ. 2561) คือ นายเข็มชัย ชุติวงศ์ เกียรตินิยมเนติบัณฑิตคนแรกของประเทศไทย

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]