พรรคสหประชาไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พรรคสหประชาไทย
หัวหน้าพรรค จอมพลถนอม กิตติขจร
เลขาธิการ พลอากาศเอกทวี จุลละทรัพย์
คำขวัญ ไทยอยู่คู่ฟ้า ไทยพัฒนา ไทยสามัคคี
ก่อตั้ง 24 ตุลาคม พ.ศ. 2511[1]
ยุบ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 [2] (3 ปี 26 วัน)
สำนักงานใหญ่ 1/226 ถนนศรีอยุธยา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
รองหัวหน้าพรรค พลเอกประภาส จารุเสถียร
พลตำรวจเอกประเสริฐ รุจิรวงศ์
พจน์ สารสิน
รองเลขาธิการ พลเอกกฤษณ์ สีวะรา
พลเอกแสวง เสณาณรงค์
พลตำรวจเอกพิชัย กุลละวณิชย์
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

พรรคสหประชาไทย (ตัวย่อ: ส.ป.ท.) พรรคการเมืองในอดีตของประเทศไทยที่เคยเป็นพรรคที่ชนะการเลือกตั้งและเป็นพรรคที่เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล ก่อตั้งหลังจากมีพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พุทธศักราช 2511 ออกมาใช้ มี จอมพลถนอม กิตติขจร เป็นหัวหน้าพรรค มีรองหัวหน้าพรรค 3 คน คือ จอมพลประภาส จารุเสถียร พลตำรวจเอกประเสริฐ รุจิรวงศ์ อธิบดีกรมตำรวจ และนายพจน์ สารสิน อดีตนายกรัฐมนตรี โดยมี พลอากาศเอกทวี จุลละทรัพย์ เป็นเลขาธิการพรรค

ในการเลือกตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2512 พรรคสหประชาไทย ได้รับเลือกตั้งด้วยจำนวนเสียงมากที่สุด คือ 75 เสียง ได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล แต่ยังไม่ถึงกึ่งหนึ่งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำต้องหาเสียงสนับสนุนเพิ่มเติม โดยมีข้อต่อรองเรื่องผลประโยชน์เป็นการตอบแทน

พรรคสหประชาไทยจึงได้เป็นแกนกลางจัดตั้งรัฐบาลเมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2512 โดยมีจอมพลถนอม กิตติขจร เป็นนายกรัฐมนตรี แต่รัฐบาลก็มีปัญหาวุ่นวายตามมาไม่สิ้นสุด อันเนื่องจากการต่อรองขอผลประโยชน์ของสมาชิกพรรคเองรวมถึงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2515

เรื่องราวความวุ่นวายไม่จบ ซ้ำยังบานปลาย จนกระทั่งในที่สุด จอมพลถนอม กิตติขจร จึงตัดสินใจทำการรัฐประหารตัวเอง ในวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 ยึดอำนาจตัวเองเหมือนจอมพล ป. พิบูลสงคราม ที่เคยกระทำในปี พ.ศ. 2494 พร้อมทั้งประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญ, วุฒิสภา, สภาผู้แทนราษฎรและคณะรัฐมนตรี, ยกเลิกพรรคการเมืองและประกาศห้ามมั่วสุมทางการเมืองตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป บทบาทของพรรคสหประชาไทยจึงได้ยุติแต่เพียงเท่านี้ แต่ผลจากการรัฐประหารตนเองในครั้งนี้ เป็นมูลเหตุของการชุมนุมใหญ่ในวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ในอีก 2 ปี ถัดมา

คณะกรรมการบริหารพรรคสหประชาไทย[แก้]

ต่อมาในวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2511 พรรคสหประชาไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคโดยได้เพิ่ม พลตำรวจเอกประเสริฐ รุจิรวงศ์ อธิบดีกรมตำรวจ เป็นรองหัวหน้าพรรคและ พันเอก (พิเศษ) ถนัด คอมันตร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นกรรมการบริหารพรรค [3]

อ้างอิง[แก้]

  1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคสหประชาไทย) เล่ม 85 ตอน 117 ง พิเศษ หน้า 3375 10 ธันวาคม พ.ศ. 2511
  2. ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 9 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 88 ตอน 126 ก พิเศษ หน้า 3 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
  3. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนพรรคการเมือง ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 85 ตอน 117 ง หน้า 3407 10 ธันวาคม พ.ศ. 2511

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]