ซีเกมส์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
แหลมทอง
ชื่อย่อ SEAP Games
ก่อตั้ง ครั้งที่ 1 ที่กรุงเทพมหานคร
ไทย ประเทศไทย
จัดขึ้นทุก 8 ปี
ครั้งล่าสุด ครั้งที่ 8 ที่ ไทย กรุงเทพมหานคร
วัตถุประสงค์ กีฬาสำหรับภูมิภาค
The Flag of ASEAN.svg เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ซีเกมส์
SEA Games logo.svg
สัญลักษณ์การแข่งขันซีเกมส์ โดยในปัจจุบันมี 11 ห่วง ซึ่งหมายถึง 10 ประเทศในสมาชิกอาเซียน และ 1 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ชื่อย่อ SEA Games
ก่อตั้ง ครั้งที่ 9 ที่กัวลาลัมเปอร์
มาเลเซีย ประเทศมาเลเซีย
จัดขึ้นทุก 2 ปี
ครั้งล่าสุด ครั้งที่ 28 ที่ สิงคโปร์ สิงคโปร์
วัตถุประสงค์ กีฬาสำหรับภูมิภาค
The Flag of ASEAN.svg เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เว็บไซต์ ซีเกมส์
สมาพันธ์กีฬาแห่ง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
South-East Asian
Games Federation
Seagf.png
ธงของสมาพันธ์ซีเกมส์
Location Southeast Asia.svg
ประเทศสมาชิกแสดงด้วยสีเขียวบนแผนที่
อักษรย่อ SEAGF
ก่อตั้ง 26 มิถุนายน พ.ศ. 2504
(ค.ศ. 1961; 55 ปีมาแล้ว)
ประเภท สมาพันธ์กีฬา
วัตถุประสงค์ จัดแข่งขันกีฬาสำหรับภูมิภาค
The Flag of ASEAN.svg เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สำนักงานใหญ่ 154 สนามกีฬาแห่งชาติ
ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
พื้นที่ทำงาน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สมาชิก 11 คณะกรรมการ
โอลิมปิกแห่งชาติ
ภาษาทางการ อังกฤษ อังกฤษ
ประธาน
พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา
องค์การแม่ คณะกรรมการโอลิมปิกสากล
สภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย
เว็บไซต์ สมาพันธ์ซีเกมส์

ซีเกมส์ (อังกฤษ: South-East Asian Games; ชื่อย่อ: SEA Games) เป็นการแข่งขันกีฬาระหว่างกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีการจัดขึ้นในทุกสองปี (ปีเว้นปี) ดำเนินการแข่งขันโดยสมาพันธ์กีฬาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (South-East Asian Games Federation; SEAGF) ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (International Olympic Committee; IOC) และสภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย (Olympic Council of Asia; OCA)

ประวัติ[แก้]

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2501 (ค.ศ. 1958) องค์กรการกีฬา ของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 3 ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงโตเกียวของญี่ปุ่น ร่วมกันจัดการประชุม เพื่อก่อตั้งองค์กรการกีฬาในระดับภูมิภาค โดยหลวงสุขุมนัยประดิษฐ์ อดีตรองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย และผู้ก่อตั้งองค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย (ปัจจุบันคือ การกีฬาแห่งประเทศไทย) เสนอว่าควรจัดการแข่งขันกีฬา ระหว่างประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อสนับสนุนความเข้าใจ และความสัมพันธ์อันดีต่อกัน

