เหรียญชัยสมรภูมิ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เหรียญชัยสมรภูมิ
Thai medals - Victory Medal - Indochina.jpg
เหรียญชัยสมรภูมิ กรณีสงครามอินโดจีน
มอบโดย พระมหากษัตริย์ไทย
อักษรย่อช.ส.
ประเภทเหรียญบำเหน็จกล้าหาญ
วันสถาปนา3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2484
ประเทศไทย ราชอาณาจักรไทย
จำนวนสำรับไม่จำกัด
ผู้สมควรได้รับบุคคลผู้ที่กระทำการรบ
สถานะยังพระราชทานอยู่
ผู้สถาปนาคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
ประธานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ลำดับเกียรติ
สูงกว่าเหรียญกล้าหาญ
เหรียญดุษฎีมาลา เข็มกล้าหาญ
รองมาเหรียญพิทักษ์เสรีชน

เหรียญชัยสมรภูมิ เป็นเหรียญที่สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2484 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ใช้อักษรย่อว่า ช.ส. โดยสร้างตามพระราชกำหนดเหรียญชัยสมรภูมิ พ.ศ. 2484[1] เพื่อพระราชทานแก่ทหาร ตำรวจ หรือผู้ที่กระทำหน้าที่อย่างทหารหรือตำรวจ ที่ได้รับคำสั่งจากหน่วยทหารหรือตำรวจให้ไปทำการรบ และได้เคลื่อนที่ไปปฏิบัติการแล้วการพระราชทานกรรมสิทธิ์และการเรียกคืนเช่นเดียวกับเหรียญกล้าหาญ เหรียญนี้ไม่มีประกาศนียบัตร แต่ประกาศนามผู้ได้รับพระราชทานในราชกิจจานุเบกษา

ลักษณะของเหรียญ[แก้]

เหรียญชัยสมรภูมิ มีลักษณะเป็นเหรียญโลหะกลม ด้านหน้ามีพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกำลังทรงกระทำยุทธหัตถีกับราชศัตรู มีอักษรจารึกว่า “สมเด็จพระนเรศวรมหาราช กู้ชาติ” ด้านหลังมีอักษรจารึกว่า “เรารบเพื่อเกียรติศักดิ์ไทย” ตัวเหรียญห้อยกับแพรแถบสีแดง กว้าง 3.5 ซม. มีริ้วสีขาวใกล้ขอบทั้งสองข้าง ข้างบนมีเข็มโลหะรูปคทาจอมพลจารึกอักษรว่า “ชัยสมรภูมิ” ประดับกับแพรแถบสีต่างๆ มีขนาดและลักษณะอื่นๆ ตามแต่จะได้กำหนดไว้โดยพระราชกฤษฎีกา สำหรับพระราชทานแก่ผู้กระทำการรบกับราชศัตรูในการรบเฉพาะคราว ใช้ประดับที่หน้าอกเสื้อเบื้องซ้าย

ถ้าผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิได้กระทำการจนได้รับความชมเชยจากทางราชการ หรือกระทำความชอบจนได้รับบาดเจ็บ จะได้รับพระราชทานเครื่องหมายทำด้วยโลหะสีทองเป็นรูปขีดประกอบด้วยเปลวระเบิดสำหรับติดที่แพรแถบทุกครั้ง ถ้าผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิได้ประกอบวีรกรรม แต่ยังไม่ถึงขั้นที่จะได้รับพระราชทานเหรียญกล้าหาญ จะได้รับพระราชทานเครื่องหมายทำด้วยโลหะสีทองเป็นรูปช่อชัยพฤกษ์ช่อเดียวสำหรับติดที่แพรแถบทุกครั้ง

แพรแถบของเหรียญ[แก้]

แพรแถบของเหรียญจำแนกตามคราวที่มีการส่งทหาร ตำรวจ หรือผู้ที่กระทำหน้าที่อย่างทหารหรือตำรวจ เข้าปฏิบัติการในสงครามและการรบครั้งต่าง ๆ ดังนี้

 1. เหรียญชัยสมรภูมิ สงครามอินโดจีน
 2. เหรียญชัยสมรภูมิ สงครามมหาเอเชียบูรพา
 3. เหรียญชัยสมรภูมิ การร่วมรบกับสหประชาชาติ ณ ประเทศเกาหลี
 4. เหรียญชัยสมรภูมิ การรบ ณ สาธารณรัฐเวียดนาม

