ถนนรัชดาภิเษก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
ถนนรัชดาภิเษก
ถนนรัชดาภิเษกที่ทางแยกอโศกมนตรี
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว: 45 กิโลเมตร (28 ไมล์)
ใช้งาน: พ.ศ. 2519 – ปัจจุบัน

ถนนรัชดาภิเษก (อักษรโรมัน: Thanon Ratchadaphisek) เป็นถนนวงแหวนรอบในของกรุงเทพมหานคร เริ่มจากสะพานข้ามคลองบางกอกใหญ่ ผ่านสะพานกรุงเทพ ตัดผ่านถนนพระรามที่ 3 ถนนสุขุมวิท ถนนเพชรบุรี ถนนพระราม 9 ถนนลาดพร้าว ถนนวิภาวดีรังสิต ถนนประชาชื่น ถนนกรุงเทพฯ-นนทบุรี ข้ามสะพานพระราม 7 เข้าเขตอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ตัดกับถนนบางกรวย-ไทรน้อย ลอดใต้สะพานพระราม 6 เข้าเขตกรุงเทพมหานคร รวมกับถนนจรัญสนิทวงศ์ และมาบรรจบที่ทางแยกท่าพระ

ประวัติ[แก้]

แผนที่แสดงแนวถนนรัชดาภิเษกทั้งหมด (แสดงด้วยเส้นสีแดงเข้ม)

ถนนรัชดาภิเษกเป็นถนนที่สร้างขึ้นตามกระแสพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่พระราชทานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตนครหลวงกรุงเทพธนบุรี เมื่อ พ.ศ. 2514 จอมพล ถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ได้เข้าเฝ้าเพื่อกราบบังคมทูลเรื่องพระราชพิธีรัชดาภิเษก (Silver Jubilee) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแนวพระราชดำรัสเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรเป็นครั้งแรก โดยมีพระราชประสงค์ให้สร้างถนนเพิ่มขึ้นเป็นถนนวงแหวนเพื่อพระราชทานเป็นของขวัญแก่ประชาชนแทนการสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีรัชดาภิเษก[1] คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2514 ให้จัดสร้างถนนวงรอบขึ้นน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระบรมราชานุสรณ์ในวโรกาสพระราชพิธีรัชดาภิเษก ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 25 ปี ในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2514 โดยรัฐบาลได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานชื่อถนนวงรอบว่า "ถนนรัชดาภิเษก" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างถนนรัชดาภิเษก ณ บริเวณเชิงสะพานกรุงเทพตัดกับถนนเจริญกรุงเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2514 บริเวณแนวถนนตัดจากสะพานกรุงเทพผ่านถนนเจริญกรุงและต่อเชื่อมจนครบวงแหวน ปัจจุบันถือเป็นถนนวงแหวนรอบใน โดยมีถนนกาญจนาภิเษก (ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9) เป็นถนนวงแหวนรอบนอก ถนนวงแหวนรอบในส่วนที่ 1 เริ่มจากทางแยกท่าพระถึงถนนเพชรบุรี ส่วนที่ 2 จากถนนพระรามที่ 4 ถึงทางแยกท่าพระ รวมระยะทางประมาณ 45 กิโลเมตร และมีพิธีเปิดถนนรัชดาภิเษกใน พ.ศ. 2519

ถนนวงแหวนรอบในรัชดาภิเษกนั้นมิได้สร้างใหม่ขึ้นทั้งหมด บางช่วงเป็นถนนและซอยที่มีอยู่แต่เดิม ได้แก่ ถนนวงศ์สว่าง (ช่วงสะพานพระราม 7 ถึงทางแยกวงศ์สว่าง), ซอยอโศก-ดินแดง (ช่วงทางแยกพระราม 9 ถึงทางแยกอโศก-ถนนเพชรบุรีตัดใหม่), ซอยสุขุมวิท 21 (ซอยอโศก) (ช่วงถนนสุขุมวิททางแยกอโศก-ถนนเพชรบุรีตัดใหม่), ถนนนางลิ้นจี่ตอนปลายหรือถนนเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา (ช่วงทางแยกสาธุประดิษฐ์ถึงแยกถนนนางลิ้นจี่), ถนนมไหสวรรย์ (ช่วงทางแยกถนนตกถึงทางแยกมไหสวรรย์) และถนนจรัญสนิทวงศ์ (ช่วงทางแยกท่าพระถึงสะพานพระราม 6)

