มงคล อัมพรพิสิฏฐ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พลเอก มงคล อัมพรพิสิฎฐ์
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2539 – 30 กันยายน พ.ศ. 2543
ก่อนหน้า พลเอก วิโรจน์ แสงสนิท
ถัดไป พลเอก สำเภา ชูศรี
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 20 สิงหาคม พ.ศ. 2483 (81 ปี)
คู่สมรส คุณหญิง ทัศนีย์ อัมพรพิสิฏฐ์
การเข้าเป็นทหาร
รับใช้  ไทย
ยศ RTA OF-9 (General).svg พลเอก
RTN OF-9 (Admiral).svg พลเรือเอก
RTAF OF-9 (Air Chief Marshal).svg พลอากาศเอก

พลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก มงคล อัมพรพิสิฏฐ์ (ชื่อเล่น บิ๊กหมง) อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองทัพไทย อดีตราชองครักษ์พิเศษ[1] ปัจจุบันเกษียณอายุราชการแล้ว ตำแหน่งสำคัญหลังเกษียณอายุราชการ คือ อดีตประธานกรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทีพีไอ และอดีตประธานกรรมการธนาคารกรุงไทย[ต้องการอ้างอิง]

เกิด[แก้]

พลเอก มงคล อัมพรพิสิฏฐ์ เกิดเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2483

สถานภาพสมรส[แก้]

พลเอก มงคล อัมพรพิสิฏฐ์สมรสกับคุณหญิง ทัศนีย์ อัมพรพิสิฏฐ์ มีบุตร 3 คน หญิง 2 คน ชาย 1 คน

การศึกษา[แก้]

โรงเรียนสามัญ

   -   โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย                                                         พ.ศ. ๒๔๙๒ - ๒๔๙๘

โรงเรียนทหาร

   -   โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จปร.รุ่นที่ ๙                                              พ.ศ. ๒๕๐๕

ในประเทศ

   -   หลักสูตรผู้บังคับหมวดทหารราบ                                                           พ.ศ. ๒๕๐๕
   -   หลักสูตรจู่โจม รุ่นที่ ๕                                                                  พ.ศ. ๒๕๐๕
   -   หลักสูตรศิษย์การบิน รุ่นที่ ๔                                                              พ.ศ. ๒๕๐๖
   -   หลักสูตรโดดร่มนายทหาร  รุ่นที่ ๒                                                         พ.ศ. ๒๕๑๑
   -   หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ ๔๘ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก                                         พ.ศ. ๒๕๑๒
   -   วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ ๔                   พ.ศ. ๒๕๓๔
   -   หลักสูตร Finance for Non – Finance Director (FN), IOD                                         พ.ศ. ๒๕๔๔
   -   หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP),IOD รุ่น ๓๙                                     พ.ศ. ๒๕๔๘
   -   หลักสูตร Director Certification Program (DCP),IOD รุ่น ๖๑                                       พ.ศ. ๒๕๔๘
   -   หลักสูตรสิทธิของเจ้าหนี้/ลูกหนี้ ปัญหาอุปสรรคและกลยุทธในการบริหารแผนฟื้นฟูกิจการ, ศาลล้มละลายกลาง     พ.ศ. ๒๕๔๘
   -   หลักสูตร Role of the Chairman (RCP) IOD รุ่น ๑๗                                             พ.ศ. ๒๕๕๐
   -   หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน วตท.๔                                        พ.ศ. ๒๕๕๐
   -   หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย TepCot ๒                  พ.ศ. ๒๕๕๒

ต่างประเทศ

   - หลักสูตรนายทหารปรนนิบัติบำรุงประจำหน่วยโรงเรียนยานเกราะ สหรัฐอเมริกา                             พ.ศ. ๒๕๐๙  		               
   - หลักสูตรนายทหารราบชั้นนายพัน โรงเรียนทหารราบ สหรัฐอเมริกา		                                พ.ศ. ๒๕๑๐        

คุณวุฒิพิเศษ

   - ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (กิตติมศักดิ์) สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง                       พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ตำแหน่งราชการสำคัญ[แก้]

   - ผู้บังคับหมวดปืนเล็ก กองพันที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ                             พ.ศ. ๒๕๐๘ 
   - รักษาราชการ หน.ฝ่ายยุทธการกองพลที่ ๙   				                                    พ.ศ. ๒๕๑๔
   - เสนาธิการกรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ			                                    พ.ศ. ๒๕๑๖
   - ฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้บัญชาการทหารบก (พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์)                                  พ.ศ. ๒๕๒๒ 
   - ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๙        					                                    พ.ศ. ๒๕๒๔
   - นายทหารคนสนิทของนายกรัฐมนตรี (พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์) 	                                    พ.ศ. ๒๕๒๗
   - ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๙       					                                    พ.ศ. ๒๕๒๙
   - ผู้บัญชาการกองพลที่ ๑ รักษาพระองค์     				                                    พ.ศ. ๒๕๓๑
   - แม่ทัพน้อยที่ ๑              						                                    พ.ศ. ๒๕๓๒
   - เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก         					                                    พ.ศ. ๒๕๓๓
   - เจ้ากรมยุทธการทหาร         						                                    พ.ศ. ๒๕๓๔
   - รองเสนาธิการทหาร          						                                    พ.ศ. ๒๕๓๖
   - เสนาธิการทหาร             						                                    พ.ศ. ๒๕๓๘
   - ผู้บัญชาการทหารสูงสุด                				                                    พ.ศ. ๒๕๓๙