เหรียญชัยสมรภูมิสำหรับการรบในแต่ละครั้งล้วนมีลำดับเกียรติเสมอกัน แต่เมื่อประดับเหรียญ จะต้องประดับเรียงตามลำดับเหรียญที่ได้รับพระราชทานในแต่ละครั้ง

กรณีสงครามอินโดจีน[แก้]

แพรแถบย่อ
Victory Medal - Indochina with wreath (Thailand) ribbon.svg
แพรแถบย่อเหรียญชัยสมรภูมิ สงครามอินโดจีน ประดับช่อชัยพฤกษ์
Victory Medal - Indochina with flames (Thailand) ribbon.svg
แพรแถบย่อเหรียญชัยสมรภูมิ สงครามอินโดจีน ประดับเปลวระเบิด
Victory Medal - Indochina (Thailand) ribbon.svg
แพรแถบย่อเหรียญชัยสมรภูมิ สงครามอินโดจีน

แพรแถบเหรียญชัยสมรภูมิ สงครามอินโดจีน กำหนดลักษณะไว้ในมาตรา 4 แห่งพระราชกำหนดเหรียญชัยสมรภูมิ พ.ศ. 2484 ไว้ว่า

"ตัวเหรียญห้อยกับแพรแถบสีแดง กว้าง 3.5 เซนติเมตร มีริ้วสีขาวใกล้ขอบทั้งสองข้าง ข้างบนมีเข็มโลหะรูปคทาจอมพลจารึกอักษรว่า “ชัยสมรภูมิ”"

ต่อมาจึงได้มีการตราพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดเหรียญชัยสมรภูมิ พุทธศักราช 2484 (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2485 โดยเพิ่มข้อความในข้างท้ายมาตรา 4 แห่งพระราชกำหนดเหรียญชัยสมรภูมิ พุทธศักราช 2484 ว่า "หรือกับแพรแถบสี ขนาด และลักษณะอื่นตามที่จะได้กำหนดไว้โดยพระราชกฤษฎีกา สำหรับพระราชทานแก่ผู้กระทำการรบกับราชศัตรูในการรบเฉพาะคราว" เพื่อให้สามารถกำหนดลักษณะแพรแถบสำหรับการรบครั้งอื่น ๆ เพิ่มเติมได้[2]

กรณีสงครามมหาเอเชียบูรพา[แก้]

แพรแถบย่อ
Victory Medal - World War II with wreath (Thailand) ribbon.svg
แพรแถบย่อเหรียญชัยสมรภูมิ สงครามมหาเอเชียบูรพา ประดับช่อชัยพฤกษ์
Victory Medal - World War II with flames (Thailand) ribbon.svg
แพรแถบย่อเหรียญชัยสมรภูมิ สงครามมหาเอเชียบูรพา ประดับเปลวระเบิด
Victory Medal - World War II (Thailand) ribbon.svg
แพรแถบย่อเหรียญชัยสมรภูมิ สงครามมหาเอเชียบูรพา

แพรแถบเหรียญชัยสมรภูมิ สงครามมหาเอเชียบูรพา ได้กำหนดลักษณะครั้งแรกไว้ใน มาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยแพรแถบเหรียญชัยสมรภูมิ พุทธศักราช 2485 ดังนี้

"แพรแถบเหรียนชัยสมรภูมิสำหรับพระราชทานแก่ผู้กะทำการรบกับราชสัตรู ไนคราวที่ประเทสไทยกะทำสงครามกับสหรัถอเมริกาและบริเตนไหย่นั้น ไห้เปนสีเขียว ขนาดกว้าง 3.5 เซนติเมตร มีริ้วสีแดงที่ขอบ และถัดริ้วสีแดงเข้าไปเปนริ้วสีขาวทั้งสองข้าง ด้านบนแพรแถบมีเข็มโลหะรูปคทาจอมพลจารึกอักสรว่า "ชัยสมรภูมิ""[3]

