ถนนรัชดาภิเษก

พิกัด: 13°47′33″N 100°34′27″E / 13.792556°N 100.574194°E / 13.792556; 100.574194
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ถนนรัชดาภิเษก
ถนนรัชดาภิเษกที่ทางแยกอโศกมนตรี
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว45 กิโลเมตร (28 ไมล์)
มีขึ้นเมื่อพ.ศ. 2519–ปัจจุบัน
ประวัติก่อสร้าง พ.ศ. 2519
สมบูรณ์ พ.ศ. 2536
ทางแยกที่สำคัญ
ถนนวงแหวนรอบในกรุงเทพมหานคร
จากสะพานข้ามคลองบางกอกใหญ่ ในเขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
ถึงแยกท่าพระ ในเขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

ถนนรัชดาภิเษก (อักษรโรมัน: Thanon Ratchadaphisek) เป็นถนนวงแหวนรอบในของกรุงเทพมหานคร เริ่มจากสะพานข้ามคลองบางกอกใหญ่ ผ่านสะพานกรุงเทพ ตัดผ่านถนนพระรามที่ 3 ถนนสุขุมวิท ถนนเพชรบุรี ถนนพระราม 9 ถนนลาดพร้าว ถนนวิภาวดีรังสิต ถนนประชาชื่น ถนนกรุงเทพฯ-นนทบุรี ข้ามสะพานพระราม 7 เข้าเขตอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ตัดกับถนนบางกรวย-ไทรน้อย ลอดใต้สะพานพระราม 6 เข้าเขตกรุงเทพมหานคร รวมกับถนนจรัญสนิทวงศ์ และมาบรรจบที่ทางแยกท่าพระ

ประวัติ[แก้]

แผนที่แสดงแนวถนนรัชดาภิเษกทั้งหมด (แสดงด้วยเส้นสีแดงเข้ม)

ถนนรัชดาภิเษกเป็นถนนที่สร้างขึ้นตามกระแสพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระราชทานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตนครหลวงกรุงเทพธนบุรี เมื่อ พ.ศ. 2514 จอมพล ถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ได้เข้าเฝ้าเพื่อกราบบังคมทูลเรื่องพระราชพิธีรัชดาภิเษก (Silver Jubilee) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแนวพระราชดำรัสเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรเป็นครั้งแรก โดยมีพระราชประสงค์ให้สร้างถนนเพิ่มขึ้นเป็นถนนวงแหวนเพื่อพระราชทานเป็นของขวัญแก่ประชาชนแทนการสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีรัชดาภิเษก คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2514 ให้จัดสร้างถนนวงรอบขึ้นน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระบรมราชานุสรณ์ในวโรกาสพระราชพิธีรัชดาภิเษก ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 25 ปี ในวันที่ 9 มิถุนายน โดยรัฐบาลได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานชื่อถนนวงรอบว่า "ถนนรัชดาภิเษก" พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างถนนรัชดาภิเษก ณ บริเวณเชิงสะพานกรุงเทพ ตัดกับถนนเจริญกรุงเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน บริเวณแนวถนนตัดจากสะพานกรุงเทพผ่านถนนเจริญกรุง และต่อเชื่อมจนครบวงแหวน ปัจจุบันถือเป็นถนนวงแหวนรอบใน โดยมีถนนกาญจนาภิเษก (ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9) เป็นถนนวงแหวนรอบนอก ถนนวงแหวนรอบในส่วนที่ 1 เริ่มจากทางแยกท่าพระถึงถนนเพชรบุรี ส่วนที่ 2 จากถนนพระรามที่ 4 ถึงทางแยกท่าพระ รวมระยะทางประมาณ 45 กิโลเมตร และเริ่มเปิดใช้ถนนใน พ.ศ. 2519 แม้ว่าจะมีการเปิดใช้ถนน แต่ก็ยังเป็นถนนวงแหวนที่ไม่สมบูรณ์มากนัก เนื่องจากมีปัญหาเรื่องการเวนคืนที่ดินในการก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม ทางรัฐบาลก็ดำเนินการก่อสร้างถนนรัชดาภิเษกส่วนที่เหลือเรื่อยมา จนกระทั่งแล้วเสร็จเป็นถนนวงแหวนอย่างสมบูรณ์ในสมัยรัฐบาลนายชวน หลีกภัย เมื่อปี พ.ศ. 2536