สหพันธ์กีฬาแหลมทอง (SEAP Games Federation) จึงถือกำเนิดขึ้น โดยมีคณะกรรมการสมาชิกผู้ก่อตั้งประกอบด้วย ไทย ประเทศไทย สหพันธรัฐมาลายา มลายา เวียดนาม เวียดนามใต้ ลาว ราชอาณาจักรลาว ประเทศพม่า พม่า และ ประเทศกัมพูชา ราชอาณาจักรกัมพูชา (หลังจากนั้น สิงคโปร์ สิงคโปร์ เข้าร่วมเป็นสมาชิกด้วย) โดยตกลงร่วมกันว่า จะจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างภูมิภาคขึ้นในทุกสองปี คือกีฬาแหลมทอง (Southeast Asian Peninsular Games) หรือ เซียปเกมส์ (SEAP Games) ครั้งที่ 1 จัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครของไทย ระหว่างวันที่ 12 - 17 ธันวาคม พ.ศ. 2504 (ค.ศ. 1961) โดยมีเจ้าหน้าที่และนักกีฬา จากประเทศไทย มลายา สิงคโปร์ เวียดนามใต้ ลาว และพม่า เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 12 ชนิด รวมทั้งสิ้น 527 คน สำหรับกัมพูชา เข้าร่วมการแข่งขันเป็นครั้งแรก ในกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 2 เมื่อปี พ.ศ. 2506 (ค.ศ. 1963)

จากนั้นในปี พ.ศ. 2520 (ค.ศ. 1977) สมาพันธ์กีฬาแหลมทองประกาศเปลี่ยนชื่อเป็น สมาพันธ์กีฬาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเปลี่ยนชื่อการแข่งขันเป็น ซีเกมส์ ดังที่ใช้มาจนถึงปัจจุบัน พร้อมทั้งมีมติให้ อินโดนีเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ฟิลิปปินส์ และ บรูไน บรูไน เข้าเป็นสมาชิกและกรรมการสมาพันธ์อย่างเป็นทางการ จึงได้สิทธิเข้าร่วมการแข่งขันครั้งที่ 9 ที่กัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซีย เป็นครั้งแรกด้วย และในปี พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003) สมาพันธ์ฯ มีมติให้ ประเทศติมอร์-เลสเต ติมอร์-เลสเต เข้าร่วมการแข่งขันเป็นครั้งแรกในซีเกมส์ครั้งที่ 22 ที่ฮานอยของเวียดนาม

สำนักงาน[แก้]

สมาพันธ์กีฬาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 154 กรีฑาสถานแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย และประกอบพิธีเปิดเมื่อปี พ.ศ. 2552 (ค.ศ. 2009) ในวาระครบรอบ 48 ปีของซีเกมส์ โดยนับตั้งแต่การแข่งขันกีฬาแหลมทองเป็นต้นมา

ประเทศสมาชิก[แก้]

ประเทศ/ชื่อตั้งโดยไอโอซี พ.ศ.ที่เข้าร่วม รหัสไอโอซี หมายเหตุ
ธงของประเทศกัมพูชา กัมพูชา
2504
CAM
ประเทศกัมพูชา 2513 - 2518
ประเทศกัมพูชา 2518 - 2522
ประเทศกัมพูชา 2522 - 2532
ประเทศกัมพูชา 2532 - 2534
ประเทศกัมพูชา 2535 - 2536
ธงของประเทศลาว ลาว (ชื่อตั้งโดยไอโอซี: สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว)
2504
LAO
ลาว 2495 - 2518
ธงของประเทศมาเลเซีย มาเลเซีย
2504
MAS
สหพันธรัฐมาลายา 2493 - 2506
ธงของประเทศพม่า พม่า
2504
MYA
ประเทศพม่า 2491 - 2517
ประเทศพม่า 2517 - 2553
ประเทศพม่า 2491 - 2535
ธงของประเทศสิงคโปร์ สิงคโปร์
2504
SIN
สิงคโปร์ 2489 - 2502
 ไทย
2504
THA
-
ธงของประเทศเวียดนาม เวียดนาม
2504
VIE
เวียดนาม 2489 - 2519
ธงของประเทศบรูไนดารุสซาลาม บรูไน (ชื่อตั้งโดยไอโอซี: บรูไนดารุสซาลาม)
2520
BRU
-
ธงของประเทศอินโดนีเซีย อินโดนีเซีย
2520
INA
อินโดนีเซีย (2495)
รหัสฟีฟ่า: อินโดนีเซีย
ธงของประเทศฟิลิปปินส์ ฟิลิปปินส์
2520
PHI
ฟิลิปปินส์ 2462 - 2524 / 2529 - 2541
ฟิลิปปินส์ 2524 - 2529
 ติมอร์-เลสเต
2546
TLS
นักกีฬาโอลิมปิกเฉพาะบุคคล
ในโอลิมปิกฤดูร้อน 2000

