สำเภา ชูศรี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พลเอก
สำเภา ชูศรี
ม.ป.ช., ม.ว.ม., ต.จ.ว.
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2543 – 30 กันยายน พ.ศ. 2544
ก่อนหน้า พลเอกมงคล อัมพรพิสิฏฐ์
ถัดไป พลเรือเอกณรงค์ ยุทธวงศ์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2484 (81 ปี)
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คู่สมรส คุณหญิงธนวันต์ ชูศรี (วิไลจิตต์)
บุตร สำคัญ ชูศรี, ณัฐวดี ชูศรี
ศาสนา พุทธ
ยศที่ได้รับการแต่งตั้ง
รับใช้  ไทย
ยศ RTA OF-9 (General).svg พลเอก
RTN OF-9 (Admiral).svg พลเรือเอก
RTAF OF-9 (Air Chief Marshal).svg พลอากาศเอก

พลเอก สำเภา ชูศรี (เกิด 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2484) อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง[1] อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด

ประวัติ[แก้]

พลเอก สำเภา ชูศรี (Sampao Choosri) เกิดเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2484 สมรสกับคุณหญิงธนวันต์ ชูศรี (Thanawan Choosri)(สกุลเดิม วิไลจิตต์) มีบุตรธิดา 2 คน คือ นางสาวณัฐวดี ชูศรี (Natwadee Choosri) และ นายสำคัญ ชูศรี (Samkhan Choosri) มีหลานทั้งหมด 4 คนคือ เด็กหญิง พริมา ชูศรี (Parima Choosri) เด็กหญิง ลลิล ชูศรี (Lalil Choosri) เด็กหญิง ณิชา กเบรียลลา แทน (Nisha Gabriella Tan) และ เด็กชาย กาวิน แทน (Gavin Tan)

การศึกษา[แก้]

 • พ.ศ. 2500 โรงเรียนมัธยมผดุงวิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • พ.ศ. 2501 โรงเรียนเตรียมทหาร
 • พ.ศ. 2503 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
 • พ.ศ. 2504 โรงเรียนนายร้อยแซ็งซีร์ (Saint Cyr) กองทัพบกประเทศฝรั่งเศส (หลักสูตร 2 ปี)
 • โรงเรียนภาษาฝรั่งเศส (หลักสูตร 2 ปี)
 • โรงเรียนทหารปืนใหญ่ กองทัพบก ประเทศฝรั่งเศส (หลักสูตร 1 ปี)
 • พ.ศ. 2513 โรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ หลักสูตรชั้นนายพัน เหล่าทหารปืนใหญ่รุ่นที่ 13
 • พ.ศ. 2514 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 51
 • พ.ศ. 2527 กรมยุทธศึกษาทหารบก หลักสูตรเตรียมการสำหรับผู้บังคับหน่วย รุ่นที่ 1/27
 • พ.ศ. 2536 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 6

ดูงานต่างประเทศ[แก้]

 • โรงเรียนเสนาธิการทหารบกฝรั่งเศส
 • โรงเรียนเสนาธิการทหารบกเบลเยี่ยม
 • โรงเรียนเสนาธิการทหารบกเยอรมัน
 • โโรงเรียนเสนาธิการทหารบกอังกฤษ
 • โรงเรียนเสนาธิการทหารบกสหรัฐอเมริกา
 • โรงเรียนเสนาธิการทหารบกญี่ปุ่น
 • โรงเรียนเสนาธิการทหารบกเกาหลี
 • Amed Force University ไทเป
 • โรงเรียนเสนาธิการทหารบกเวียดนาม

ตำแหน่งรับราชการ[แก้]

 • พ.ศ. 2508 ประจำกรมยุทธศึกษาทหารบก
 • พ.ศ. 2509 ผู้บังคับหมวดสื่อสาร กองร้อยบังคับการและบริการ
 • พ.ศ. 2513 นายทหารคนสนิท ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง
 • พ.ศ. 2514 ประจำโรงเรียนเสนาธิการทหารบก
 • พ.ศ. 2514 นายทหารฝ่ายยุทธการและการฝึก กองพันที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2
 • พ.ศ. 2516 รองผู้บังคับกองพันที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2
 • พ.ศ. 2520 หัวหน้าฝ่ายกำลังพล กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน
 • พ.ศ. 2523 ผู้บังคับกองพันที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2
 • พ.ศ. 2525 รองผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1
 • พ.ศ. 2525 รองผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2
 • พ.ศ. 2527 ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2
 • พ.ศ. 2531 รองผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน
 • พ.ศ. 2533 ผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน
 • พ.ศ. 2535 ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก
 • พ.ศ. 2539 ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก
 • พ.ศ. 2541 รองผู้บัญชาการทหารบก
 • พ.ศ. 2542 รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
 • พ.ศ. 2543 ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

ราชการสงคราม/การปฏิบัติราชการพิเศษ[แก้]

 • พ.ศ. 2511 ปฏิบัติราชการพิเศษ ณ ประเทศที่สาม (SR-6)
 • พ.ศ. 2512 ปฏิบัติราชการสงคราม ณ สาธารณรัฐเวียดนาม

ราชองครักษ์และนายทหารพิเศษ[แก้]

 • พ.ศ. 2524, พ.ศ. 2528, พ.ศ. 2533, พ.ศ. 2536, พ.ศ. 2538, พ.ศ. 2539 ราชองครักษ์เวร
 • พ.ศ. 2530 นายทหารพิเศษประจำกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที 1
 • พ.ศ. 2530 นายทหารรักษาพระองค์ประจำกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์
 • พ.ศ. 2534 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • พ.ศ. 2539 ราชองครักษ์พิเศษ
 • พ.ศ. 2540 นายทหารพิเศษประจำกรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์
 • พ.ศ. 2540 ตุลาการศาลทหารสูงสุด
 • พ.ศ. 2539 สมาชิกวุฒิสภา

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

พลเอก สำเภา ชูศรี ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ดังนี้

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ[แก้]

พ.ศ. 2544 - The Gallant Order of Military Service - Courageous Commander (Malaysia).svg เครื่องราชอิสริยาภรณ์เกปาละวานัน อังกะตัน เตนเตรา ชั้นที่ 1 [9]

อ้างอิง[แก้]

 1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/049/14.PDF
 2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๒๗ ข หน้า ๒, ๓ ธันวาคม ๒๕๔๐
 3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๑๑ ตอนที่ ๒๑ ข หน้า ๖, ๓ ธันวาคม ๒๕๓๗
 4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า, เล่ม ๑๑๘ ตอนที่ ๘ ข หน้า ๒, ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๔
 5. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องหมายเปลวระเบิดสำหรับประดับแพรแถบเหรียญชัยสมรภูมิ, เล่ม ๙๐ ตอนที่ ๑๘๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๓๗, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๖
 6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน, เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๗ ข หน้า ๖, ๙ เมษายน ๒๕๔๐
 7. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชการชายแดน, เล่ม ๘๖ ตอนที่ ๑๑๓ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓๕๕๕, ๑๖ ธันวาคม ๒๕๑๒
 8. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๙๔ ตอนที่ ๒๑ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๙๔๖, ๑๖ มีนาคม ๒๕๒๐
 9. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม 118 ตอนที่ 21 ข หน้า 2, 30 พฤศจิกายน 2544