ราชอาณาจักรลาว

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระราชอาณาจักรลาว

ພຣະຣາຊອານາຈັກລາວ
พระราชอาณาจักรลาว
พ.ศ. 2492พ.ศ. 2518
ที่ตั้งของลาว
สถานะรัฐในอารักขาของฝรั่งเศส
เมืองหลวงกำแพงนครเวียงจันทน์ (พระเจ้ามหาชีวิตทรงประทับ ณ นครหลวงพระบาง)
ภาษาทั่วไปลาว
ฝรั่งเศส
การปกครองรัฐเดี่ยว ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ
พระมหากษัตริย์ 
• 2488-2502
พระเจ้าศรีสว่างวงศ์
• 2502-2518
พระเจ้าศรีสว่างวัฒนา
นายกรัฐมนตรี 
• 2505-2518
เจ้าสุวรรณภูมา (4 สมัย)
ประวัติศาสตร์ 
• ปกครองตนเอง
12 ตุลาคม พ.ศ. 2492
• ได้รับเอกราช
9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2496
• เปลี่ยนแปลงสู่ระบอบคอมมิวนิสต์
2 ธันวาคม พ.ศ. 2518
พื้นที่
236,800 ตารางกิโลเมตร (91,400 ตารางไมล์)
ประชากร
• 
3,100,000
สกุลเงินกีบ
ก่อนหน้า
ถัดไป
อินโดจีนของฝรั่งเศส
อาณาจักรล้านช้างหลวงพระบาง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
รัฐบาลราชอาณาจักรลาวพลัดถิ่น

ราชอาณาจักรลาว เป็นชื่อของประเทศลาวตั้งแต่ พ.ศ. 2496 จนถึงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2518 เมื่อพรรคประชาชนปฏิวัติลาวสามารถล้มล้างระบอบกษัตริย์​และสามารถสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้สำเร็จ โดยได้รับสิทธิปกครองตนเองจากประเทศฝรั่งเศสตั้งแต่ พ.ศ. 2492 ใช้การปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

รัฐบาล[แก้]

หลังการประกาศเอกราชของลาวตามสนธิสัญญาเจนีวาในปี พ.ศ. 2496 รัฐบาลแห่งพระราชอาณาจักรลาวถือเป็นรัฐบาลที่มีอำนาจปกครองทั่วประเทศลาวทั้งหมด โดยรัฐธรรมนูญแห่งพระราชอาณาจักรได้กำหนดให้ใช้การปกครองระบอบประชาธิปไตยและราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ มีรัฐบาลกลางตั้งอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ ส่วนสมเด็จพระเจ้ามหาชีวิตทรงประทับ ณ เมืองหลวงพระบาง โดยเวลานั้น สมเด็จพระเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ทรงเป็นสมเด็จพระเจ้ามหาชีวิตพระองค์แรก และเจ้าสุวรรณภูมาทรงเป็นนายกรัฐมนตรีองค์แรกแห่งราชอาณาจักรลาว

ในเวลาต่อมา ความวุ่นวายทางการเมืองภายในประเทศที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ทำให้เกิดความพยายามที่จะจัดตั้งรัฐบาลผสมขึ้นหลายครั้ง และส่วนมากจะเป็นรัฐบาลที่มีอายุสั้น เนื่องจากความไร้เสถียรภาพทางการเมืองภายในประเทศ และการแทรกแซงจากชาติมหาอำนาจอย่างประเทศสหรัฐอเมริกา

ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ[แก้]

สงครามกลางเมือง[แก้]