ชนิดกีฬา[แก้]

 ●  ประเภทกีฬาที่แข่งขัน  ●  กีฬาที่แข่งขันระดับโอลิมปิก  ●  กีฬาที่แข่งขันระดับเอเชียนเกมส์  ●  กีฬาที่แข่งขันระดับซีเกมส์
ชนิดกีฬา 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
 
กีฬาทางน้ำ (ไม่ระบุ)
- กระโดดน้ำ Diving pictogram.svg 4 10 9 8
- ว่ายน้ำ Swimming pictogram.svg 29 31 30 32 32
- โปโลน้ำ Water polo pictogram.svg 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 
จักรยาน (ไม่ระบุ)
- จักรยาน (ถนน) Cycling (road) pictogram.svg 4 4
- จักรยาน (ภูเขา) Cycling (mountain biking) pictogram.svg 4 4
- จักรยาน (Track Racing) Cycling (track) pictogram.svg 11
 
ยิมนาสติก
- ยิมนาสติกสากล Olympic pictogram Gymnastics (artistic).png 13
- ยิมนาสติกลีลา Gymnastics (rhythmic) pictogram.svg 6
 
วอลเลย์บอล Volleyball (indoor) pictogram.svg 2 2
วอลเลย์บอลชายหาด Volleyball (beach) pictogram.svg 2 2
 
กอล์ฟ Golf pictogram.svg 4 4
กรีฑา Athletics pictogram.svg 41 42 45 45
แบดมินตัน Badminton pictogram.svg 7 7 7 7
บาสเกตบอล Basketball pictogram.svg 2 2
เบสบอล Baseball pictogram.svg 1 1
มวยปล้ำ Wrestling pictogram.svg 9 17
มวยสากลสมัครเล่น Boxing pictogram.svg 13 14 17 15
ฟุตบอล Football pictogram.svg 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2
เทเบิลเทนนิส Table tennis pictogram.svg 7 7
เทนนิส Tennis pictogram.svg 7 7
เทควันโด Taekwondo pictogram.svg 16 21
ยกน้ำหนัก Weightlifting pictogram.svg 13 13
ยิงปืน Shooting pictogram.svg 33 34
ยิงธนู Archery pictogram.svg 12 4 4 8 8
ยูโด Judo pictogram.svg 16 18
ฟันดาบ Fencing pictogram.svg 12
รักบี้ Rugby union pictogram.svg 2
เรือพาย Rowing pictogram.svg 11
เรือใบ Sailing pictogram.svg 17
เรือแคนู/เรือคายัค Canoeing (flatwater) pictogram.svg 7 12
โปโล Polo pictogram.svg 1
ซอฟต์บอล Softball pictogram.svg 2
ไตรกีฬา Triathlon pictogram.svg 4
ฮอกกี้ Field hockey pictogram.svg 2
แฮนด์บอล Handball pictogram.svg 2
ขี่ม้า 6
คาราเต้ 18 17
เซปักตะกร้อ 8 8
บิลเลียดและสนุกเกอร์ 13 12 10
วูซู 14 21
เพาะกาย 6 5
โบว์ลิง 12 10 11
หมากรุก 8
สควอช 1
มวยไทย 11 13
ปันจักสีลัต 13 17
เปตอง 9 11
เรือประเพณี 4
ลีลาศ 10
ฟุตซอล
แอโรบิก 4
อาร์นิส 6
Finswimming 16
เค็มโป
ลอนโบวล์ส 6
Powerlifting
เนตบอล
สเกต
ชัตเทิลค็อก 7
Wall climbing
สกีน้ำ
แข่งเรือใบ
 
รวม (เหรียญทอง) 372

การจัดแข่งขัน[แก้]