ถนนวงแหวนรอบในรัชดาภิเษกนั้นมิได้สร้างใหม่ขึ้นทั้งหมด บางช่วงเป็นถนนและซอยที่มีอยู่แต่เดิม ได้แก่ ถนนวงศ์สว่าง (ช่วงสะพานพระราม 7 ถึงทางแยกวงศ์สว่าง), ซอยอโศก-ดินแดง (ช่วงทางแยกพระราม 9 ถึงทางแยกอโศก-ถนนเพชรบุรีตัดใหม่), ซอยสุขุมวิท 21 (ซอยอโศก) (ช่วงถนนสุขุมวิททางแยกอโศก-ถนนเพชรบุรีตัดใหม่), ถนนนางลิ้นจี่ตอนปลายหรือถนนเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา (ช่วงทางแยกสาธุประดิษฐ์ถึงแยกถนนนางลิ้นจี่), ถนนมไหสวรรย์ (ช่วงทางแยกถนนตกถึงทางแยกมไหสวรรย์) และถนนจรัญสนิทวงศ์ (ช่วงทางแยกท่าพระถึงสะพานพระราม 6)

เมื่อมีการโครงการตัดถนนรัชดาภิเษกจึงเวนคืนที่ดินเพื่อตัดถนนเชื่อมเข้าหากัน เมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วถนนบางช่วงใช้ชื่อว่าถนนรัชดาภิเษกแต่บางช่วงยังใช้ชื่อถนนตามเดิม ดังนี้ ถนนวงศ์สว่าง (ช่วงสะพานพระราม 7 ถึงทางแยกวงศ์สว่าง), ถนนรัชดาภิเษก (ช่วงทางแยกวงศ์สว่างถึงทางแยกพระราม 9), ถนนอโศก-ดินแดง (ช่วงทางแยกพระราม 9 ถึงทางแยกอโศก-เพชรบุรี), ถนนอโศกมนตรี (ช่วงทางแยกอโศกมนตรีถึงทางแยกอโศก-เพชรบุรี), ถนนรัชดาภิเษก (ช่วงทางแยกอโศกมนตรี-ทางแยกท่าพระ) และถนนจรัญสนิทวงศ์ (ช่วงทางแยกท่าพระถึงสะพานพระราม 6)

ก่อนวิกฤตการณ์การเงินในเอเชีย พ.ศ. 2540 รัฐบาลในขณะนั้นมีนโยบายต้องการสร้างถนนเศรษฐกิจสายใหม่ทดแทนถนนสีลม ซึ่งแออัดและการจราจรติดขัด จึงมองหาทำเลที่ตั้งใหม่ ซึ่งได้ลงตัวที่ถนนรัชดาภิเษก ช่วงตั้งแต่แยกถนนตกจนถึงแยก ณ ระนอง โดยจัดตั้งเป็นถนนเศรษฐกิจสายใหม่ตามนโยบายของรัฐบาล ใช้ชื่อว่า ถนนพระรามที่ 3 ซึ่งรัฐบาลได้ลงทุนโครงสร้างพิ้นฐานโดยขยายถนนเป็น 6 ช่องจราจรไป-กลับ และขุดคลองกลางถนนให้มีขนาดใหญ่ขึ้น

นอกจากนี้ถนนรัชดาภิเษกยังมีถนนอีกส่วนหนึ่ง เชื่อมระหว่างทางแยกพระรามที่ 3-รัชดา (ช่วงใกล้เชิงสะพานพระราม 9) กับทางแยกพระรามที่ 3-รัชดา (ช่วงโรงเรียนนนทรีวิทยา) ถนนนี้เกิดขึ้นจากสร้างทางพิเศษเฉลิมมหานครหรือทางด่วนขั้นที่ 1 ได้สร้างถนนด้านใต้ทางยกระดับเพื่อลดระยะทางของถนนพระรามที่ 3 ซึ่งอ้อมโค้งตามแม่น้ำเจ้าพระยา ลดระยะทางได้ประมาณ 3 กิโลเมตร เป็นถนนเลียบใต้ทางด่วน มีทางขึ้นลงทางพิเศษเฉลิมมหานคร

อนึ่ง ถนนรัชดาภิเษก (ช่วงตั้งแต่สะพานคลองน้ำแก้วถึงทางแยกพระราม 9) เป็นเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างเขตดินแดงกับเขตห้วยขวาง

สถานที่สำคัญที่ถนนตัดผ่าน[แก้]

