ไทยเรดนิวส์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
วิวาทะ ฉบับ ไทยเรดนิวส์
ประชาธิปไตย เสรีภาพ เสมอภาค ”

ประเภท รายสัปดาห์
รูปแบบ การเมืองไทย
เชิงวิเคราะห์เจาะลึก
เจ้าของ วิบูลย์ แช่มชื่น
สำนักพิมพ์ ฟองทองการพิมพ์
(ภักดี ธนะปุระ)

บรรณาธิการ
อำนวยการ วิบูลย์ แช่มชื่น
ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา สมยศ พฤกษาเกษมสุข
บุคคลสำคัญ
กองบรรณาธิการ จรัล ดิษฐาอภิชัย
เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์
เสถียร วิพรมหา
นิสิต สินธุไพร
สุพร อัตถาวงศ์
ดารุณี กฤตบุญญาลัย
พิทยา พุกกะมาน
สิงห์ทอง บัวชุม
สุวิทย์ เลิศไกรเมธี
พิสุทธิ์ ศิริมังคลา
นันทภพ บรรจบพุดซา
สรัลชนา ศรีเชียงสา
คอลัมนิสต์ จักรภพ เพ็ญแข
สุนัย จุลพงศธร
เก่ง ดอนเมือง
สุชาติ ธาดาธำรงเวช
ร้อยโทหญิง สุนิสา เลิศภควัต
พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์
สงคราม กิจเลิศไพโรจน์
ดา แดงเดือด

ภาษาที่ใช้ ไทย ไทย
ก่อตั้งเมื่อ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2552
ราคา 20.00 บาท
ยอดพิมพ์/
ยอดจำหน่าย
15,000 ฉบับ
เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ
(ISSN)
1905-6176
นโยบายทางการเมือง ไทย นปช.แดงทั้งแผ่นดิน

สำนักงาน 2539 ชั้น 5 อาคารบิ๊กซีลาดพร้าว เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์ www.thairednews.com

วิวาทะ ฉบับ ไทย เรดนิวส์ เป็นหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์เชิงวิเคราะห์เจาะลึกการเมืองไทย นำเสนอข่าวสารเชิงลึก เพื่อเปิดเผยความจริง และสร้างสรรค์สังคม พร้อมเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา ให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่สังคม ก่อตั้งโดย นายวิบูลย์ แช่มชื่น อดีตสมาชิกวุฒิสภา และ นายสมยศ พฤกษาเกษมสุข ผู้แทนองค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงาน วางแผงเป็นฉบับแรก เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2552 จำหน่ายราคาฉบับละ 20.00 บาท

หนังสือพิมพ์ ไทย เรดนิวส์ มีคณะที่ปรึกษา ประกอบด้วย นายมานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ, ศาสตราจารย์ บุญทัน ดอกไธสง, นายแพทย์ เหวง โตจิราการ, นายคณิน บุญสุวรรณ, นายอดิศร เพียงเกษ, นายพศ อดิเรกสาร, นางประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ, นายวิชิต ปลั่งศรีสกุล, นายวรพล พรหมิกบุตร, นายสมพงษ์ สระกวี, นายสุธาชัย ยิ้มประเสริฐ, นายพิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์ และ พลตำรวจเอก ดรุณ โสตถิพันธุ์

อนึ่ง เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ออกคำสั่งที่ 71/2553 ตามอำนาจของ พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พุทธศักราช 2548 ห้ามมิให้หนังสือพิมพ์วิวาทะ ฉบับไทยเรดนิวส์ เสนอข่าวสาร หรือทำให้ปรากฏแพร่หลายซึ่งข่าวสาร ที่มีข้อความและเนื้อหา ที่กระทบกระเทือนต่อความมั่นคง และความสงบเรียบร้อย ภายในราชอาณาจักร อันทำให้เกิดความปั่นป่วน หรือกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชน และบั่นทอนความเป็นปึกแผ่น แน่นแฟ้นของคนในชาติ หากฝ่าฝืน ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ[1]

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]