โลกวันนี้ วันสุข

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โลกวันนี้ วันสุข
ประเภท หนังสือพิมพ์
นิตยสารราย รายสัปดาห์ (weekly)
วันจำหน่ายฉบับแรก 3 มิถุนายน พ.ศ. 2548
(โลกวันนี้ฉบับพิเศษ)
2 พฤษภาคม พ.ศ. 2552
(นิตยสารรายสัปดาห์)
บริษัท วัฏฏะ คลาสสิฟายด์ส
ประเทศ ประเทศไทย
ภาษา ไทย
เว็บไซต์ www.lokwannee.com

โลกวันนี้ วันสุข เป็นนิตยสารข่าวรายสัปดาห์เชิงวิเคราะห์เจาะลึกการเมืองไทย นำเสนอข่าวสารเชิงลึก เพื่อเปิดเผยความจริง และสร้างสรรค์สังคม พร้อมเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา ให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่สังคม ซึ่งแยกตัวออกมาจากหนังสือพิมพ์โลกวันนี้รายวัน ออกวางจำหน่ายทุกวันศุกร์ แต่ระบุคาบวันที่บนหน้าแรก ระหว่างวันเสาร์ ถึงวันศุกร์ของอีกสัปดาห์หนึ่ง โดยใช้กระดาษขนาด 19.5x13.5 นิ้ว ต่อสองหน้า จำนวน 56 หน้าต่อฉบับ (แบ่งเป็นกระดาษปอนด์ 16 หน้า กระดาษหนังสือพิมพ์ (นิวส์ปรินท์) 40 หน้า) ราคาจำหน่าย 50 บาท

ประวัติ[แก้]

นิตยสารข่าว โลกวันนี้วันสุข รายสัปดาห์ มีต้นกำเนิดมาจาก การเป็นเนื้อหาส่วนหนึ่ง ของหนังสือพิมพ์โลกวันนี้รายวัน ฉบับพิเศษประจำวันศุกร์ ซึ่งเริ่มนำเสนอเนื้อหาในลักษณะดังกล่าว ตั้งแต่ฉบับประจำวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2548 โดยมีเนื้อหาเพิ่มเติมจากฉบับปกติ ประจำวันจันทร์-วันพฤหัสบดี ประกอบด้วย หน้าพิเศษที่พิมพ์ด้วยกระดาษปอนด์ขนาดบรอดชีต 28x21.5 นิ้ว จำนวน 4 หน้า (ภายหลังลดขนาดลงเป็น 24x22.75 นิ้ว ต่อสองหน้า) โดยพิมพ์ภาพปกโลกวันนี้ วันสุข และโฆษณาปก เป็นขนาดแท็บลอยด์ ในหน้าพิเศษ 1 และหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ โลกวันนี้ สุขสัปดาห์ ขนาดแท็บลอยด์ 21.5x14 นิ้ว ต่อสองหน้า จำนวน 16 หน้า (ภายหลังลดขนาดลงเป็น 22.75x12 นิ้ว ต่อสองหน้า และลดจำนวนหน้าลงเหลือ 8 หน้า)

ต่อมา ในราวปี พ.ศ. 2550 เครือวัฏฏะยกเลิกการจำหน่าย หนังสือพิมพ์กีฬารายสัปดาห์ ซูเปอร์พูล ขนาดแท็บลอยด์ โดยนำมารวมไว้กับ โลกวันนี้ วันสุข ในรูปแบบหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ โลกวันนี้ ซูเปอร์เกมส์ ขนาดแท็บลอยด์ 21.5x14 นิ้ว ต่อสองหน้า จำนวน 8 หน้า (ต่อมาลดขนาดลงเป็น 22.75x12 นิ้ว ต่อสองหน้า แล้วจึงเพิ่มขนาดเป็นบรอดชีต 24x22.75 นิ้ว ต่อสองหน้า จำนวน 4 หน้า) ปัจจุบัน (ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2552) กองบรรณาธิการโลกวันนี้ ดำเนินการแยกเอาส่วนของ โลกวันนี้ วันสุข รวมกับเนื้อหาบางส่วนของโลกวันนี้รายวัน ออกมาเป็นนิตยสารข่าวรายสัปดาห์ โลกวันนี้ วันสุข ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการเพิ่มจำนวนพิมพ์จำหน่ายอีกทางหนึ่งด้วย

อนึ่ง โลกวันนี้ วันสุข มีนโยบายที่ชัดเจน ในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชนอย่างเต็มความสามารถ ด้วยการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริง ด้วยจรรยาบรรณอย่างมีความรับผิดชอบ ไม่วางตัวในสถานะเป็นกลาง เพียงแค่เอาตัวรอดเท่านั้น เพื่อสร้างสมดุลให้กับสังคมข่าวสารที่ไม่สมบูรณ์ เนื่องจากสื่อมวลชนกระแสหลัก โดยเฉพาะสถานีโทรทัศน์ และสถานีวิทยุ ล้วนแล้วแต่นำเสนอข่าวสารเพียงด้านเดียว ซึ่งมิใช่ภาวะปกติของการเป็นสื่อมวลชน ที่ต้องทำงานอย่างเป็นกลาง[1]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]