พรรคสหประชาไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
บทความนี้เกี่ยวกับพรรคการเมืองที่จดทะเบียนใน พ.ศ. 2511 สำหรับพรรคการเมืองที่จดทะเบียนใน พ.ศ. 2561 ดูที่ พรรคสหประชาไทย (พ.ศ. 2561)
พรรคสหประชาไทย
United Thai People's Party
หัวหน้าพรรค จอมพลถนอม กิตติขจร
เลขาธิการพรรค พลอากาศเอกทวี จุลละทรัพย์
คำขวัญพรรค ไทยอยู่คู่ฟ้า ไทยพัฒนา ไทยสามัคคี
ก่อตั้ง 24 ตุลาคม พ.ศ. 2511[1]
ยุบพรรค 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 [2] (3 ปี 26 วัน)
ที่ทำการพรรค 1/226 ถนนศรีอยุธยา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
อุดมการณ์ ประชาธิปไตย
สภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2512
74 / 219
รองหัวหน้าพรรค พลเอกประภาส จารุเสถียร
พลตำรวจเอกประเสริฐ รุจิรวงศ์
พจน์ สารสิน
รองเลขาธิการพรรค พลเอกกฤษณ์ สีวะรา
พลเอกแสวง เสณาณรงค์
พลตำรวจเอกพิชัย กุลละวณิชย์
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

พรรคสหประชาไทย (ตัวย่อ: ส.ป.ท.) พรรคการเมืองในอดีตของประเทศไทยที่เคยเป็นพรรคที่ชนะการเลือกตั้งและเป็นพรรคที่เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลก่อตั้งหลังจากมีพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พุทธศักราช 2511 ออกมาใช้มี จอมพล ถนอม กิตติขจร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นหัวหน้าพรรค มีรองหัวหน้าพรรค 3 คน คือ พลเอกประภาส จารุเสถียร ผู้บัญชาการทหารบก พลตำรวจเอก ประเสริฐ รุจิรวงศ์ อธิบดีกรมตำรวจ และนาย พจน์ สารสิน อดีตนายกรัฐมนตรี โดยมี พลอากาศเอก ทวี จุลละทรัพย์ เป็นเลขาธิการพรรค

ในการเลือกตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2512 พรรคสหประชาไทย ได้รับเลือกตั้งด้วยจำนวนเสียงมากที่สุด คือ 75 เสียง ได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล แต่ยังไม่ถึงกึ่งหนึ่งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำต้องหาเสียงสนับสนุนเพิ่มเติม โดยมีข้อต่อรองเรื่องผลประโยชน์เป็นการตอบแทน

พรรคสหประชาไทยจึงได้เป็นแกนกลางจัดตั้งรัฐบาลเมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2512 โดยมีจอมพลถนอม กิตติขจร เป็นนายกรัฐมนตรี แต่รัฐบาลก็มีปัญหาวุ่นวายตามมาไม่สิ้นสุด อันเนื่องจากการต่อรองขอผลประโยชน์ของสมาชิกพรรคเองรวมถึงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2515

เรื่องราวความวุ่นวายไม่จบ ซ้ำยังบานปลาย จนกระทั่งในที่สุด จอมพลถนอม กิตติขจร จึงตัดสินใจทำการรัฐประหารตัวเอง ในวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 ยึดอำนาจตัวเองเหมือนจอมพล ป. พิบูลสงคราม ที่เคยกระทำในปี พ.ศ. 2494 พร้อมทั้งประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญ, วุฒิสภา, สภาผู้แทนราษฎรและคณะรัฐมนตรี, ยกเลิกพรรคการเมืองและประกาศห้ามมั่วสุมทางการเมืองตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป บทบาทของพรรคสหประชาไทยจึงได้ยุติแต่เพียงเท่านี้ แต่ผลจากการรัฐประหารตนเองในครั้งนี้ เป็นมูลเหตุของการชุมนุมใหญ่ในวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ในอีก 2 ปี ถัดมา

ต่อมาในวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561 ได้มีกลุ่มบุคคลยื่นจดทะเบียนจัดตั้งพรรคสหประชาไทยขึ้นมาอีกครั้งโดยมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับพรรคสหประชาไทยในอดีตแม้แต่น้อย

คณะกรรมการบริหารพรรคสหประชาไทย[แก้]

ต่อมาในวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2511 พรรคสหประชาไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคโดยได้เพิ่ม พลตำรวจเอก ประเสริฐ รุจิรวงศ์ อธิบดีกรมตำรวจ เป็นรองหัวหน้าพรรคและ พันเอก (พิเศษ) ถนัด คอมันตร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นกรรมการบริหารพรรค [3]

อ้างอิง[แก้]

  1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคสหประชาไทย) เล่ม 85 ตอน 117 ง พิเศษ หน้า 3375 10 ธันวาคม พ.ศ. 2511
  2. ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ ๙ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๘ ตอน ๑๒๖ ก พิเศษ หน้า ๓ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
  3. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนพรรคการเมือง ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 85 ตอน 117 ง หน้า 3407 10 ธันวาคม พ.ศ. 2511

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]