เมืองที่เป็นเจ้าภาพสูงสุดถึง 2 ครั้งคือ กรุงกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซีย ในปี พ.ศ. 2508 และ 2514 โดยนครหลวงที่เป็นเจ้าภาพมาแล้ว 4 ครั้งมีถึง 3 เมืองคือ กรุงเทพมหานครของไทย (พ.ศ. 2504, 2510 และ 2518), สิงคโปร์ (พ.ศ. 2516) และ ส่วนกรุงย่างกุ้งของพม่า เคยเป็นเจ้าภาพมาสองครั้ง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2506 และ 2512 กรุงพนมเปญของกัมพูชา เคยได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพเมื่อปี พ.ศ. 2506 แต่เนื่องจากปัญหาภายในประเทศ ก่อนแข่งขันจึงต้องประกาศยกเลิกไป

ครั้งที่ การแข่งขัน เจ้าภาพ จำนวนเหรียญทอง ชนิดกีฬา นักกีฬา (คน) ชาติเข้าร่วม รอบแข่งขัน อ้างอิง
เมือง ประเทศ อันดับ 1 อันดับ 2 อันดับ 3
กีฬาแหลมทอง (SEAP Games)
1 กีฬาแหลมทอง 1961 (พ.ศ. 2504) กรุงเทพมหานคร  ไทย  ไทย (35) ประเทศพม่า พม่า (11) สหพันธรัฐมาลายา มลายา (8) 12 N/A 6 518 [1]
2 กีฬาแหลมทอง 1963 (พ.ศ. 2506) ย่างกุ้ง ประเทศพม่า พม่า ประเทศพม่า พม่า (35)  ไทย (21) สหพันธรัฐมาลายา มลายา (16) 13 N/A 7 623 [2]
3 กีฬาแหลมทอง 1965 (พ.ศ. 2508) กัวลาลัมเปอร์ ธงของประเทศมาเลเซีย มาเลเซีย  ไทย (38) ธงของประเทศมาเลเซีย มาเลเซีย (33)  สิงคโปร์ (18) 14 N/A 6 963 [3]
4 กีฬาแหลมทอง 1967 (พ.ศ. 2510) กรุงเทพมหานคร  ไทย  ไทย (77)  สิงคโปร์ (28) ธงของประเทศมาเลเซีย มาเลเซีย (23) 16 N/A 6 984 [4]
5 กีฬาแหลมทอง 1969 (พ.ศ. 2512) ย่างกุ้ง ประเทศพม่า พม่า ประเทศพม่า พม่า (57)  ไทย (32)  สิงคโปร์ (31) 15 N/A 6 920 [5]
6 กีฬาแหลมทอง 1971 (พ.ศ. 2514) กัวลาลัมเปอร์ ธงของประเทศมาเลเซีย มาเลเซีย  ไทย (44) ธงของประเทศมาเลเซีย มาเลเซีย (41)  สิงคโปร์ (32) 15 N/A 7 957 [6]
7 กีฬาแหลมทอง 1973 (พ.ศ. 2516) สิงคโปร์ ธงของประเทศสิงคโปร์ สิงคโปร์  ไทย (47)  สิงคโปร์ (45) ธงของประเทศมาเลเซีย มาเลเซีย (30) 16 N/A 7 1632 [7]
8 กีฬาแหลมทอง 1975 (พ.ศ. 2518) กรุงเทพมหานคร  ไทย  ไทย (80)  สิงคโปร์ (38) ประเทศพม่า พม่า (28) 18 N/A 4 1142 [8]


