ข้ามไปเนื้อหา

เครื่องอิสริยาภรณ์ดาราแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เครื่องอิสริยาภรณ์
ดาราแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
เครื่องอิสริยาภรณ์อันประเสริฐไพบูลย์ยิ่งดารารัตนาภรณ์

ดาราและสายสะพายเครื่องอิสริยาภรณ์ดาราแห่ง
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ชั้นอธิปรุณา (ชั้นสูงสุด)
ประเภทอิสริยาภรณ์แห่งชาติ จำนวน 5 ชั้น
วันสถาปนาค.ศ. 1959
ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศอินโดนีเซีย
ผู้สมควรได้รับผู้ประกอบความชอบตามที่
คณะกรรมการเครื่อง
อิสริยาภรณ์กำหนด
มอบเพื่อบำเหน็จความชอบในการปฏิบติหน้าที่อย่างโดดเด่นเป็นพิเศษเพื่อความไพบูลย์ ความรุ่งเรือง และความยิ่งใหญ่ของประเทศชาติ
สถานะยังคงมีการมอบ
ประธานประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ลำดับเกียรติ
สูงกว่าไม่มี
รองมาเครื่องอิสริยาภรณ์ดารามหาปุตรา (Bintang Mahaputra)

เครื่องอิสริยาภรณ์ดาราแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (อินโดนีเซีย: Bintang Republik Indonesia บินตัง เรปูบลิค อินโดเนเซีย, อังกฤษ: Order of the Star of the Republic of Indonesia, อักษรย่อ: BRI) เป็นเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดของประเทศอินโดนีเซีย ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียเป็นประธานแห่งเครื่องอิสริยาภรณ์ตระกูลนี้ โดยมอบให้แก่ผู้ปฏิบติหน้าที่อย่างโดดเด่นเป็นพิเศษเพื่อความไพบูลย์ ความรุ่งเรือง และความยิ่งใหญ่ของประเทศชาติ มีทั้งหมด 5 ลำดับชั้น

ลำดับชั้น[แก้]

ลำดีบชั้น
ชั้นอธิปุรณา
(Adipurna)
ชั้นอธิประธานา
(Adipradana)
ชั้นอุตมา
(Utama)
ชั้นประถมา
(Pratama)
ชั้นนาราร์ยา
(Nararya)

อ้างอิง[แก้]