แพรแถบนี้ได้มีการยกเลิกไปเมื่อ พ.ศ. 2488 ตามพระราชกฤษฎีกายกเลิกแห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยแพรแถบเหรียญชัยสมรภูมิ พ.ศ. 2485 พ.ศ. 2488[4] ต่อมาในปี พ.ศ. 2502 จึงมีการตรากฎหมายเพื่อรับรองฐานะของแพรแถบเหรียญชัยสมรภูมิสงครามมหาเอเชียบูรพาอีกครั้ง โดยมีลักษณะตามมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยแพรแถบเหรียญชัยสมรภูมิ พ.ศ. 2502 ดังนี้

"แพรแถบเหรียญชัยสมรภูมิสำหรับพระราชทานแก่ผู้กระทำการรบในคราวสงครามมหาอาเซียบูรพานั้น ให้เป็นสีเขียว ขนาดกว้าง 3.5 เซนติเมตร มีริ้วสีแดงที่ขอบ และถัดริ้วสีแดงเข้าไปเป็นริ้วสีขาวทั้งสองข้าง ด้านบนแพรแถบมีเข็มโลหะรูปคทาจอมพลจารึกอักษรว่า "ชัยสมรภูมิ""[5]

กรณีการร่วมรบกับสหประชาชาติ ณ ประเทศเกาหลี[แก้]

แพรแถบย่อ
Victory Medal - Korean War with wreath (Thailand) ribbon.svg
แพรแถบย่อเหรียญชัยสมรภูมิ การร่วมรบกับสหประชาชาติ ณ ประเทศเกาหลีประดับช่อชัยพฤกษ์
Victory Medal - Korean War with flames (Thailand) ribbon.svg
แพรแถบย่อเหรียญชัยสมรภูมิ การร่วมรบกับสหประชาชาติ ณ ประเทศเกาหลี ประดีบเปลวระเบิด
Victory Medal - Korean War (Thailand) ribbon.svg
แพรแถบย่อเหรียญชัยสมรภูมิ การร่วมรบกับสหประชาชาติ ณ ประเทศเกาหลี

แพรแถบเหรียญชัยสมรภูมิ การร่วมรบกับสหประชาชาติ ณ ประเทศเกาหลี กำหนดลักษณะไว้ตามตามมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยแพรแถบเหรียญชัยสมรภูมิ พ.ศ. 2494 ดังนี้

"แพรแถบเหรียญชัยสมรภูมิสำหรับพระราชทานแก่ผู้กระทำการร่วมรบกับสหประชาชาตินั้น ให้เป็นสีฟ้า ขนาดกว้าง 3.5 เซนติเมตร และถัดริ้วสีฟ้าเข้าไปเป็นริ้วสีขาวทั้งสองข้าง ด้านบนแพรแถบมีเข็มโลหะรูปคทาจอมพลจารึกอักษรว่า "ชัยสมรภูมิ""[6]

กรณีการรบ ณ สาธารณรัฐเวียดนาม[แก้]

แพรแถบย่อ
Victory Medal - Vietnam War with wreath (Thailand) ribbon.svg
แพรแถบย่อเหรียญชัยสมรภูมิ การรบ ณ สาธารณรัฐเวียดนาม ประดับช่อชัยพฤกษ์
Victory Medal - Vietnam War with flames (Thailand) ribbon.svg
แพรแถบย่อเหรียญชัยสมรภูมิ การรบ ณ สาธารณรัฐเวียดนาม ประดับเปลวระเบิด
Victory Medal - Vietnam War (Thailand) ribbon.svg
แพรแถบย่อเหรียญชัยสมรภูมิ การรบ ณ สาธารณรัฐเวียดนาม

แพรแถบเหรียญชัยสมรภูมิ การรบ ณ สาธารณรัฐเวียดนาม กำหนดลักษณะไว้ตามตามมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยแพรแถบเหรียญชัยสมรภูมิ พ.ศ. 2510 ดังนี้

"แพรแถบเหรียญชัยสมรภูมิสำหรับพระราชทานแก่ผู้กระทำการรบ ณ สาธารณรัฐเวียดนามนั้น ให้เป็นสีเหลือง ขนาดกว้าง 3.5 เซนติเมตร มีริ้วสีแดงที่ขอบ และถัดริ้วสีแดงเข้าไปเป็นริ้วสีขาวทั้งสองข้าง ด้านบนแพรแถบมีเข็มโลหะรูปคทาจอมพลจารึกอักษรว่า "ชัยสมรภูมิ""[7]

