สำเภา ชูศรี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สำเภา ชูศรี
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2543 – 30 กันยายน พ.ศ. 2544
ก่อนหน้า พลเอกมงคล อัมพรพิสิฏฐ์
ถัดไป พลเรือเอกณรงค์ ยุทธวงศ์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2484 (79 ปี)
คู่สมรส คุณหญิงธนวันต์ ชูศรี (วิไลจิตต์)
ศาสนา พุทธ
การเข้าเป็นทหาร
ยศ RTA OF-9 (General).svg พลเอก
RTN OF-9 (Admiral).svg พลเรือเอก
RTAF OF-9 (Air Chief Marshal).svg พลอากาศเอก

พลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก สำเภา ชูศรี (เกิด 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2484) นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง[1] อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด

ประวัติ[แก้]

พลเอก สำเภา ชูศรี เกิดเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2484 สมรสกับคุณหญิงธนวันต์ ชูศรี (สกุลเดิม วิไลจิตต์) มีบุตรธิดา 2 คน คือ นางสาวณัฐวดี ชูศรี และ นายสำคัญ ชูศรี

การศึกษา[แก้]

 • พ.ศ. 2500 โรงเรียนมัธยมผดุงวิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • พ.ศ. 2501 โรงเรียนเตรียมทหาร
 • พ.ศ. 2503 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
 • พ.ศ. 2504 โรงเรียนนายร้อยแซงซีร์ (Saint Cyr) กองทัพบกประเทศฝรั่งเศส (หลักสูตร 2 ปี)
 • โรงเรียนภาษาฝรั่งเศส (หลักสูตร 2 ปี)
 • โรงเรียนทหารปืนใหญ่ กองทัพบก ประเทศฝรั่งเศส (หลักสูตร 1 ปี)
 • พ.ศ. 2513 โรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ หลักสูตรชั้นนายพัน เหล่าทหารปืนใหญ่รุ่นที่ 13
 • พ.ศ. 2514 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 51
 • พ.ศ. 2527 กรมยุทธศึกษาทหารบก หลักสูตรเตรียมการสำหรับผู้บังคับหน่วย รุ่นที่ 1/27
 • พ.ศ. 2536 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 6

ดูงานต่างประเทศ[แก้]

 • โรงเรียนเสนาธิการทหารบกฝรั่งเศส
 • โรงเรียนเสนาธิการทหารบกเบลเยี่ยม
 • โรงเรียนเสนาธิการทหารบกเยอรมัน
 • โโรงเรียนเสนาธิการทหารบกอังกฤษ
 • โรงเรียนเสนาธิการทหารบกสหรัฐอเมริกา
 • โรงเรียนเสนาธิการทหารบกญี่ปุ่น
 • โรงเรียนเสนาธิการทหารบกเกาหลี
 • Amed Force University ไทเป
 • โรงเรียนเสนาธิการทหารบกเวียดนาม

ตำแหน่งรับราชการ[แก้]

 • พ.ศ. 2508 ประจำกรมยุทธศึกษาทหารบก
 • พ.ศ. 2509 ผู้บังคับหมวดสื่อสาร กองร้อยบังคับการและบริการ
 • พ.ศ. 2513 นายทหารคนสนิท ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง
 • พ.ศ. 2514 ประจำโรงเรียนเสนาธิการทหารบก
 • พ.ศ. 2514 นายทหารฝ่ายยุทธการและการฝึก กองพันที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2
 • พ.ศ. 2516 รองผู้บังคับกองพันที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2
 • พ.ศ. 2520 หัวหน้าฝ่ายกำลังพล กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน
 • พ.ศ. 2523 ผู้บังคับกองพันที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2
 • พ.ศ. 2525 รองผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1
 • พ.ศ. 2525 รองผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2
 • พ.ศ. 2527 ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2
 • พ.ศ. 2531 รองผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน
 • พ.ศ. 2533 ผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน
 • พ.ศ. 2535 ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก
 • พ.ศ. 2539 ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก
 • พ.ศ. 2541 รองผู้บัญชาการทหารบก
 • พ.ศ. 2542 รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
 • พ.ศ. 2543 ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

ราชการสงคราม/การปฏิบัติราชการพิเศษ[แก้]

 • พ.ศ. 2511 ปฏิบัติราชการพิเศษ ณ ประเทศที่สาม (SR-6)
 • พ.ศ. 2512 ปฏิบัติราชการสงคราม ณ สาธารณรัฐเวียดนาม

ราชองครักษ์และนายทหารพิเศษ[แก้]

 • พ.ศ. 2524, พ.ศ. 2528, พ.ศ. 2533, พ.ศ. 2536, พ.ศ. 2538, พ.ศ. 2539 ราชองครักษ์เวร
 • พ.ศ. 2530 นายทหารพิเศษประจำกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที 1
 • พ.ศ. 2530 นายทหารรักษาพระองค์ประจำกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์
 • พ.ศ. 2534 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • พ.ศ. 2539 ราชองครักษ์พิเศษ
 • พ.ศ. 2540 นายทหารพิเศษประจำกรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์
 • พ.ศ. 2540 ตุลาการศาลทหารสูงสุด
 • พ.ศ. 2539 สมาชิกวุฒิสภา

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

แม่แบบ:รองผู้บัญชาการทหารบกไทย

 1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/049/14.PDF