วรนาถ อภิจารี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พลอากาศเอก
วรนาถ อภิจารี
ม.ป.ช., ม.ว.ม., ท.จ.
ผู้บัญชาการทหารอากาศ
ดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2530 – พ.ศ. 2532
ก่อนหน้า พลอากาศเอก ประพันธ์ ธูปะเตมีย์
ถัดไป พลอากาศเอก เกษตร โรจนนิล
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
ดำรงตำแหน่ง
1 สิงหาคม พ.ศ. 2535 – 30 กันยายน พ.ศ. 2537
ก่อนหน้า พลอากาศเอก เกษตร โรจนนิล
ถัดไป พลเอก วัฒนชัย วุฒิศิริ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2477
เสียชีวิต 27 กันยายน พ.ศ. 2558 (81 ปี 135 วัน)
คู่สมรส คุณหญิงพอใจ อภิจารี
ยศที่ได้รับการแต่งตั้ง
รับใช้  ไทย
ประจำการ 2530-2532 (กองทัพอากาศไทย)
2535-2537 (กองบัญชาการทหารสูงสุด)
ยศ RTA OF-9 (General).svg พลเอก
RTN OF-9 (Admiral).svg พลเรือเอก
RTAF OF-9 (Air Chief Marshal).svg พลอากาศเอก
บังคับบัญชา กองทัพอากาศไทย
กองบัญชาการทหารสูงสุด

พลอากาศเอก วรนาถ อภิจารี หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ บิ๊กอู๊ด อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศและอดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด

ประวัติ[แก้]

พลอากาศเอก วรนาถ อภิจารี เกิดเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2477 สมรสกับ คุณหญิงพอใจ อภิจารี

การศึกษา[แก้]

การทำงาน[แก้]

 • นักบินประจำกอง
 • ครูการบิน ฝูงฝึกขั้นต้น กองฝึก รร.การบิน
 • ผู้บังคับการกองบิน 1 ฝูง 12
 • รองผบ.กองฝึก รร.การบิน
 • ผบ.กองบิน1 ฝูง 13
 • รองผบ.กองบิน1
 • เสนาธิการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
 • รองเจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ
 • เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ
 • รองเสนาธิการทหารอากาศ
 • ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ
 • ผู้บัญชาการทหารอากาศ
 • ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

ถึงแก่อนิจกรรม[แก้]

ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2558 สิริอายุได้ 81 ปี[1]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. กองทัพอากาศไทย เฟซบุก
 2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๕ ตอนที่ ๒๐๑ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑, ๓ ธันวาคม ๒๕๓๑
 3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๔ ตอนที่ ๒๔๗ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓, ๑ ธันวาคม ๒๕๓๐
 4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๑๐ ตอนที่ ๕๗ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑, ๓ พฤษภาคม ๒๕๓๖
 5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน, เล่ม ๑๐๕ ตอนที่ ๒๓๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑, ๒๗ ธันวาคม ๒๕๓๑
 6. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชการชายแดน, เล่ม ๘๕ ตอนที่ ๘๙ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๔๓, ๓ ตุลาคม ๒๕๑๑
 7. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๘๕ ตอนที่ ๑๒๒ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๐๔๓, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๑
 8. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง พระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี ๒๕๓๐, เล่ม ๑๐๔ ตอนที่ ๒๔๖ หน้า ๘๑๙๕, ๑ ธันวาคม ๒๕๓๐
 9. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม ๑๐๘ ตอนที่ ๑๖๖ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓, ๒๐ กันยายน ๒๕๓๔