ผู้ได้รับพระราชทาน[แก้]

บุคคลสำคัญที่ได้รับพระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ เช่น

 • พล.อ. บรรจบ บุนนาค
  • Victory Medal - Indochina (Thailand) ribbon.svg - เหรียญชัยสมรภูมิ สงครามอินโดจีน
  • Victory Medal - Vietnam War with flames (Thailand) ribbon.svg - เหรียญชัยสมรภูมิ การรบ ณ สาธารณรัฐเวียดนาม (ประดับเครื่องหมายเปลวระเบิด)
 • พล.อ. สำเภา ชูศรี
  • Victory Medal - Vietnam War with flames (Thailand) ribbon.svg - เหรียญชัยสมรภูมิ การรบ ณ สาธารณรัฐเวียดนาม (ประดับเครื่องหมายเปลวระเบิด)
 • พล.อ. ประมณฑ์ ผลาสินธุ์
  • Victory Medal - Korean War (Thailand) ribbon.svg - เหรียญชัยสมรภูมิ การร่วมรบกับสหประชาชาติ ณ ประเทศเกาหลี
  • Victory Medal - Vietnam War with flames (Thailand) ribbon.svg - เหรียญชัยสมรภูมิ การรบ ณ สาธารณรัฐเวียดนาม (ประดับเครื่องหมายเปลวระเบิด)
 • พล.อ. ประยุทธ จารุมณี
  • Victory Medal - World War II (Thailand) ribbon.svg - เหรียญชัยสมรภูมิ สงครามมหาเอเชียบูรพา
  • Victory Medal - Korean War (Thailand) ribbon.svg - เหรียญชัยสมรภูมิ การร่วมรบกับสหประชาชาติ ณ ประเทศเกาหลี
 • พล.อ. บุญชัย บำรุงพงศ์
  • Victory Medal - Indochina (Thailand) ribbon.svg - เหรียญชัยสมรภูมิ สงครามอินโดจีน
  • Victory Medal - World War II (Thailand) ribbon.svg - เหรียญชัยสมรภูมิ สงครามมหาเอเชียบูรพา
 • พล.อ. สัมพันธ์ บุญญานันต์
  • Victory Medal - Vietnam War (Thailand) ribbon.svg - เหรียญชัยสมรภูมิ การรบ ณ สาธารณรัฐเวียดนาม
 • พล.อ. อิสระพงศ์ หนุนภักดี
  • Victory Medal - Korean War (Thailand) ribbon.svg - เหรียญชัยสมรภูมิ การร่วมรบกับสหประชาชาติ ณ ประเทศเกาหลี
  • Victory Medal - Vietnam War with flames (Thailand) ribbon.svg - เหรียญชัยสมรภูมิ การรบ ณ สาธารณรัฐเวียดนาม (ประดับเครื่องหมายเปลวระเบิด)
 • พล.อ. สนธิ บุญยรัตกลิน
  • Victory Medal - Vietnam War with flames (Thailand) ribbon.svg - เหรียญชัยสมรภูมิ การรบ ณ สาธารณรัฐเวียดนาม (ประดับเครื่องหมายเปลวระเบิด)
 • พล.อ. ประมณฑ์ ผลาสินธุ์
  • Victory Medal - Korean War (Thailand) ribbon.svg - เหรียญชัยสมรภูมิ การร่วมรบกับสหประชาชาติ ณ ประเทศเกาหลี
  • Victory Medal - Vietnam War with flames (Thailand) ribbon.svg - เหรียญชัยสมรภูมิ การรบ ณ สาธารณรัฐเวียดนาม (ประดับเครื่องหมายเปลวระเบิด)'
 • พล.อ. เชษฐา ฐานะจาโร
  • Victory Medal - Vietnam War with flames (Thailand) ribbon.svg - เหรียญชัยสมรภูมิ การรบ ณ สาธารณรัฐเวียดนาม (ประดับเครื่องหมายเปลวระเบิด)
 • พล.อ. สมทัต อัตตะนันทน์
  • Victory Medal - Korean War (Thailand) ribbon.svg - เหรียญชัยสมรภูมิ การร่วมรบกับสหประชาชาติ ณ ประเทศเกาหลี
 • พล.อ. กฤษณ์ สีวะรา
