เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พลเอก
เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์
ม.ว.ม., ป.ช.
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม 2563
ก่อนหน้า พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี
เสนาธิการทหาร
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
ก่อนหน้า พลเอก ชัยชนะ นาคเกิด
ถัดไป พลเอก สุพจน์ มาลานิยม
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ดำรงตำแหน่ง
11 ตุลาคม 2559 – 21 พฤษภาคม 2563
สมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
6 ธันวาคม 2563
ก่อนหน้า พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 5 มกราคม พ.ศ. 2506 (59 ปี)
อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
ศิษย์เก่า
การเข้าเป็นทหาร
รับใช้  ไทย
สังกัด กองทัพบกไทย
กองบัญชาการกองทัพไทย
ยศ RTA OF-9 (General).svg พลเอก
RTN OF-9 (Admiral).svg พลเรือเอก
RTAF OF-9 (Air Chief Marshal).svg พลอากาศเอก
การยุทธ์ กรณีพิพาทพรมแดนไทย–กัมพูชา

พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ (เกิด 5 มกราคม พ.ศ. 2506) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุด ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมา จะอยู่ในสายบังคับชาหน่วยรบ และสายอำนวยการ ตามลำดับ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเจ้ากรมยุทธการทหารบก ท่านมีส่วนในการเขียนแผน “จักรพงษ์ภูวนาถ” ในการศึกเขาพระวิหาร เมื่อปี พ.ศ. 2554 เคยเข้ารับการฝึกหลักสูตรนายทหารสัญญาบัตรหน่วยทหารรักษาพระองค์เป็นระยะเวลา 3 เดือน และได้เข้าดำรงตำแหน่งสำคัญในหน่วยเฉพาะกิจทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ 904 (ฉก.ทม.รอ.904) ในตำแหน่ง รอง ผบ.ฉก.ทม.รอ.904   

การศึกษา[แก้]

การศึกษาก่อนเข้ารับราชการ[แก้]

 • โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
 • โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 21 (ตท.21)
 • โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 32 (จปร.32)

การศึกษาเมื่อเข้ารับราชการแล้ว[แก้]

หลักสูตรทางทหาร[แก้]

 • หลักสูตรส่งทางอากาศ รุ่นที่ 128
 • หลักสูตรจู่โจม รุ่นที่ 73
 • หลักสูตรปฐมนิเทศนายทหารใหม่ (จปร.) รุ่นที่ 7
 • หลักสูตรชั้นนายร้อย เหล่าทหารม้า รุ่นที่ 2
 • หลักสูตรชั้นนายพัน เหล่าทหารม้า รุ่นที่ 33
 • หลักสูตรเสนาธิการทหารบก ชุดที่ 72
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 59

การรับราชการทหาร[แก้]

ตอนพลเอกเลิมพลรับราชการช่วงแรก ๆ พลเอกเฉลิมพลได้ยศร้อยตรีในปี 2528 และได้รับตำแหน่ง ผู้บังคับหมวด กองร้อยลาดตระเวน กองพันทหารม้าที่ 22 และพลเอก เฉลิมพลเคยได้รับตำแหน่งผู้บังคับการทหารม้า, ผู้บังคับการกองร้อยลาดตระเวนและนายทหารยุทธการและการฝึกในขณะที่ได้ยศร้อยโทและร้อยเอก ตอนที่พลเอกเฉลิมพลได้ยศพันตรีในปี 2541 พลเอกเฉลิมพลได้รับตำแหน่งฝ่ายอำนวยการที่ 3 กองพันทหารม้าที่ 27, อาจารย์ประจำโรงเรียนเสนาธิการทหารบก, ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายข่าวกรอง ฝ่ายอากาศ ฝ่ายยุทธการ กองพลทหารม้าที่ 2 และรองผู้บังคับการ กองพันทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ ตอนที่พลเอกเฉลิมพลได้ยศพันโทในปี 2547 พลเอกเฉลิมพลได้รับตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายยุทธการ กองพลทหารม้าที่ 2, ผู้บังคับการ กองพันทหารม้าที่ 25 รักษาพระองค์, หัวหน้ากอง กรมยุทธการทหารบก (พลเอกเฉลิมพลเริ่มดำรงตำแหน่งในกรมยุทธการทหารบกในปี พ.ศ. 2546 ซึ่งตำแหน่งนั้นก็คือหัวหน้ากอง) และในปี 2547 พลเอก เฉลิมพล ได้ยศพันเอกและได้รับตำแหน่งฝ่ายเสนาธิการ ประจำ กรมยุทธการทหารบก, นายทหารปฏิบัติการประจำ กรมยุทธการทหารบก, ผู้อำนวยการกอง กรมยุทธการทหารบก, เสนาธิการกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์, รองผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ และในปี 2558 พลเอกเฉลิมพลได้รับแต่งตั้งเป็นนายพลและได้ยศพลตรีดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ และในปี 2560 พลเอก เฉลิมพลได้ยศพลโทและได้ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้ากรมยุทธการทหารบกและในปี 2561 ก็ได้ย้ายไปเป็นรองเสนาธิการทหารบกและตอนกลางปี 2562 พลเอกเฉลิมพลได้จากรองเสนาธิการทหารบกไปเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบกและได้รับยศเป็นพลเอก ที่ย้ายจากรองเสนาธิการทหารบกไปเป็นผู้ทรงคุณวุฒินั้นเพื่อที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นเสนาธิการทหารใน ตุลาคม 2562 จนกระทั่งในปี 2563 มีพระบรมราชโอการโปรดเกล้าโปรดกระม่อมให้พลเอกเฉลิมพลได้รับตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดคนที่ 35 ของไทย อีกทั้งพลเอกเฉลิมพลยังได้รับราชการพิเศษด้วยเช่นราชองครักษ์เวร, ตุลาการศาลทหารกรุงเทพ, นายทหารพิเศษประจำหน่วย กองพันทหารม้าที่ 27 รักษาพระองค์