ครั้งที่ การแข่งขัน เจ้าภาพ จำนวนเหรียญทอง ชาติเข้าร่วม นักกีฬา (คน) ชนิดกีฬา รอบแข่งขัน อ้างอิง
เมือง ประเทศ อันดับ 1 อันดับ 2 อันดับ 3
ซีเกมส์ (SEA Games)
9 ซีเกมส์ 1977 (พ.ศ. 2520) กัวลาลัมเปอร์ ธงของประเทศมาเลเซีย มาเลเซีย ธงของประเทศอินโดนีเซีย อินโดนีเซีย (62)  ไทย (37) ฟิลิปปินส์ ฟิลิปปินส์ (31) 18 N/A 7 N/A [9]
10 ซีเกมส์ 1979 (พ.ศ. 2522) จาการ์ตา ธงของประเทศอินโดนีเซีย อินโดนีเซีย ธงของประเทศอินโดนีเซีย อินโดนีเซีย (92)  ไทย (50) ประเทศพม่า พม่า (26) 18 N/A 7 N/A [10]
11 ซีเกมส์ 1981 (พ.ศ. 2524) มะนิลา ฟิลิปปินส์ ฟิลิปปินส์ ธงของประเทศอินโดนีเซีย อินโดนีเซีย (85)  ไทย (62) ฟิลิปปินส์ ฟิลิปปินส์ (55) 18 N/A 7 ≈1800 [11]
12 ซีเกมส์ 1983 (พ.ศ. 2526) สิงคโปร์ ธงของประเทศสิงคโปร์ สิงคโปร์ ธงของประเทศอินโดนีเซีย อินโดนีเซีย (64) ฟิลิปปินส์ ฟิลิปปินส์ (49)  ไทย (49) 18 N/A 8 N/A [12]
13 ซีเกมส์ 1985 (พ.ศ. 2528) กรุงเทพมหานคร  ไทย  ไทย (92) ธงของประเทศอินโดนีเซีย อินโดนีเซีย (62) ฟิลิปปินส์ ฟิลิปปินส์ (43) 18 N/A 8 N/A [13]
14 ซีเกมส์ 1987 (พ.ศ. 2530) จาการ์ตา ธงของประเทศอินโดนีเซีย อินโดนีเซีย ธงของประเทศอินโดนีเซีย อินโดนีเซีย (183)  ไทย (63) ฟิลิปปินส์ ฟิลิปปินส์ (59) 26 N/A 8 N/A [14]
15 ซีเกมส์ 1989 (พ.ศ. 2532) กัวลาลัมเปอร์ ธงของประเทศมาเลเซีย มาเลเซีย ธงของประเทศอินโดนีเซีย อินโดนีเซีย (102) ธงของประเทศมาเลเซีย มาเลเซีย (67)  ไทย (62) 24 N/A 9 ≈2800 [15]
16 ซีเกมส์ 1991 (พ.ศ. 2534) มะนิลา ฟิลิปปินส์ ฟิลิปปินส์ ธงของประเทศอินโดนีเซีย อินโดนีเซีย (92) ฟิลิปปินส์ ฟิลิปปินส์ (90)  ไทย (72) 28 N/A 9 N/A [16]
17 ซีเกมส์ 1993 (พ.ศ. 2536) สิงคโปร์ ธงของประเทศสิงคโปร์ สิงคโปร์ ธงของประเทศอินโดนีเซีย อินโดนีเซีย (88)  ไทย (63) ฟิลิปปินส์ ฟิลิปปินส์ (57) 29 N/A 9 ≈3000 [17]
18 ซีเกมส์ 1995 (พ.ศ. 2538) เชียงใหม่ 1  ไทย  ไทย (157) ธงของประเทศอินโดนีเซีย อินโดนีเซีย (77) ฟิลิปปินส์ ฟิลิปปินส์ (33) 28 N/A 10 3262 [18]
19 ซีเกมส์ 1997 (พ.ศ. 2540) จาการ์ตา ธงของประเทศอินโดนีเซีย อินโดนีเซีย ธงของประเทศอินโดนีเซีย อินโดนีเซีย (194)  ไทย (83) ธงของประเทศมาเลเซีย มาเลเซีย (55) 36 490 10 5179 [19]
20 ซีเกมส์ 1999 (พ.ศ. 2542) บันดาร์เสรีเบกาวัน ธงของประเทศบรูไนดารุสซาลาม บรูไน  ไทย (65) ธงของประเทศมาเลเซีย มาเลเซีย (57) ธงของประเทศอินโดนีเซีย อินโดนีเซีย (44) 21 490 10 ≈5000 [20]
21 ซีเกมส์ 2001 (พ.ศ. 2544) กัวลาลัมเปอร์ ธงของประเทศมาเลเซีย มาเลเซีย ธงของประเทศมาเลเซีย มาเลเซีย (111)  ไทย (103) ธงของประเทศอินโดนีเซีย อินโดนีเซีย (72) 32 490 10 4165 [21]