  • Victory Medal - World War II (Thailand) ribbon.svg - เหรียญชัยสมรภูมิ สงครามมหาเอเชียบูรพา
 • พล.อ. บุญชัย บำรุงพงศ์
  • Victory Medal - Indochina (Thailand) ribbon.svg - เหรียญชัยสมรภูมิ สงครามสงครามอินโดจีน
  • Victory Medal - World War II (Thailand) ribbon.svg - เหรียญชัยสมรภูมิ สงครามมหาเอเชียบูรพา
 • พล.อ. เสริม ณ นคร
  • Victory Medal - World War II (Thailand) ribbon.svg - เหรียญชัยสมรภูมิ สงครามมหาเอเชียบูรพา
  • Victory Medal - Korean War (Thailand) ribbon.svg - เหรียญชัยสมรภูมิ การร่วมรบกับสหประชาชาติ ณ ประเทศเกาหลี
  • Victory Medal - Vietnam War with flames (Thailand) ribbon.svg - เหรียญชัยสมรภูมิ การรบ ณ สาธารณรัฐเวียดนาม (ประดับเครื่องหมายเปลวระเบิด)
 • พล.อ. อาทิตย์ กำลังเอก
  • Victory Medal - World War II (Thailand) ribbon.svg - เหรียญชัยสมรภูมิ สงครามมหาเอเชียบูรพา
  • Victory Medal - Korean War (Thailand) ribbon.svg - เหรียญชัยสมรภูมิ การร่วมรบกับสหประชาชาติ ณ ประเทศเกาหลี
  • Victory Medal - Vietnam War with flames (Thailand) ribbon.svg - เหรียญชัยสมรภูมิ การรบ ณ สาธารณรัฐเวียดนาม (ประดับเครื่องหมายเปลวระเบิด)
 • พล.อ.อ. ทวี จุลละทรัพย์
  • Victory Medal - Indochina (Thailand) ribbon.svg - เหรียญชัยสมรภูมิ สงครามสงครามอินโดจีน
  • Victory Medal - World War II (Thailand) ribbon.svg - เหรียญชัยสมรภูมิ สงครามมหาเอเชียบูรพา
 • พล.ร.อ. สงัด ชลออยู่
  • Victory Medal - Indochina (Thailand) ribbon.svg - เหรียญชัยสมรภูมิ สงครามสงครามอินโดจีน
  • Victory Medal - World War II (Thailand) ribbon.svg - เหรียญชัยสมรภูมิ สงครามมหาเอเชียบูรพา
  • Victory Medal - Korean War (Thailand) ribbon.svg - เหรียญชัยสมรภูมิ การร่วมรบกับสหประชาชาติ ณ ประเทศเกาหลี
 • พล.อ.อ. กมล เดชะตุงคะ
  • Victory Medal - Indochina (Thailand) ribbon.svg - เหรียญชัยสมรภูมิ สงครามสงครามอินโดจีน
  • Victory Medal - World War II (Thailand) ribbon.svg - เหรียญชัยสมรภูมิ สงครามมหาเอเชียบูรพา
 • พล.อ. เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
  • Victory Medal - World War II (Thailand) ribbon.svg - เหรียญชัยสมรภูมิ สงครามมหาเอเชียบูรพา
  • Victory Medal - Korean War (Thailand) ribbon.svg - เหรียญชัยสมรภูมิ การร่วมรบกับสหประชาชาติ ณ ประเทศเกาหลี
 • พล.อ. สายหยุด เกิดผล
  • Victory Medal - World War II with flames (Thailand) ribbon.svg - เหรียญชัยสมรภูมิ สงครามมหาเอเชียบูรพา (ประดับเครื่องหมายเปลวระเบิด)
  • Victory Medal - Korean War with flames (Thailand) ribbon.svg - เหรียญชัยสมรภูมิ การร่วมรบกับสหประชาชาติ ณ ประเทศเกาหลี (ประดับเครื่องหมายเปลวระเบิด)
 • พล.อ. สุนทร คงสมพงษ์