ถนนรัชดาภิเษก ช่วงเดอะมอลล์ ท่าพระ
 1. สำนักงานอัยการสูงสุด
 2. ศาลแพ่ง ศาลอาญา และศาลอุทธรณ์
 3. ศาลแขวงพระนครเหนือ
 4. ศาลภาษีอากรกลาง
 5. สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
 6. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
 7. ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
 8. สถานเอกอัครราชทูตจีน
 9. สถานเอกอัครราชทูตสเปน
 10. สวนเบญจกิติ
 11. ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
 12. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 13. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 14. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
 15. ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่

รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล[แก้]

ถนนรัชดาภิเษกนี้ยังมีบางส่วนที่เป็นทางวิ่งของรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล โดยมีสถานีที่ตั้งอยู่บนถนนรัชดาภิเษกทุกช่วงดังนี้

 1. สถานีรัชดาภิเษก
 2. สถานีสุทธิสาร
 3. สถานีห้วยขวาง
 4. สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
 5. สถานีพระราม 9
 6. สถานีเพชรบุรี
 7. สถานีสุขุมวิท
 8. สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
 9. สถานีท่าพระ
 10. สถานีจรัญฯ 13
 11. สถานีไฟฉาย
 12. สถานีบางขุนนนท์
 13. สถานีบางยี่ขัน
 14. สถานีสิรินธร
 15. สถานีบางพลัด
 16. สถานีบางอ้อ

รายชื่อทางแยก[แก้]