22 ซีเกมส์ 2003 (พ.ศ. 2546) ฮานอยและนครโฮจิมินห์ 2 ธงของประเทศเวียดนาม เวียดนาม ธงของประเทศเวียดนาม เวียดนาม (158)  ไทย (90) ธงของประเทศอินโดนีเซีย อินโดนีเซีย (55) 33 N/A 11 ≈5000 [22]
23 ซีเกมส์ 2005 (พ.ศ. 2548) มะนิลา3 ธงของประเทศฟิลิปปินส์ ฟิลิปปินส์ ธงของประเทศฟิลิปปินส์ ฟิลิปปินส์ (113)  ไทย (87) ธงของประเทศเวียดนาม เวียดนาม (71) 40 393 11 5336 [23]
24 ซีเกมส์ 2007 (พ.ศ. 2550) นครราชสีมา4  ไทย  ไทย (183) ธงของประเทศมาเลเซีย มาเลเซีย (68) ธงของประเทศเวียดนาม เวียดนาม (64) 43 436 11 5282 [24]
25 ซีเกมส์ 2009 (พ.ศ. 2552) เวียงจันทน์ ธงของประเทศลาว ลาว  ไทย (86) ธงของประเทศเวียดนาม เวียดนาม (83) ธงของประเทศอินโดนีเซีย อินโดนีเซีย (43) 29 372 11 3100 [25]
26 ซีเกมส์ 2011 (พ.ศ. 2554) ปาเล็มบังและจาการ์ตา ธงของประเทศอินโดนีเซีย อินโดนีเซีย ธงของประเทศอินโดนีเซีย อินโดนีเซีย (182)  ไทย (109) ธงของประเทศเวียดนาม เวียดนาม (96) 44 545 11 ≈5000 [26]
27 ซีเกมส์ 2013 (พ.ศ. 2556) เนปยีดอ ธงของประเทศพม่า พม่า  ไทย (107) ธงของประเทศพม่า พม่า (86) ธงของประเทศเวียดนาม เวียดนาม (73) 37 460 11 4730 [27]
28 ซีเกมส์ 2015 (พ.ศ. 2558) สิงคโปร์ ธงของประเทศสิงคโปร์ สิงคโปร์  ไทย (95) ธงของประเทศสิงคโปร์ สิงคโปร์ (84) ธงของประเทศเวียดนาม เวียดนาม (73) 36 402 11 4370 [28]
29 ซีเกมส์ 2017 (พ.ศ. 2560) กัวลาลัมเปอร์ ธงของประเทศมาเลเซีย มาเลเซีย ยังไม่แข่งขัน
30 ซีเกมส์ 2019 (พ.ศ. 2562) ดาเวาซิตี้ ธงของประเทศฟิลิปปินส์ ฟิลิปปินส์ ยังไม่แข่งขัน
31 ซีเกมส์ 2021 (พ.ศ. 2564) ฮานอย ธงของประเทศเวียดนาม เวียดนาม ยังไม่แข่งขัน
32 ซีเกมส์ 2023 (พ.ศ. 2566) พนมเปญ ธงของประเทศกัมพูชา กัมพูชา ยังไม่แข่งขัน
33 ซีเกมส์ 2025 (พ.ศ. 2568) รอประกาศเมือง  ไทย ยังไม่แข่งขัน
หมายเหตุ

จำนวนเหรียญรางวัลรวม[แก้]

 อันดับ  ประเทศ ทอง เงิน ทองแดง รวม
1  ไทย 2089 1742 1727 5558
2 ธงของประเทศอินโดนีเซีย อินโดนีเซีย 1714 1558 1580 4852
3 ธงของประเทศมาเลเซีย มาเลเซีย 1109 1120 1533 3762
4 ธงของประเทศฟิลิปปินส์ ฟิลิปปินส์ 894 1041 1295 3230
5  สิงคโปร์ 828 881 1189 2898
6 ธงของประเทศเวียดนาม เวียดนาม 772 729 829 2330
7 ธงของประเทศพม่า พม่า 546 697 906 2149
8 ธงของประเทศลาว ลาว 66 87 267 420
9 ธงของประเทศกัมพูชา กัมพูชา 47 88 192 327
10 ธงของประเทศบรูไนดารุสซาลาม บรูไน 11 41 132 184
11  ติมอร์-เลสเต 3 5 18 26

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]