พรพิพัฒน์ เบญญศรี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
พรพิพัฒน์ เบญญศรี
สมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
11 พฤษภาคม 2562
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด [1]
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2561
ก่อนหน้า พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ
สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ [2]
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 – 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 17 มีนาคม พ.ศ. 2503 (59 ปี)
ศิษย์เก่า โรงเรียนเตรียมทหาร
การเข้าเป็นทหาร
สังกัด กองทัพไทย
ยศ RTA OF-9 (General).svg พลเอก
RTN OF-9 (Admiral).svg พลเรือเอก
RTAF OF-9 (Air Chief Marshal).svg พลอากาศเอก

พลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก[3] พรพิพัฒน์ เบญญศรี เกิดเมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2503 [4] เป็นทหารบกและนักการเมืองชาวไทย ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดและสมาชิกวุฒิสภาไทย[5][6] อดีตสมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กรรมการในคณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ[7] กรรมการในคณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดขบวนพระยุหยาตราทางสถลมารค [8]กรรมการในคณะอำนวยการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก[9]กรรมการในคณะอำนวยการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก[10]กรรมการใน คณะกรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี ด้วยหัวใจ[11][12]


การศึกษา[แก้]

 • โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รุ่นที่ 95
 • โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 18 (ตท.18)
 • โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 29 (จปร.29)
 • โรงเรียนเสนาธิการทหารบกหลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 66
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 25

รับราชการ[แก้]

 • พ.ศ. 2549 ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร [13]
 • พ.ศ. 2556 ปลัดบัญชีทหาร [14]
 • พ.ศ. 2558 หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารสูงสุด
 • พ.ศ. 2559 รองเสนาธิการทหาร
 • พ.ศ. 2560 เสนาธิการทหาร
 • พ.ศ. 2561 ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/212/T1.PDF
 2. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/239/T_0059.PDF
 3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอน ๙ ข พิเศษ หน้า ๑ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๒
 4. https://www.youtube.com/watch?v=_Yn-6xD79pE&t=94s
 5. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอน ๒๑๒ ง พิเศษ หน้า ๑-๕๔ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
 6. ระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา
 7. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/056/T_0017.PDF
 8. แต่งตั้งประธานคณะอนุกรรมการ
 9. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 17/2562
 10. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 17/2562
 11. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/217/T_0001.PDF
 12. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/276/T_0001.PDF
 13. http://www.afaps.ac.th/afapscommand/afapscommandindex.php
 14. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/E/118/1.PDF
 15. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/B/047/1.PDF
 16. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/B/030/1.PDF
 17. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2539/B/004V015/2.PDF


ก่อนหน้า พรพิพัฒน์ เบญญศรี ถัดไป
พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ 2leftarrow.png Emblem of the Royal Thai Armed Forces HQ.svg
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน)
2rightarrow.png อยู่ในวาระ