เมื่อมีการโครงการตัดถนนรัชดาภิเษกจึงเวนคืนที่ดินเพื่อตัดถนนเชื่อมเข้าหากัน เมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วถนนบางช่วงใช้ชื่อว่าถนนรัชดาภิเษกแต่บางช่วงยังใช้ชื่อถนนตามเดิม ดังนี้ ถนนวงศ์สว่าง (ช่วงสะพานพระราม 7 ถึงทางแยกวงศ์สว่าง), ถนนรัชดาภิเษก (ช่วงทางแยกวงศ์สว่างถึงทางแยกพระราม 9), ถนนอโศก-ดินแดง (ช่วงทางแยกพระราม 9 ถึงทางแยกอโศก-เพชรบุรี), ถนนอโศกมนตรี (ช่วงทางแยกอโศกมนตรีถึงทางแยกอโศก-เพชรบุรี), ถนนรัชดาภิเษก (ช่วงทางแยกอโศกมนตรี-ทางแยกท่าพระ) และถนนจรัญสนิทวงศ์ (ช่วงทางแยกท่าพระถึงสะพานพระราม 6)

ก่อนวิกฤติเศรษฐกิจปี 2540 รัฐบาลในขณะนั้นมีนโยบายต้องการสร้างถนนเศรษฐกิจสายใหม่ทดแทนถนนสีลมซึ่งแออัดและการจราจรติดขัด จึงมองหาทำเลที่ตั้งใหม่ ซึ่งได้ลงตัวที่ถนนรัชดาภิเษก ช่วงตั้งแต่ทางแยกถนนตกจนถึงทางแยก ณ ระนอง โดยได้จัดตั้งเป็นถนนเศรษฐกิจสายใหม่ตามนโยบายของรัฐบาล ใช้ชื่อว่า ถนนพระรามที่ 3 ซึ่งรัฐบาลได้ลงทุนโครงสร้างพิ้นฐานของถนนพระราม 3 โดยขยายถนนเป็น 6 ช่องจราจรไป-กลับ และขุดคลองกลางถนนให้มีขนาดใหญ่ขึ้น

นอกจากนี้ถนนรัชดาภิเษกยังมีถนนอีกส่วนหนึ่ง เชื่อมระหว่างทางแยกพระรามที่ 3-รัชดา (ช่วงใกล้เชิงสะพานพระราม 9) กับทางแยกพระรามที่ 3-รัชดา (ช่วงโรงเรียนนนทรีวิทยา) ถนนนี้เกิดขึ้นจากสร้างทางพิเศษเฉลิมมหานครหรือทางด่วนขั้นที่ 1 ได้สร้างถนนด้านใต้ทางยกระดับเพื่อลดระยะทางของถนนพระรามที่ 3 ซึ่งอ้อมโค้งตามแม่น้ำเจ้าพระยา ลดระยะทางได้ประมาณ 3 กิโลเมตร เป็นถนนเลียบใต้ทางด่วน มีทางขึ้นลงทางพิเศษเฉลิมมหานคร

อนึ่ง ถนนรัชดาภิเษก (ช่วงตั้งแต่สะพานคลองน้ำแก้วถึงทางแยกพระราม 9) เป็นเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างเขตดินแดงกับเขตห้วยขวาง

สถานที่สำคัญที่ถนนตัดผ่าน[แก้]

ถนนรัชดาภิเษก ช่วงเดอะมอลล์ ท่าพระ
 1. สำนักงานอัยการสูงสุด
 2. ศาลแพ่ง ศาลอาญา และศาลอุทธรณ์
 3. ศาลแขวงพระนครเหนือ
 4. ศาลภาษีอากรกลาง
 5. สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
 6. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
 7. ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
 8. สถานเอกอัครราชทูตจีน
 9. สถานเอกอัครราชทูตสเปน
 10. สวนเบญจกิติ
 11. ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
 12. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 13. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 14. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
 15. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
 16. สถานีรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ลาดพร้าว รัชดาภิเษก สุทธิสาร ห้วยขวาง ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย พระราม 9 และ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

รายชื่อทางแยก[แก้]

