เครื่องอิสริยาภรณ์กิตติคุณแห่งสาธารณรัฐออสเตรีย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เครื่องอิสริยาภรณ์กิตติคุณ
แห่งสาธารณรัฐออสเตรีย
Großstern-Ehrenzeichen-Rep-AUT-combined.jpg
ดาราและสายสะพายเครื่องอิสริยาภรณ์กิตติคุณ
แห่งสาธารณรัฐออสเตรีย ชั้นมหาดารา (ชั้นสูงสุด)
ประเภทอิสริยาภรณ์แห่งชาติ จำนวน 15 ชั้น
วันสถาปนา2 เมษายน ค.ศ. 1952
ประเทศออสเตรีย ประเทศออสเตรีย
ผู้สมควรได้รับผู้ประกอบความชอบตามที่
คณะกรรมการเครื่อง
อิสริยาภรณ์กำหนด
มอบเพื่อบำเหน็จความชอบในการรับใช้ประเทศออสเตรีย
สถานะยังคงมีการมอบ
ประธานประธานาธิบดีออสเตรีย
ลำดับเกียรติ
สูงกว่าไม่มี
รองมาเครื่องอิสริยาภรณ์แห่งออสเตรียสำหรับวิทยาศาสตร์และศิลปวิทยา (Österreichisches Ehrenzeichen für Wissenschaft und Kunst)

เครื่องอิสริยาภรณ์กิตติคุณแห่งสาธารณรัฐออสเตรีย (เยอรมัน: Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich, อังกฤษ: Decoration of Honour for Services to the Republic of Austria หรือ Order of Merit of the Austrian Republic) เป็นเครื่องอิสริยาภรณ์แห่งชาติของสาธารณรัฐออสเตรีย ถือเป็นเครื่องอิสริยภรณ์ที่มีลำดับเกียรติสูงสุดของประเทศ

อนึ่ง ผู้ศึกษาอาจสับสนเล็กน้อย เพราะเครื่องราชอิสริยาภรณ์กิตติคุณแห่งสาธาณรัฐออสเตรียนี้ จะคล้ายคลึงกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทางทหารที่ชื่อว่า "มาเรีย เทเรสซา" ซึ่งมีเฉดสีแดงขาวเช่นกัน (แต่มาเรีย เทเรสซาจะเป็นแดงขาวที่ริ้วใหญ่กว่า)

ลำดับชั้น[แก้]

เครื่องอิสริยาภรณ์กิตติคุณแห่งสาธารณรัฐออสเตรียมีลำดับชั้นทั้งหมด 15 ชั้น ดังนี้

 1. AUT Honour for Services to the Republic of Austria - 1st Class BAR.png ชั้นมหาดารา (Groß-Stern)
 2. AUT Honour for Services to the Republic of Austria - 2nd Class BAR.png ชั้นมหาอิสริยาภรณ์ทองพร้อมสายสะพาย (Großes Goldenes Ehrenzeichen am Bande)
 3. AUT Honour for Services to the Republic of Austria - 3rd Class BAR.png ชั้นมหาอิสริยาภรณ์เงินพร้อมสายสะพาย (Großes Silbernes Ehrenzeichen am Bande)
 4. AUT Honour for Services to the Republic of Austria - 4th Class BAR.png ชั้นมหาอิสริยาภรณ์ทองพร้อมดารา (Großes Goldenes Ehrenzeichen mit Stern)
 5. AUT Honour for Services to the Republic of Austria - 5th Class BAR.png ชั้นมหาอิสริยาภรณ์เงินพร้อมดารา (Großes Silbernes Ehrenzeichen mit Stern)
 6. AUT Honour for Services to the Republic of Austria - 6th Class BAR.png ชั้นมหาอิสริยาภรณ์ทอง (Grosses Goldenes Ehrenzeichen)
 7. AUT Honour for Services to the Republic of Austria - 7th Class BAR.png ชั้นมหาอิสริยาภรณ์เงิน (Grosses Silbernes Ehrenzeichen)
 8. AUT Honour for Services to the Republic of Austria - 8th Class BAR.png ชั้นมหาอิสริยาภรณ์ (Großes Ehrenzeichen)
 9. AUT Honour for Services to the Republic of Austria - 9th Class BAR.png ชั้นอิสริยาภรณ์ทอง (Goldenes Ehrenzeichen)
 10. AUT Honour for Services to the Republic of Austria - 10th Class BAR.png ชั้นอิสริยาภรณ์เงิน (Silbernes Ehrenzeichen)
 11. AUT Honour for Services to the Republic of Austria - 11th Class BAR.png ชั้นกิตติยาภรณ์ทอง (Goldenes Verdienstzeichen)
 12. AUT Honour for Services to the Republic of Austria - 12th Class BAR.png ชั้นกิตติยาภรณ์เงิน (Silbernes Verdienstzeichen)
 13. AUT Honour for Services to the Republic of Austria - Gold Medal BAR.png ชั้นเหรียญทอง (Goldene Medaille)
 14. AUT Honour for Services to the Republic of Austria - Silver Medal BAR.png ชั้นเหรียญเงิน (Silberne Medaille)
 15. AUT Honour for Services to the Republic of Austria - Bronze Medal BAR.png ชั้นเหรียญทองแดง (Bronzene Medaille)
ภาพของเครื่องอิสริยาภรณ์ตามลำดับชั้น
ชั้นที่ 1-5 
ชั้นที่ 6-12 
เหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง (ชั้นที่ 13-15) 

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]