พรรคสหประชาไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บทความนี้เกี่ยวกับพรรคการเมืองที่จดทะเบียนใน พ.ศ. 2511 สำหรับพรรคการเมืองที่จดทะเบียนใน พ.ศ. 2561 ดูที่ พรรคสหประชาไทย (พ.ศ. 2561)
พรรคสหประชาไทย
United Thai People's Party
หัวหน้าจอมพล ถนอม กิตติขจร
เลขาธิการพลอากาศเอก ทวี จุลละทรัพย์
คำขวัญไทยอยู่คู่ฟ้า ไทยพัฒนา ไทยสามัคคี
ก่อตั้ง24 ตุลาคม พ.ศ. 2511[1]
ยุบ19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 [2] (3 ปี 26 วัน)
ที่ทำการ1/226 ถนนศรีอยุธยา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
อุดมการณ์ประชาธิปไตย
สภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2512
74 / 219
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

พรรคสหประชาไทย (ตัวย่อ: ส.ป.ท.) เป็นพรรคการเมืองที่ก่อตั้งเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2511 ก่อตั้งโดยจอมพลถนอม กิตติขจร ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และพลเอกประภาส จารุเสถียร ผู้บัญชาการทหารบกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย[3][4][5]

ในการเลือกตั้งทั่วไปของไทย พ.ศ. 2512 พรรคสหประชาไทยได้ที่นั่งมากที่สุดในการเลือกตั้งคือ 74 ที่นั่ง จากทั้งหมด 219 ที่นั่ง พรรคถูกยุบระหว่างการรัฐประหารตัวเองของจอมพลถนอมและพลเอกประภาสเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 ซึ่งทำให้กลับสู่ระบอบเผด็จการทหาร

หลังจากการลุกฮือของประชาชนในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2516 ซึ่งโค่นล้มจอมพลถนอม จอมพลประภาสและพันเอกณรงค์ กิตติขจร บุตรชายของจอมพลถนอมและบุตรเขยของจอมพลประภาส อดีตสมาชิกพรรคสหประชาไทยที่มีแนวคิดเสรีนิยมบางคนได้เข้าร่วมกับพรรคกิจสังคม ในขณะที่อดีตเลขาธิการพรรคและผู้บัญชาการทหารสูงสุดคือ พลอากาศเอกทวี จุลละทรัพย์ และอดีตรองเลขาธิการพรรคและผู้บัญชาการทหารบกคือ พลเอกกฤษณ์ สีวะรา สนับสนุนพรรคธรรมสังคม[6]

คณะกรรมการบริหารพรรคสหประชาไทย[แก้]

ลำดับที่ รูปภาพ ชื่อ ตำแหน่ง หมายเหตุ
1 Thanom Kittikachorn (1911–2004) (cropped).jpg จอมพล ถนอม กิตติขจร หัวหน้าพรรค
2 ประภาส จารุเสถียร.jpg พล.อ. ประภาส จารุเสถียร (ยศในขณะนั้น) รองหัวหน้าพรรคคนที่ 1
3 พจน์ สารสิน.jpg พจน์ สารสิน รองหัวหน้าพรรคคนที่ 2
4 Dawee Chullasapya (9to12).jpg พล.อ.อ. ทวี จุลละทรัพย์ เลขาธิการพรรค
5 กฤษณ์ สีวะรา.jpg พล.อ. กฤษณ์ สีวะรา รองเลขาธิการพรรคคนที่ 1
6 แสวง เสนาณรงค์.jpg พล.ท. แสวง เสนาณรงค์ (ยศในขณะนั้น) รองเลขาธิการพรรคคนที่ 2
7 Sahaprachathai Party.PNG พล.ต.ท. พิชัย กุลละวณิชย์ (ยศในขณะนั้น) รองเลขาธิการพรรคคนที่ 3
8 ส. วินิจฉัยกุล (เสริม วินิจฉัยกุล).jpg เสริม วินิจฉัยกุล กรรมการบริหารพรรค
9 พลเอกพงษ์ ปุณณกันต์.jpg พล.ท. พงษ์ ปุณณกันต์ (ยศในขณะนั้น) กรรมการบริหารพรรค
10 Sahaprachathai Party.PNG พลเอก จิตติ นาวีเสถียร กรรมการบริหารพรรค
11 ทวี แรงขำ.jpg ทวี แรงขำ กรรมการบริหารพรรค
12 ชูชาติ กำภู.jpg ม.ล.ชูชาติ กำภู กรรมการบริหารพรรค
13 Malai Huwanan.jpg มาลัย หุวะนันทน์ กรรมการบริหารพรรค
14 Sahaprachathai Party.PNG พล.อ. กฤช ปุณณกันต์ กรรมการบริหารพรรค
15 Sahaprachathai Party.PNG พล.ร.อ. จรูญ เฉลิมเตียรณ กรรมการบริหารพรรค
16 Sahaprachathai Party.PNG พล.อ.อ. บุญชู จันทรุเบกษา กรรมการบริหารพรรค
17 Sanga Kittikachorn.jpg พล.ต.ต. สง่า กิตติขจร กรรมการบริหารพรรค

ต่อมาในวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2511 พรรคสหประชาไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคโดยได้แต่งตั้งให้

ลำดับที่ รูปภาพ ชื่อ ตำแหน่ง หมายเหตุ
18 ประเสริฐ รุจิรวงศ์ 2469.jpg พล.ต.อ. ประเสริฐ รุจิรวงศ์ รองหัวหน้าพรรคคนที่ 3
19 Thanat Khoman (cropped).jpg พ.อ.พิเศษ ถนัด คอมันตร์ กรรมการบริหารพรรค [7]

อ้างอิง[แก้]

  1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคสหประชาไทย) เล่ม 85 ตอน 117 ง พิเศษ หน้า 3375 10 ธันวาคม พ.ศ. 2511
  2. ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ ๙ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๘ ตอน ๑๒๖ ก พิเศษ หน้า ๓ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
  3. Roger Kershaw (2001). Monarchy in South East Asia: The Faces of Tradition in Transition. Routledge. pp. 71–72.
  4. Michael J. Montesano. Ruth Thomas McVey (บ.ก.). Market Society and the Origins of the New Thai Politics. Money and Power in Provincial Thailand. p. 110.
  5. Clark D. Neher (1979). Constitutionalism and Elections in Thailand. Modern Thai Politics (2nd ed.). Schenkman Publishing. p. 323.
  6. Somporn Sangchai (1979). Clark D. Neher (บ.ก.). Some Observations on the Elections and Coalition Formation in Thailand, 1976. Modern Thai Politics (2nd ed.). Schenkman Publishing. p. 388.
  7. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนพรรคการเมือง ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 85 ตอน 117 ง หน้า 3407 10 ธันวาคม พ.ศ. 2511

ดูเพิ่ม[แก้]