รายชื่อทางแยกบน ถนนรัชดาภิเษก ทิศทาง: ท่าพระ–อโศก–สะพานพระราม 7–ท่าพระ
จังหวัด อำเภอ/เขต กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
ถนนรัชดาภิเษก (แยกท่าพระ–แยกมไหสวรรย์)
กรุงเทพมหานคร บางกอกใหญ่ แยกท่าพระ ตรงไป: ถนนจรัญสนิทวงศ์ ไปบางกอกน้อย
ถนนเพชรเกษม ไปวงเวียนใหญ่ ถนนเพชรเกษม ไปบางแค
ธนบุรี แยกตลาดพลู ถนนเทอดไท ไปแยกบางยี่เรือ ถนนเทอดไท ไปแยกวุฒากาศ (มะลิทอง)
แยกรัชดา-ราชพฤกษ์ ถนนราชพฤกษ์ ไปสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ถนนราชพฤกษ์ ไปถนนเพชรเกษม
แยกมไหสวรรย์ ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ไปวงเวียนใหญ่ ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ไปดาวคะนอง
ตรงไป: ถนนมไหสวรรย์ ไปแยกถนนตก
ถนนมไหสวรรย์ (แยกมไหสวรรย์–แยกถนนตก)
กรุงเทพมหานคร ธนบุรี แยกมไหสวรรย์ เชื่อมต่อจาก: ถนนรัชดาภิเษก จากแยกท่าพระ
ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ไปวงเวียนใหญ่ ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ไปดาวคะนอง
แยกบุคคโล ถนนเจริญนคร ไปคลองสาน ถนนเจริญนคร ไปราษฎร์บูรณะ
สะพานกรุงเทพและสะพานพระราม 3 ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา
บางคอแหลม แยกถนนตก ถนนเจริญกรุง ไปสาทร ถนนเจริญกรุง ไปท่าเรือถนนตก
ตรงไป: ถนนพระรามที่ 3 ไปแยกพระรามที่ 3-รัชดา
ถนนพระรามที่ 3 (แยกถนนตก–แยกพระรามที่ 3-รัชดา)
กรุงเทพมหานคร บางคอแหลม แยกถนนตก เชื่อมต่อจาก: ถนนมไหสวรรย์ จากแยกมไหสวรรย์
ถนนเจริญกรุง ไปสาทร ถนนเจริญกรุง ไปท่าเรือถนนตก
แยกเจริญราษฎร์ ถนนเจริญราษฎร์ ไปสาทร ไม่มี
ยานนาวา แยกพระรามที่ 3-รัชดา ถนนรัชดาภิเษก ไปแยกใต้ด่วนสาธุประดิษฐ์ ตรงไป: ถนนพระรามที่ 3 ไปแยกสาธุประดิษฐ์
ถนนรัชดาภิเษก (แยกพระรามที่ 3-รัชดา–แยกวัดช่องลม)
กรุงเทพมหานคร ยานนาวา เชื่อมต่อจาก: ถนนพระรามที่ 3 จากแยกถนนตก
แยกด่วนสาธุประดิษฐ์ ถนนสาธุประดิษฐ์ ไปถนนจันทน์ ถนนสาธุประดิษฐ์ ไปท่าเรือสาธุประดิษฐ์
แยกรัชดา-นราธิวาส ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ไปสาทร ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ไปถนนพระรามที่ 3
แยกใต้ด่วนนางลิ้นจี่ ถนนนางลิ้นจี่ ไปถนนสวนพลู ถนนนางลิ้นจี่ ไปแยกนางลิ้นจี่ (วัดช่องลม)
ไม่มี ถนนพระรามที่ 3 ไปแยกนางลิ้นจี่ (วัดช่องลม)
ถนนพระรามที่ 3 (แยกถนนรัชดาภิเษก–แยก ณ ระนอง)
กรุงเทพมหานคร ยานนาวา สะพาน ข้ามทางรถไฟสายแม่น้ำ
คลองเตย แยก ณ ระนอง ถนนสุนทรโกษา ไปแยกคลองเตย ถนนสุนทรโกษา ไปแยกศุลกากร
ไม่มี ถนน ณ ระนอง ไปวัดคลองเตยใน
ตรงไป: ถนนรัชดาภิเษก
ถนนรัชดาภิเษก (แยก ณ ระนอง–แยกอโศกมนตรี)
กรุงเทพมหานคร คลองเตย แยก ณ ระนอง เชื่อมต่อจาก: ถนนพระรามที่ 3
ถนนสุนทรโกษา ไปแยกคลองเตย ถนนสุนทรโกษา ไปแยกศุลกากร
ไม่มี ถนน ณ ระนอง ไปวัดคลองเตยใน
แยกพระรามที่ 4 ถนนพระรามที่ 4 ไปวิทยุ ถนนพระรามที่ 4 ไปพระโขนง
แยกอโศกมนตรี ถนนสุขุมวิท ไปเพลินจิต ถนนสุขุมวิท ไปเอกมัย
ตรงไป: ถนนอโศกมนตรี ไปแยกอโศก-เพชรบุรี
ถนนอโศกมนตรี (แยกอโศกมนตรี–แยกอโศก-เพชรบุรี)
กรุงเทพมหานคร คลองเตย แยกอโศกมนตรี เชื่อมต่อจาก: ถนนรัชดาภิเษก จากแยก ณ ระนอง
ถนนสุขุมวิท ไปเพลินจิต ถนนสุขุมวิท ไปเอกมัย
วัฒนา แยกสุขุมวิท 21 ซอย 1 ซอยสุขุมวิท 21 ซอย 1 ซอยแยกไปซอยสุขุมวิท 23
ราชเทวี แยกอโศก-เพชรบุรี ถนนเพชรบุรี ไปประตูน้ำ ถนนเพชรบุรี ไปคลองตัน
ตรงไป: ถนนอโศก-ดินแดง (ช่วงแยกอโศก-เพชรบุรี ถึง แยกพระราม 9) ไปแยกพระราม 9
ถนนอโศก-ดินแดง (แยกอโศก-เพชรบุรี–แยกพระราม 9)
กรุงเทพมหานคร ราชเทวี แยกอโศก-เพชรบุรี เชื่อมต่อจาก: ถนนอโศกมนตรี จากแยกอโศกมนตรี
ถนนเพชรบุรี ไปประตูน้ำ ถนนเพชรบุรี ไปคลองตัน
แยกด่วนอโศก ถนนจตุรทิศ ไปถนนราชปรารภ ถนนจตุรทิศ ไปถนนพระราม 9
