วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร
พระอุโบสถวัดเทพศิรินทราวาส
พระอุโบสถวัดเทพศิรินทราวาส
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ วัดเทพศิรินทร์
ที่ตั้ง 1464 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
ประเภท พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร
นิกาย ธรรมยุติกนิกาย

วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร[1] อยูในเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ใกล้สะพานกษัตริย์ศึกและสถานีรถไฟกรุงเทพฯ (หัวลำโพง) อยู่รวมกับ "โรงเรียนเทพศิรินทร์"

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัดเทพศิรินทราวาส เมื่อ พ.ศ. 2419 ขณะมีพระชนมายุครบ 25 พรรษาพอดี เพื่อทรงเฉลิมพระเกียรติและอุทิศพระราชกุศลสนองพระเดชพระคุณกรมสมเด็จพระเทพศิรินทรามาตย์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งได้เสด็จสวรรคตตั้งแต่รัชกาลที่ 5 ยังทรงพระเยาว์

วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2421 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ อาราธนาพระอริยมุนีมาจากวัดบวรนิเวศ พร้อมด้วยพระฐานานุกรม 3 รูป พระอันดับ 16 รูป สามเณร 3 รูป รวม 23 รูป มาอยู่วัดนี้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศล แล้วประกาศพระราชทานวิสุงคามสีมาและพระราชทานนามอารามแห่งนี้ว่าวัดเทพศิรินทราวาส ตามพระนามแห่งองค์พระราชชนนี

สถาปัตยกรรมสำคัญได้แก่ พระอุโบสถของวัดเทพศิรินทราวาส มีขนาดใหญ่และตกแต่งอย่างงดงาม ด้วยลายรดน้ำและซุ้มประตูหน้าต่าง เพดานสลักรูปเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญหลายองค์ เช่น พระนิรันตรายซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำรัชกาลที่ 4 ซึ่งอัญเชิญมาเมื่อ พ.ศ. 2421 ตามพระราชประสงค์รัชกาลที่ 4

การวางแผนผังวัดเทพศิรินทราวาสนี้ ถือว่าเป็นแปลนที่เหมาะสม ที่โรงเรียนอยู่ทางด้านตะวันออก หน้าวัดและเขตพุทธาวาสอยู่ส่วนกลาง และสุสานอยู่ด้านตะวันตก ดุจชีวิตคนซึ่งเดินตามดวงตะวัน เริ่มด้วยวัยเด็ก วัยกลางคน และปัจฉิมวัยซึ่งไปสุดสิ้นที่สุสาน สิ่งก่อสร้างที่เป็นที่รู้จักกันดี คือ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิสริยาภรณ์

และใน พ.ศ. 2439 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างสุสานหลวงไว้ในวัด ด้วยมีพระราชประสงค์ให้เป็นฌาปนสถานสำหรับพระราชวงศ์ซึ่งไม่ได้สร้างพระเมรุฯ ที่ท้องสนามหลวงและสำหรับชนทุกชั้น นับเป็นเรื่องพิเศษ เนื่องจากโดยปกติแล้วจะไม่มีฌาปนสถานในพระอารามหลวง

ลำดับเจ้าอาวาส[แก้]

เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส

นับแต่ก่อตั้งวัดมาจนปัจจุบัน วัดเทพศิรินทราวาสมีเจ้าอาวาสมาแล้ว 9 รูป ได้แก่

ลำดับที่ รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 พระอริยมุนี (เอม อายุวฑฺฒโน) พ.ศ. 2421 พ.ศ. 2426
2 พระธรรมไตรโลกาจารย์ (เดช ฐานจาโร) พ.ศ. 2427 พ.ศ. 2437
3 พระวินัยรักขิต (นาม กาฬนาโม) พ.ศ. 2437 พ.ศ. 2438
4 หม่อมเจ้าพระศรีสุคตคัตยานุวัตร (พร้อม ธมฺมรโต) พ.ศ. 2438 พ.ศ. 2441
5 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (เจริญ ญาณวโร) พ.ศ. 2441 พ.ศ. 2494
6 พระสาสนโสภณ (เอื้อน ชินทตฺโต) พ.ศ. 2498 พ.ศ. 2521
7 สมเด็จพระวันรัต (นิรันตร์ นิรนฺตโร) พ.ศ. 2521 พ.ศ. 2546
8 สมเด็จพระญาณวโรดม (ประยูร สนฺตงฺกุโร) พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2552
9 สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย) พ.ศ. 2553 (ยังดำรงตำแหน่ง)

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°44′50″N 100°30′50″E / 13.747112°N 100.513830°E / 13.747112; 100.513830