รายชื่อทางแยกบน ถนนรัชดาภิเษก (ทิศทาง: ท่าพระ-อโศก-สะพานพระราม 7-ท่าพระ)
จังหวัด อำเภอ/เขต กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
ถนนรัชดาภิเษก แยกท่าพระ-แยกมไหสวรรย์
กรุงเทพมหานคร บางกอกใหญ่ แยกท่าพระ เชื่อมต่อจาก: ถนนจรัญสนิทวงศ์ ไปสะพานพระราม 7
ถนนเพชรเกษม ไปวงเวียนใหญ่ ถนนเพชรเกษม ไปบางแค
ธนบุรี แยกตลาดพลู ถนนเทอดไท ไปแยกบางยี่เรือ ถนนเทอดไท ไปวัดปากน้ำ
แยกรัชดา-ราชพฤกษ์ Thai Rural Road-นบ.3021.svg ถนนราชพฤกษ์ ไปสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน Thai Rural Road-นบ.3021.svg ถนนราชพฤกษ์ ไปถนนเพชรเกษม
แยกมไหสวรรย์ ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ไปวงเวียนใหญ่ ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ไปแยกดาวคะนอง
ถนนมไหสวรรย์ แยกมไหสวรรย์-แยกถนนตก
กรุงเทพมหานคร ธนบุรี แยกบุคคโล ถนนเจริญนคร ไป คลองสาน ถนนเจริญนคร ไป ราษฎร์บูรณะ
สะพานกรุงเทพ และ สะพานพระราม 3 ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา
บางคอแหลม แยกถนนตก ถนนเจริญกรุง ไป สาทร ถนนเจริญกรุง ไป ท่าน้ำถนนตก
ถนนพระรามที่ 3 แยกถนนตก-แยก ณ ระนอง
กรุงเทพมหานคร บางคอแหลม แยกเจริญราษฎร์ ถนนเจริญราษฎร์ ไป สาทร -
ยานนาวา แยกพระรามที่ 3-รัชดา ถนนรัชดาภิเษก ไป ถนนสาธุประดิษฐ์ -
แยกสาธุประดิษฐ์ ถนนสาธุประดิษฐ์ ไป ถนนจันทน์ ถนนสาธุประดิษฐ์ ไป ท่าน้ำสาธุประดิษฐ์
แยกพระรามที่ 3-ยานนาวา ถนนยานนาวา ไป ถนนสาธุประดิษฐ์ -
แยกพระรามที่ 3-สะพานภูมิพล 1 และ สะพานภูมิพล 2 สะพานภูมิพล ไป Thai Highway-303.svg ถนนสุขสวัสดิ์, Thai Highway-3113.svg ถนนปู่เจ้าสมิงพราย, Thai Motorway-f9.svg ถนนกาญจนาภิเษก -
แยกพระรามที่ 3-นราธิวาส ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ไป ถนนสาทร -
แยกนางลิ้นจี่ ถนนนางลิ้นจี่ ไป ซอยสวนพลู -
- ถนนรัชดาภิเษก -
- ถนนเชื่อเพลิง ไป ถนนพระรามที่ 4 ถนนเชื่อเพลิง ไป วัดช่องลม
สะพาน ข้ามทางรถไฟสายแม่น้ำ
คลองเตย ตรงไป: ข้ามทางรถไฟสายบางจาก
แยก ณ ระนอง ถนนสุนทรโกษา ไป ถนนพระรามที่ 4 ถนนสุนทรโกษา ไป อาจณรงค์
ไม่มี ถนน ณ ระนอง ไป วัดคลองเตยใน
ถนนรัชดาภิเษก แยกพระรามที่ 3-รัชดา-ถนนพระรามที่ 3
กรุงเทพมหานคร ยานนาวา แยกพระรามที่ 3-รัชดา ถนนพระรามที่ 3 ไป ถนนสาธุประดิษฐ์ ถนนพระรามที่ 3 ไป สะพานกรุงเทพ
แยกด่วนสาธุประดิษฐ์ ถนนสาธุประดิษฐ์ ไป ถนนจันทน์ ถนนสาธุประดิษฐ์ ไป ท่าน้ำสาธุประดิษฐ์
แยกรัชดา-นราธิวาส ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ไป ถนนสาทร ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ไป ถนนพระรามที่ 3
แยกใต้ด่วนนางลิ้นจี่ ถนนนางลิ้นจี่ ไป ซอยสวนพลู ถนนนางลิ้นจี่ ไป ถนนพระรามที่ 3
- ตรงไป: ถนนพระรามที่ 3
ถนนรัชดาภิเษก แยก ณ ระนอง-แยกอโศกมนตรี
กรุงเทพมหานคร คลองเตย แยกพระรามที่ 4 ถนนพระรามที่ 4 ไป หัวลำโพง ถนนพระรามที่ 4 ไป พระโขนง
แยกอโศกมนตรี ถนนสุขุมวิท ไป แยกเพลินจิต ถนนสุขุมวิท ไป บางนา
ถนนอโศกมนตรี แยกอโศกมนตรี-แยกอโศก-เพชรบุรี
กรุงเทพมหานคร วัฒนา แยกสุขุมวิท 21 ซอย 1 ซอยสุขุมวิท 21 ซอย 1 ซอยแยกไปซอยสุขุมวิท 23
ราชเทวี แยกอโศก-เพชรบุรี ถนนเพชรบุรี ไป แยกประตูน้ำ ถนนเพชรบุรี ไป แยกคลองตัน
ถนนอโศก-ดินแดง แยกอโศก-เพชรบุรี-แยกพระราม 9
กรุงเทพมหานคร ราชเทวี แยกด่วนอโศก Thai Motorway.svg ทางพิเศษศรีรัช ไป แจ้งวัฒนะ ดินแดง บางนา ดาวคะนอง ถนนจตุรทิศ ไป ถนนพระราม 9
