พิชิต อัคราทิตย์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พิชิต อัคราทิตย์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
ดำรงตำแหน่ง
15 ธันวาคม พ.ศ. 2559 – 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
ก่อนหน้าออมสิน ชีวะพฤกษ์
ถัดไปไพรินทร์ ชูโชติถาวร
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด3 มกราคม พ.ศ. 2499 (68 ปี)

พิชิต อัคราทิตย์ เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และเป็นประธานกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย (บอร์ดการรถไฟ)

ประวัติ[แก้]

พิชิต อัคราทิตย์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และระดับปริญญาเอก ด้านเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเท็กซัส ออสติน

การทำงาน[แก้]

พิชิต อัคราทิตย์ เคยทำงานเป็นนักวิจัยคณะทำงานของรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ (บุญชู โรจนเสถียร) ในปี พ.ศ. 2523 - 2524 ต่อมาเป็นผู้ประสานงานโครงการก่อตั้งมหาวิทยาลัยรังสิต หลังจากสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเท็กซัส ออสติน จึงกลับเข้ามาทำงานในสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตำแหน่งหัวหน้าผู้วิเคราะห์ สำนักวิจัยตลาด ในปี พ.ศ. 2536 จนกระทั่งได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาตลาดทุน

พิชิต ได้ทำงานเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด ต่อมาในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย[1]

งานการเมือง[แก้]

พิชิต อัคราทิตย์ ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559[2]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. [http://www.manager.co.th/iBizChannel/ViewNews.aspx?NewsID=9590000084472 ปรับโฉมบอร์ด ร.ฟ.ท. ครม.ตั้ง “พิชิต อัคราทิตย์” นั่งประธาน เร่งงานอืด][ลิงก์เสีย]
  2. พระราชโองการ ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี, ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 133 ตอนพิเศษ 296 ง, 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559.
  3. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/B/047/1.PDF ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอน ๔๗ ข หน้า ๑ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
ก่อนหน้า พิชิต อัคราทิตย์ ถัดไป
ออมสิน ชีวะพฤกษ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (ครม. 61)
(15 ธันวาคม พ.ศ. 2559 - 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560)
ไพรินทร์ ชูโชติถาวร