ราชการพิเศษและราชการสงคราม

   - ปฏิบัติราชการสงคราม ณ สาธารณรัฐเวียดนาม				                                        พ.ศ. ๒๕๑๓
   - ปฏิบัติราชการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ 		                                            พ.ศ. ๒๕๑๕ - ๒๕๒๐
   - ปฏิบัติราชการสนามชายแดนด้านตะวันออกในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี                                        พ.ศ. ๒๕๒๒ - ๒๕๒๔ 

ตำแหน่งพิเศษ

   - สมาชิกวุฒิสภา      				  	                                              เม.ย.๒๕๓๐ - มี.ค.๒๕๓๙ 
   - ประธานกรรมการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ข.ส.ม.ก.)		                                      มี.ค.๒๕๓๘ - ก.ย.๒๕๓๘
   - ประธานกรรมการองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อ.ส.ม.ท.)                                 พ.ค.๒๕๓๙ - พ.ค.๒๕๔๒
   - กรรมการธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) (TMB)                                                             ต.ค.๒๕๓๙ - ก.ย.๒๕๔๓
   - รองประธานกรรมการการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ป.ต.ท.) *                                      พ.ย.๒๕๔๒ - ส.ค.๒๕๔๓
   - กรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)                                                    ธ.ค.๒๕๔๒ - ธ.ค.๒๕๔๔
   - กรรมการการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย (ท.อ.ท.)                                             ก.ค.๒๕๔๓ - ม.ค.๒๕๔๕
   - ประธานกรรมการบริษัทท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่ จำกัด (บ.ท.ม.)                               ส.ค.๒๕๔๓ - ม.ค.๒๕๔๕
   - นายกสมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์                                        ต.ค.๒๕๓๙ - ก.ย.๒๕๔๓ 
   - นายกสภาสถาบันราชภัฎลำปาง  	                                                          ก.ค.๒๕๔๒ - ก.ค.๒๕๔๔
   - ประธานกรรมการธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		                                          เม.ย.๒๕๔๕ - ส.ค.๒๕๔๘ 
   - ประธานคณะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ บริษัทอุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จำกัด (มหาชน)                      ก.ค.๒๕๔๖ - เม.ย.๒๕๔๙
   - ประธานกรรมการบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)                                                เม.ย.๒๕๔๙ - พ.ค.๒๕๕๒

หมายเหตุ * ขณะดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุด/รองประธานกรรมการ ปตท. เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายไทยร่วมกับ ดร.สุรเกียรติ เสถียรไทย/ประธาน ปตท.สผ. เจรจาเรื่องข้อตกลงพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลกับฝ่ายกัมพูชาในสมัยรัฐบาล ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นายชวน หลีกภัย และ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

พลเอก มงคล อัมพรพิสิฏฐ์ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ ดังนี้

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย[แก้]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/092/T_0001.PDF
 2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๑๐ ตอนที่ ๒๐๐ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑, ๓ ธันวาคม ๒๕๓๖
 3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๖ ตอนที่ ๒๑๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๕, ๔ ธันวาคม ๒๕๓๒
 4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า, เล่ม ๑๑๘ ตอนที่ ๘ ข หน้า ๑, ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๔
 5. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องหมายเปลวระเบิดสำหรับประดับแพรแถบเหรียญชัยสมรภูมิ, เล่ม ๙๐ ตอนที่ ๑๘๑ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๒๙, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๖
 6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน, เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๗ ข หน้า ๖, ๙ เมษายน ๒๕๔๐
 7. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชการชายแดน, เล่ม ๑๐๑ ตอนที่ ๑๕๓ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓๑, ๒๖ ตุลาคม ๒๕๒๗
 8. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๙๑ ตอนที่ ๑๔๑ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๐๕๔, ๑๗ สิงหาคม ๒๕๑๗
 9. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม ๑๐๘ ตอนที่ ๑๖๖ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓, ๒๐ กันยายน ๒๕๓๔
 10. 10.0 10.1 ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประดับเครื่องอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๑๑๘ ตอนที่ ๑๐ ข หน้า ๒, ๗ มิถุนายน ๒๕๔๔
 11. 11.0 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องอิสริยาภรณ์ และเหรียญตราต่างประเทศ, เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๑๙ ข หน้า ๑-๒, ๑ ธันวาคม ๒๕๔๒
 12. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชนุญาตให้ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๑๑๗ ตอนที่ ๑ ข หน้า ๘, ๒ มกราคม ๒๕๔๓