ข้ามไปเนื้อหา

สรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
ดำรงตำแหน่ง
9 ตุลาคม พ.ศ. 2549 – 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
นายกรัฐมนตรีพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์
ก่อนหน้าภูมิธรรม เวชยชัย
อดิศร เพียงเกษ
ชัยนันท์ เจริญศิริ
ถัดไปทรงศักดิ์ ทองศรี
อนุรักษ์ จุรีมาศ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด29 มกราคม พ.ศ. 2491 (76 ปี)
ศาสนาพุทธ
คู่สมรสนางภัทรวดี วงศ์ชะอุ่ม

สรรสริญ วงศ์ชะอุ่ม (29 มกราคม พ.ศ. 2491 — ) เป็น กรรมการในคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ[1]นักเศรษฐศาสตร์ชาวไทย อดีตเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และเป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ [2]

ประวัติ[แก้]

นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม เกิดเมื่อ 29 มกราคม พ.ศ. 2491 เป็นบุตรของพลตำรวจโท ชนะ กับนางสายสุวรรณ วงศ์ชะอุ่ม จบการศึกษาจาก โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย และ ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยบริดจ์พอร์ต รัฐคอนเนตทิคัต สหรัฐอเมริกา และเป็นนักศึกษา วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 37 และได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สมรสกับ นางภัทรวดี วงศ์ชะอุ่ม (สกุลเดิม อินทุภูติ) มีบุตร 1 คน คือ นายภาณุ วงศ์ชะอุ่ม

การทำงาน[แก้]

นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม เริ่มต้นรับราชการที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จนได้รับตำแหน่งสูงสุด คือ เลขาธิการ สศช. (5 เม.ย. 2542) และลาออกจากเลขาธิการ สศช. โดยจะมีผลวันที่ 1 ก.พ. 2545 ในขณะที่ยังเหลืออายุราชการอีก 6 ปี ให้เหตุผลว่าต้องการใช้เวลากับครอบครัว แต่มีเสียงวิจารณ์ว่าเป็นเพราะถูกกดดันทางการเมือง เพราะการทำงานของสภาพัฒน์ฯ ในรัฐบาล “ทักษิณ” ไม่ค่อยเข้าขากับคนของรัฐบาล (พ.ศ. 2551-ปัจจุบัน) ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และ บริษัท หลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในคณะกรรมการของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ[แก้]

งานการเมือง[แก้]

ในการจัดตั้งรัฐบาลหลังการรัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ. 2549 นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม ได้เข้าร่วมในคณะรัฐมนตรีชุดดังกล่าว โดยรับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

ผลงานวิชาการ[แก้]

หนังสือ[แก้]
 • เศรษฐกิจพอเพียง : พื้นฐานสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน, สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, เม.ย. 2544
 • การพัฒนาประเทศ, คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ธ.ค. 2546
 • แนวคิด “การพัฒนาประเทศ”, เม.ย. 2547
 • ระบบขนส่ง : แนวคิดและการพัฒนาช่วงรัฐบาล ปี 2550, ธ.ค. 2550
 • การวางแผนพัฒนาประเทศ, ต.ค. 2554
 • เรื่องเล่า จากอดีตเลขาธิการสภาพัฒน์, ม.ค. 2559
 • เก็บตกความทรงจำ, ม.ค. 2561

อ้างอิง[แก้]

 1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/242/26.PDF
 2. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (คณะรัฐมนตรี ชุดที่มี พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี)
 3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย, เล่ม ๑๑๗ ตอนที่ ๒๕ ข หน้า ๒, ๑ ธันวาคม ๒๕๔๓
 4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2015-09-28 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๑๕ ตอนที่ ๒๓ ข หน้า ๗, ๒ ธันวาคม ๒๕๔๑
 5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๑๗ ตอนที่ ๙ ข หน้า ๒, ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๓
 6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๑๗ ตอนที่ ๔ ข หน้า ๒๙๕, ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]