ไทยเรดนิวส์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วิวาทะ ฉบับ ไทยเรดนิวส์
ประชาธิปไตย เสรีภาพ เสมอภาค
ประเภทรายสัปดาห์
รูปแบบการเมืองไทย
เชิงวิเคราะห์เจาะลึก
เจ้าของวิบูลย์ แช่มชื่น
ผู้เผยแพร่ฟองทองการพิมพ์
(ภักดี ธนะปุระ)
หัวหน้าบรรณาธิการวิบูลย์ แช่มชื่น
คอลัมนิสต์จักรภพ เพ็ญแข
สุนัย จุลพงศธร
เก่ง ดอนเมือง
สุชาติ ธาดาธำรงเวช
ร้อยโทหญิง สุนิสา เลิศภควัต
พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์
สงคราม กิจเลิศไพโรจน์
ดา แดงเดือด
ก่อตั้งเมื่อ5 มิถุนายน พ.ศ. 2552
นโยบายทางการเมืองไทย นปช.แดงทั้งแผ่นดิน
ภาษาไทย ไทย
สำนักงานใหญ่2539 ชั้น 5 อาคารบิ๊กซีลาดพร้าว เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร
ยอดจำหน่าย15,000 ฉบับ
เลขมาตรฐานสากล (ISSN)1905-6176
เว็บไซต์www.thairednews.com

วิวาทะ ฉบับ ไทย เรดนิวส์ เป็นหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์เชิงวิเคราะห์เจาะลึกการเมืองไทย นำเสนอข่าวสารเชิงลึก เพื่อเปิดเผยความจริง และสร้างสรรค์สังคม พร้อมเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา ให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่สังคม ก่อตั้งโดย นายวิบูลย์ แช่มชื่น อดีตสมาชิกวุฒิสภา และ นายสมยศ พฤกษาเกษมสุข ผู้แทนองค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงาน วางแผงเป็นฉบับแรก เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2552 จำหน่ายราคาฉบับละ 20.00 บาท

หนังสือพิมพ์ ไทย เรดนิวส์ มีคณะที่ปรึกษา ประกอบด้วย นายมานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ, ศาสตราจารย์ บุญทัน ดอกไธสง, นายแพทย์ เหวง โตจิราการ, นายคณิน บุญสุวรรณ, นายอดิศร เพียงเกษ, นายพศ อดิเรกสาร, นางประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ, นายวิชิต ปลั่งศรีสกุล, นายวรพล พรหมิกบุตร, นายสมพงษ์ สระกวี, นายสุธาชัย ยิ้มประเสริฐ, นายพิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์ และ พลตำรวจเอก ดรุณ โสตถิพันธุ์

อนึ่ง เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ออกคำสั่งที่ 71/2553 ตามอำนาจของ พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พุทธศักราช 2548 ห้ามมิให้หนังสือพิมพ์วิวาทะ ฉบับไทยเรดนิวส์ เสนอข่าวสาร หรือทำให้ปรากฏแพร่หลายซึ่งข่าวสาร ที่มีข้อความและเนื้อหา ที่กระทบกระเทือนต่อความมั่นคง และความสงบเรียบร้อย ภายในราชอาณาจักร อันทำให้เกิดความปั่นป่วน หรือกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชน และบั่นทอนความเป็นปึกแผ่น แน่นแฟ้นของคนในชาติ หากฝ่าฝืน ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ[1]

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]