สรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม
ม.ป.ช., ม.ว.ม., ต.จ.ว.
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
ดำรงตำแหน่ง
9 ตุลาคม พ.ศ. 2549 – 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
นายกรัฐมนตรี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์
ก่อนหน้า ภูมิธรรม เวชยชัย
อดิศร เพียงเกษ
ชัยนันท์ เจริญศิริ
ถัดไป ทรงศักดิ์ ทองศรี
อนุรักษ์ จุรีมาศ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 29 มกราคม พ.ศ. 2491 (73 ปี)
คู่สมรส นางภัทรวดี วงศ์ชะอุ่ม
ศาสนา พุทธ

สรรสริญ วงศ์ชะอุ่ม (29 มกราคม พ.ศ. 2491 — ) เป็น กรรมการในคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ[1]นักเศรษฐศาสตร์ชาวไทย อดีตเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และเป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ [2]

ประวัติ[แก้]

นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม เกิดเมื่อ 29 มกราคม พ.ศ. 2491 เป็นบุตรของพลตำรวจโท ชนะ กับนางสายสุวรรณ วงศ์ชะอุ่ม จบการศึกษาจาก โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย และ ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยบริดจ์พอร์ต รัฐคอนเนตทิคัต สหรัฐอเมริกา และเป็นนักศึกษา วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 37 และได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สมรสกับ นางภัทรวดี วงศ์ชะอุ่ม (สกุลเดิม อินทุภูติ) มีบุตร 1 คน คือ นายภาณุ วงศ์ชะอุ่ม

การทำงาน[แก้]

นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม เริ่มต้นรับราชการที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จนได้รับตำแหน่งสูงสุด คือ เลขาธิการ สศช. (5 เม.ย. 2542) และลาออกจากเลขาธิการ สศช. โดยจะมีผลวันที่ 1 ก.พ. 2545 ในขณะที่ยังเหลืออายุราชการอีก 6 ปี ให้เหตุผลว่าต้องการใช้เวลากับครอบครัว แต่มีเสียงวิจารณ์ว่าเป็นเพราะถูกกดดันทางการเมือง เพราะการทำงานของสภาพัฒน์ฯ ในรัฐบาล “ทักษิณ” ไม่ค่อยเข้าขากับคนของรัฐบาล (พ.ศ. 2551-ปัจจุบัน) ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และ บริษัท หลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในคณะกรรมการของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ[แก้]

งานการเมือง[แก้]

ในการจัดตั้งรัฐบาลหลังการรัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ. 2549 นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม ได้เข้าร่วมในคณะรัฐมนตรีชุดดังกล่าว โดยรับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

เครื่องราชย์อิสริยาภรณ์[แก้]

ผลงานวิชาการ[แก้]

หนังสือ[แก้]
  • เศรษฐกิจพอเพียง : พื้นฐานสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน, สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, เม.ย. 2544
  • การพัฒนาประเทศ, คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ธ.ค. 2546
  • แนวคิด “การพัฒนาประเทศ”, เม.ย. 2547
  • ระบบขนส่ง : แนวคิดและการพัฒนาช่วงรัฐบาล ปี 2550, ธ.ค. 2550
  • การวางแผนพัฒนาประเทศ, ต.ค. 2554
  • เรื่องเล่า จากอดีตเลขาธิการสภาพัฒน์, ม.ค. 2559
  • เก็บตกความทรงจำ, ม.ค. 2561

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]