ถนนจตุรทิศ ไป ถนนราชปรารภ ไม่มี
ดินแดง แยกพระราม 9 ถนนดินแดง ไป อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ถนนจตุรทิศ ไป Thai Highway-3344.svg ถนนศรีนครินทร์
ถนนรัชดาภิเษก แยกพระราม 9-แยกวงศ์สว่าง
กรุงเทพมหานคร ดินแดง แยกเทียมร่วมมิตร - ถนนเทียมร่วมมิตร ไป แยกประชาอุทิศ
แยกห้วยขวาง ถนนประชาสงเคราะห์ ไป ถนนดินแดง ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ ไป ถนนประชาอุทิศ
แยกรัชดา-สุทธิสาร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย ไป Thai Highway-31.svg ถนนวิภาวดีรังสิต ถนนสุทธิสารวินิจฉัย ไป ถนนลาดพร้าว
จตุจักร แยกรัชดา-ลาดพร้าว ถนนลาดพร้าว ไป แยกลาดพร้าว ถนนลาดพร้าว ไป บางกะปิ
แยกรัชโยธิน ถนนพหลโยธิน ไป แยกลาดพร้าว ถนนพหลโยธิน ไป ดอนเมือง
ทางแยกต่างระดับรัชวิภา Thai Highway-31.svg ถนนวิภาวดีรังสิต ไป ดินแดง Thai Highway-31.svg ถนนวิภาวดีรังสิต ไป ดอนเมือง
ถนนกำแพงเพชร 2 ไป สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) ไม่มี
Thai Motorway.svg ทางพิเศษศรีรัช ไป พระราม 9 ศรีนครินทร์ บางนา ดินแดง ดาวคะนอง ไม่มี
บางซื่อ แยกประชานุกูล ถนนประชาชื่น ไป สะพานสูงบางซื่อ ถนนประชาชื่น ไป แยกพงษ์เพชร
แยกวงศ์สว่าง ถนนกรุงเทพฯ-นนทบุรี ไป แยกเตาปูน ถนนกรุงเทพฯ-นนทบุรี ไป แยกติวานนท์
ถนนวงศ์สว่าง แยกวงศ์สว่าง-สะพานพระราม 7
กรุงเทพมหานคร บางซื่อ แยกประชาราษฎร์ ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 ไป แยกบางโพ ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 ไป แยกพิบูลสงคราม นนทบุรี
แยกพิบูลสงคราม ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 ไป แยกประชาราษฎร์ แยกบางโพ Thai Highway-306.svg ถนนพิบูลสงคราม ไป นนทบุรี
สะพานพระราม 7 ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา
ถนนจรัญสนิทวงศ์ สะพานพระราม 7-แยกท่าพระ
นนทบุรี บางกรวย - Thai Motorway.svg ทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอก ไป จตุจักร -
- - ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ไป ถนนนครอินทร์
ไม่มี ถนนเลียบทางรถไฟ ไป ตลิ่งชัน
กรุงเทพมหานคร บางพลัด แยกบางพลัด ถนนราชวิถี ไป อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ถนนสิรินธร ไป ตลิ่งชัน
แยกบรมราชชนนี ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า ไป สะพานพระปิ่นเกล้า ถนนบรมราชชนนี ไป ตลิ่งชัน นครชัยศรี
บางกอกน้อย แยกบางขุนนนท์ ซอยจรัญสนิทวศ์ 32 ถนนบางขุนนนท์ ไป ตลิ่งชัน
ตรงไป: ข้ามทางรถไฟสายใต้
- ถนนสุทธาวาส ไป โรงพยาบาลศิริราช ถนนเลียบทางรถไฟสายใต้ ไป ตลิ่งชัน
แยกวัดมะลิ - ซอยจรัญสนิทวศ์ 35 ไป ถนนแก้วเงินทอง
แยกไฟฉาย ถนนพรานนก ไป โรงพยาบาลศิริราช ถนนพรานนก-พุทธมณฑลสาย 4 ไป ถนนกาญจนาภิเษก
แยกประชาร่วมใจ ซอยจรัญสนิทวงศ์ 22 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 25
จรัญสนิทวงศ์ 23 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 20 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 23
บางกอกใหญ่ แยกพาณิชยการธนบุรี ไม่มี ถนนพาณิชยการธนบุรี ไป ถนนบางแวก
- ตรงไป: ไปแยกท่าพระ
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°47′33″N 100°34′27″E / 13.792556°N 100.574194°E / 13.792556; 100.574194