เครื่องอิสริยาภรณ์ดาราแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เครื่องอิสริยาภรณ์
ดาราแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
เครื่องอิสริยาภรณ์อันประเสริฐไพบูลย์ยิ่งดารารัตนาภรณ์
Bintang Republik Indonesia Adipradana.jpg
ดาราและสายสะพายเครื่องอิสริยาภรณ์ดาราแห่ง
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ชั้นอธิปรุณา (ชั้นสูงสุด)
ประเภทอิสริยาภรณ์แห่งชาติ จำนวน 5 ชั้น
วันสถาปนาค.ศ. 1959
ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศอินโดนีเซีย
ผู้สมควรได้รับผู้ประกอบความชอบตามที่
คณะกรรมการเครื่อง
อิสริยาภรณ์กำหนด
มอบเพื่อบำเหน็จความชอบในการปฏิบติหน้าที่อย่างโดดเด่นเป็นพิเศษเพื่อความไพบูลย์ ความรุ่งเรือง และความยิ่งใหญ่ของประเทศชาติ
สถานะยังคงมีการมอบ
ประธานประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ลำดับเกียรติ
สูงกว่าไม่มี
รองมาเครื่องอิสริยาภรณ์ดารามหาปุตรา (Bintang Mahaputra)

เครื่องอิสริยาภรณ์ดาราแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (อินโดนีเซีย: Bintang Republik Indonesia บินตัง เรปูบลิค อินโดเนเซีย, อังกฤษ: Order of the Star of the Republic of Indonesia, อักษรย่อ: BRI) เป็นเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดของประเทศอินโดนีเซีย ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียเป็นประธานแห่งเครื่องอิสริยาภรณ์ตระกูลนี้ โดยมอบให้แก่ผู้ปฏิบติหน้าที่อย่างโดดเด่นเป็นพิเศษเพื่อความไพบูลย์ ความรุ่งเรือง และความยิ่งใหญ่ของประเทศชาติ มีทั้งหมด 5 ลำดับชั้น

ลำดับชั้น[แก้]

ลำดีบชั้น
ชั้นอธิปุรณา
(Adipurna)
ชั้นอธิประธานา
(Adipradana)
ชั้นอุตมา
(Utama)
ชั้นประถมา
(Pratama)
ชั้นนาราร์ยา
(Nararya)
Bintang Republik Indonesia Adipurna rib.svg
Bintang Republik Indonesia Adipradana rib.svg
Bintang Republik Indonesia Utama rib.svg
Bintang Republik Indonesia Pratama rib.svg
Bintang Republik Indonesia Nararya rib.svg
Bintang RI Adipurna.gif
Bintang RI Adipradana.gif
Bintang RI Utama.gif
Bintang RI Pratama.gif
Bintang RI Nararya.gif

อ้างอิง[แก้]