ในปี พ.ศ. 2563 พลเอก เฉลิมพล ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้รับแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และ ในวันที่ 5 พฤษภาคม​ พ.ศ. 2564​ ดำรงตำแหน่งกรรมการ ศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด – 19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ยศทางทหาร[แก้]

 • พ.ศ. 2528 ร้อยตรี | คำสั่ง กห ที่ 109/28 ลง 15 ก.พ.28
 • พ.ศ. 2528 ร้อยโท[1]
 • พ.ศ. 2531 ร้อยเอก[2]
 • พ.ศ. 2534 พันตรี[3]
 • พ.ศ. 2541 พันโท[4]
 • พ.ศ. 2547 พันเอก[5]
 • พ.ศ. 2550 พันเอก (พิเศษ) | คำสั่ง ทบ. (ฉ) ที่ ๓๔๙/๕๐ ลง ๓๐ มี.ค.๒๕๕๐
 • พ.ศ. 2558 พลตรี[6]
 • พ.ศ. 2560 พลโท[7]
 • พ.ศ. 2562 พลเอก[8]
 • พ.ศ. 2562 พลเอก (ตำแหน่งเสนาธิการทหาร)[9]
 • พ.ศ. 2563 พลเอก (ตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุด)[10]
 • พ.ศ. 2564 พลเรือเอก พลอากาศเอก[11]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหาร หน้า ๑๙๙ เล่ม ๑๐๒ ตอนที่ ๑๖๕, ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๘
 2. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหาร หน้า ๑๘๗ เล่ม ๑๐๕ ตอนที่ ๑๙๓, ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๑
 3. ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหาร หน้า ๑๕๐ เล่ม ๑๐๙ ตอนที่ ๑๑, ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕
 4. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารชั้นต่ำกว่านายพล หน้า ๘๔ เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๔ข, ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๒
 5. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารชั้นต่ำกว่านายพล หน้า ๖๑ เล่ม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๗ข, ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
 6. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารชั้นนายพล ลำดับที่ ๓๓๕ หน้า ๑๑ เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๒๒ข, ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 7. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารชั้นนายพล ลำดับที่ ๑๕๖ หน้า ๖ เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๒ข, ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
 8. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารชั้นนายพล ลำดับที่ ๒๒ หน้า ๑ เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๖ข, ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 9. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ ลำดับที่ ๑๕๖ หน้า ๑๑ เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๒๔ง, ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
 10. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ ลำดับที่ ๑๒๐ หน้า ๑๐ เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๑๘ง, ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
 11. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ หน้า ๓ เล่ม ๑๓๘ ตอนที่ ๖ ข, ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔
 12. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๓, เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑ ข หน้า ๖๗, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔
 13. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๘, เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข หน้า ๓๗, ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
 14. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน, เล่ม ๑๐๘ ตอนที่ ๒๑๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๕๓, ๗ ธันวาคม ๒๕๓๔
 15. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๑๗ ตอนที่ ๔ หน้า ๒๑ , ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓
ก่อนหน้า เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ถัดไป
พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี 2leftarrow.png Emblem of the Royal Thai Armed Forces HQ.svg
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน)
2rightarrow.png อยู่ในวาระ