ทางพิเศษศรีรัช ไปดินแดง ทางพิเศษศรีรัช ไปศรีนครินทร์
ดินแดง แยกพระราม 9 ถนนอโศก-ดินแดง (ช่วงแยกพระราม 9 ถึง แยกประชาสงเคราะห์) ไปดินแดง ถนนพระราม 9 ไปรามคำแหง
ตรงไป: ถนนรัชดาภิเษก ไปแยกวงศ์สว่าง
ถนนรัชดาภิเษก (แยกพระราม 9–แยกวงศ์สว่าง)
กรุงเทพมหานคร ดินแดง แยกพระราม 9 เชื่อมต่อจาก: ถนนอโศก-ดินแดง จากแยกอโศก-เพชรบุรี
ถนนดินแดง ไปดินแดง ถนนพระราม 9 ไปรามคำแหง
แยกเทียมร่วมมิตร ไม่มี ถนนเทียมร่วมมิตร ไปแยกประชาอุทิศ (เหม่งจ๋าย)
แยกห้วยขวาง ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ ไปถนนประชาสงเคราะห์ ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ ไปถนนประชาอุทิศ
แยกรัชดา-สุทธิสาร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย ไป ถนนวิภาวดีรังสิต ถนนสุทธิสารวินิจฉัย ไปถนนลาดพร้าว
จตุจักร แยกรัชดา-ลาดพร้าว ถนนลาดพร้าว ไปแยกลาดพร้าว ถนนลาดพร้าว ไปบางกะปิ
แยกรัชโยธิน ถนนพหลโยธิน ไปแยกลาดพร้าว ถนนพหลโยธิน ไปแยกเสนานิคม
ทางแยกต่างระดับรัชวิภา ทางยกระดับอุตราภิมุข ไป ดินแดง, บางนา, ดาวคะนอง ทางยกระดับอุตราภิมุข ไป ท่าอากาศยานดอนเมือง, รังสิต
ถนนวิภาวดีรังสิต ไปแยกลาดพร้าว, ดินแดง ถนนวิภาวดีรังสิต ไปบางเขน, ท่าอากาศยานดอนเมือง, รังสิต
ถนนกำแพงเพชร 2 ไปสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) ไม่มี
แยกด่วนรัชดาภิเษก ทางพิเศษศรีรัช ไปบางซื่อ, บางนา, ดาวคะนอง ทางพิเศษศรีรัช ไปงามวงศ์วาน, แจ้งวัฒนะ
บางซื่อ แยกประชานุกูล ถนนประชาชื่น ไปบางซื่อ ถนนประชาชื่น ไปงามวงศ์วาน
แยกวงศ์สว่าง ถนนกรุงเทพฯ-นนทบุรี ไปเตาปูน ถนนกรุงเทพฯ-นนทบุรี ไปนนทบุรี
ตรงไป: ถนนวงศ์สว่าง ไปสะพานพระราม 7
ถนนวงศ์สว่าง (แยกวงศ์สว่าง–สะพานพระราม 7)
กรุงเทพมหานคร บางซื่อ แยกวงศ์สว่าง เชื่อมต่อจาก: ถนนรัชดาภิเษก จากแยกพระราม 9
ถนนกรุงเทพฯ-นนทบุรี ไปเตาปูน ถนนกรุงเทพฯ-นนทบุรี ไปนนทบุรี
แยกประชาราษฎร์ ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 ไปบางโพ ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 ไปแยกพิบูลสงคราม
แยกพิบูลสงคราม ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 ไปแยกประชาราษฎร์ ถนนพิบูลสงคราม ไปนนทบุรี
สะพานพระราม 7 ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา
ถนนจรัญสนิทวงศ์ (สะพานพระราม 7–แยกท่าพระ)
กรุงเทพมหานคร บางซื่อ เชื่อมต่อจาก: ถนนวงศ์สว่างจาก แยกวงศ์สว่าง
สะพานพระราม 7 ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา
นนทบุรี บางกรวย ไม่มี ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ไปวงเวียนบางกรวย
ไม่มี ถนนเลียบทางรถไฟสายใต้ ไปบางบำหรุ และ ทางพิเศษประจิมรัถยา ไป ถนนกาญจนาภิเษก
ตรงไป: ลอดทางรถไฟสายใต้
กรุงเทพมหานคร บางพลัด ทางพิเศษประจิมรัถยา ไปจตุจักร ไม่มี
แยกบางพลัด ถนนราชวิถี ไปสะพานกรุงธน ถนนสิรินธร ไปตลิ่งชัน
แยกบรมราชชนนี ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า ไปสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ถนนบรมราชชนนี ไปตลิ่งชัน
บางกอกน้อย แยกบางขุนนนท์ ซอยจรัญสนิทวงศ์ 32 ถนนบางขุนนนท์ ไปตลิ่งชัน
ตรงไป: ข้ามทางรถไฟสายใต้
ถนนสุทธาวาส ไปโรงพยาบาลศิริราช ถนนเลียบทางรถไฟสายใต้ ไปตลิ่งชัน
แยกไฟฉาย ถนนพรานนก ไปแยกพรานนก ถนนพรานนก-พุทธมณฑลสาย 4 ไปถนนกาญจนาภิเษก
ซอยจรัญสนิทวงศ์ 20 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 23
บางกอกใหญ่ แยกพาณิชยการธนบุรี ไม่มี ถนนพาณิชยการธนบุรี ไปบางแวก
แยกท่าพระ ถนนเพชรเกษม ไปวงเวียนใหญ่ ถนนเพชรเกษม ไปบางแค
ตรงไป: ถนนรัชดาภิเษก ไปบุคคโล
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

13°47′33″N 100°34′27″E / 13.792556°N 100.574194°E / 13.792556; 100.574194