รายชื่อผู้บัญชาการทหารสูงสุดของไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
Flag Thai Chief of the Defence Forces.svg
ธงประจำตำแหน่ง
Emblem of the Royal Thai Armed Forces HQ.svg
เครื่องหมายราชการ
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563
ผู้เสนอชื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์
วาระจนเกษียณอายุราชการ
ผู้ประเดิมตำแหน่งจอมพล ป. พิบูลสงคราม
สถาปนาพ.ศ. 2483
เว็บไซต์อดีตผู้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุด

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

รายนาม[แก้]

ที่ ชื่อ ภาพ ดำรง หมายเหตุ
1 แปลก พิบูลสงคราม Ppiboon.jpg 13 พฤศจิกายน 2483

9 พฤษภาคม 2484
12 พฤศจิกายน 2484

24 พฤศจิกายน 2486

สงคราม
2 สฤษดิ์ ธนะรัชต์ Sarit Dhanarajata.jpg 27 กันยายน 2500

8 ธันวาคม 2506

อสัญกรรม
3 ถนอม กิตติขจร Thanom Kittikachorn 1960 02.jpg 11 ธันวาคม 2506

30 กันยายน 2516

ผู้บัญชาการทหารบก 11 ธันวาคม 2506

30 กันยายน 2507

4 ทวี จุลละทรัพย์ ทวี จุลละทรัพย์.png 1 ตุลาคม 2516

30 กันยายน 2517

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
5 กฤษณ์ สีวะรา Krit Siwara.jpg 1 ตุลาคม 2517

30 กันยายน 2518

ผู้บัญชาการทหารบก
6 สงัด ชลออยู่ 100px 1 ตุลาคม 2518

30 กันยายน 2519

หัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน
7 กมล เดชะตุงคะ พลอากาศเอกกมล เดชะตุงคะ.JPG 1 ตุลาคม 2519

30 กันยายน 2520

ผู้บัญชาการทหารอากาศ
8 เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ Kriangsak Chomanan 1976 (cropped).jpg 1 ตุลาคม 2520

30 กันยายน 2521

อดีตนายกรัฐมนตรี
9 เสริม ณ นคร No picture Royal Thai armed forces HQ.svg 1 ตุลาคม 2521

30 กันยายน 2524

-
10 สายหยุด เกิดผล General Saiyud Kerdphol, Supreme Commander of the Royal Thai Armed Forces, reviews the troops at the opening ceremony for Operation MITRAPAB cropped.jpg 1 ตุลาคม 2524

30 กันยายน 2526

-
11 อาทิตย์ กำลังเอก พลเอก อาทิตย์ กำลังเอก.jpg 1 ตุลาคม 2526

30 กันยายน 2529

ผู้บัญชาการทหารบก
12 สุภา คชเสนี สุภา คชเสนี.jpg 1 ตุลาคม 2529

30 กันยายน 2530

-
13 ชวลิต ยงใจยุทธ Chavalit Yongchaiyudh 18 May 2018 01 cropped.jpg 1 ตุลาคม 2530

31 มีนาคม 2533

อดีตนายกรัฐมนตรี
14 สุนทร คงสมพงษ์ GEN Sundhara Kongsompong, left center, Supreme Commander, Royal Thai Armed Forces, and U.S. Ambassador to Thailand cropped1.jpg 1 เมษายน 2533

30 กันยายน 2534

หัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ
15 สุจินดา คราประยูร No picture Royal Thai armed forces HQ.svg 1 ตุลาคม 2534

5 เมษายน 2535

อดีตนายกรัฐมนตรี
16 เกษตร โรจนนิล Kaset Rojananil 1992.jpg 6 เมษายน 2535

31 กรกฎาคม 2535

รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ

ผู้บัญชาการทหารอากาศ

17 วรนาถ อภิจารี พลอากาศเอก วรนาถ อภิจารี.jpg 1 สิงหาคม 2535

30 กันยายน 2537

18 วัฒนชัย วุฒิศิริ No picture Royal Thai armed forces HQ.svg 1 ตุลาคม 2537

30 กันยายน 2538

19 วิโรจน์ แสงสนิท No picture Royal Thai armed forces HQ.svg 1 ตุลาคม 2538

30 กันยายน 2539

20 มงคล อัมพรพิสิฏฐ์ No picture Royal Thai armed forces HQ.svg 1 ตุลาคม 2539

30 กันยายน 2543

21 สำเภา ชูศรี No picture Royal Thai armed forces HQ.svg 1 ตุลาคม 2543

30 กันยายน 2544

22 ณรงค์ ยุทธวงศ์ No picture Royal Thai armed forces HQ.svg 1 ตุลาคม 2544

30 กันยายน 2545

23 สุรยุทธ์ จุลานนท์ Surayud cropped 2007.jpg 1 ตุลาคม 2545

30 กันยายน 2546

24 สมทัต อัตตะนันทน์ No picture Royal Thai armed forces HQ.svg 1 ตุลาคม 2546

30 กันยายน 2547

-
25 ชัยสิทธิ์ ชินวัตร No picture Royal Thai armed forces HQ.svg 1 ตุลาคม 2547

30 กันยายน 2548

-
26 เรืองโรจน์ มหาศรานนท์ No picture Royal Thai armed forces HQ.svg 1 ตุลาคม 2548

30 กันยายน 2549

-
27 บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ Boonsrang Niumpradit.jpg 1 ตุลาคม 2549

30 กันยายน 2551

-
28 ทรงกิตติ จักกาบาตร์ Songkitti Jaggabatara in 2011.jpg 1 ตุลาคม 2551

30 กันยายน 2554

กองบัญชาการทหารสูงสุด

กองบัญชาการกองทัพไทย

29 ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร Thanasak Patimaprakorn (cropped).jpg 1 ตุลาคม 2554

30 กันยายน 2557

-
30 วรพงษ์ สง่าเนตร No picture Royal Thai armed forces HQ.svg 1 ตุลาคม 2557

30 กันยายน 2558

31 สมหมาย เกาฏีระ No picture Royal Thai armed forces HQ.svg 1 ตุลาคม 2558

30 กันยายน 2559

32 สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ Surapong Suwana-adth (cropped).jpg 1 ตุลาคม 2559

30 กันยายน 2560

33 ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ Tarnchaiyan Srisuwan (cropped).jpg 1 ตุลาคม 2560

30 กันยายน 2561

34 พรพิพัฒน์ เบญญศรี Pornpipat Benyasri 2020.jpg 1 ตุลาคม 2561

30 กันยายน 2563

35 เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ No picture Royal Thai armed forces HQ.svg 1 ตุลาคม 2563

ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]