  • Victory Medal - Korean War (Thailand) ribbon.svg - เหรียญชัยสมรภูมิ การร่วมรบกับสหประชาชาติ ณ ประเทศเกาหลี
  • Victory Medal - Vietnam War with flames (Thailand) ribbon.svg - เหรียญชัยสมรภูมิ การรบ ณ สาธารณรัฐเวียดนาม (ประดับเครื่องหมายเปลวระเบิด)
 • พล.อ.อ. เกษตร โรจนนิล
  • Victory Medal - Korean War (Thailand) ribbon.svg - เหรียญชัยสมรภูมิ การร่วมรบกับสหประชาชาติ ณ ประเทศเกาหลี
  • Victory Medal - Vietnam War with flames (Thailand) ribbon.svg - เหรียญชัยสมรภูมิ การรบ ณ สาธารณรัฐเวียดนาม (ประดับเครื่องหมายเปลวระเบิด)
 • พล.อ. วัฒนชัย วุฒิศิริ
  • Victory Medal - Vietnam War with flames (Thailand) ribbon.svg - เหรียญชัยสมรภูมิ การรบ ณ สาธารณรัฐเวียดนาม (ประดับเครื่องหมายเปลวระเบิด)
 • พล.อ. วิโรจน์ แสงสนิท
  • Victory Medal - Vietnam War with flames (Thailand) ribbon.svg - เหรียญชัยสมรภูมิ การรบ ณ สาธารณรัฐเวียดนาม (ประดับเครื่องหมายเปลวระเบิด)
 • พล.อ. มงคล อัมพรพิสิฏฐ์
  • Victory Medal - Vietnam War with flames (Thailand) ribbon.svg - เหรียญชัยสมรภูมิ การรบ ณ สาธารณรัฐเวียดนาม (ประดับเครื่องหมายเปลวระเบิด)
 • พล.อ. สำเภา ชูศรี
  • Victory Medal - Vietnam War with flames (Thailand) ribbon.svg - เหรียญชัยสมรภูมิ การรบ ณ สาธารณรัฐเวียดนาม (ประดับเครื่องหมายเปลวระเบิด)
 • พล.อ. สมทัต อัตตะนันทน์
  • Victory Medal - Korean War (Thailand) ribbon.svg - เหรียญชัยสมรภูมิ การร่วมรบกับสหประชาชาติ ณ ประเทศเกาหลี
 • พล.ร.อ. หลวงสินธุสงครามชัย
  • Victory Medal - Indochina (Thailand) ribbon.svg - เหรียญชัยสมรภูมิ สงครามสงครามอินโดจีน
 • พล.ร.อ. ถวิล รายนานนท์
  • Victory Medal - Indochina (Thailand) ribbon.svg - เหรียญชัยสมรภูมิ สงครามสงครามอินโดจีน
  • Victory Medal - World War II (Thailand) ribbon.svg - เหรียญชัยสมรภูมิ สงครามมหาเอเชียบูรพา
 • พล.ร.อ. กมล สีตกะลิน
  • Victory Medal - Indochina (Thailand) ribbon.svg - เหรียญชัยสมรภูมิ สงครามสงครามอินโดจีน
 • พล.ร.อ. อมร ศิริกายะ
  • Victory Medal - Indochina (Thailand) ribbon.svg - เหรียญชัยสมรภูมิ สงครามสงครามอินโดจีน
  • Victory Medal - World War II (Thailand) ribbon.svg - เหรียญชัยสมรภูมิ สงครามมหาเอเชียบูรพา
  • Victory Medal - Korean War with flames (Thailand) ribbon.svg - เหรียญชัยสมรภูมิ การร่วมรบกับสหประชาชาติ ณ ประเทศเกาหลี (ประดับเครื่องหมายเปลวระเบิด)
 • พล.ร.อ. กวี สิงหะ
  • Victory Medal - Indochina (Thailand) ribbon.svg - เหรียญชัยสมรภูมิ สงครามสงครามอินโดจีน
  • Victory Medal - World War II (Thailand) ribbon.svg - เหรียญชัยสมรภูมิ สงครามมหาเอเชียบูรพา
  • Victory Medal - Korean War (Thailand) ribbon.svg - เหรียญชัยสมรภูมิ การร่วมรบกับสหประชาชาติ ณ ประเทศเกาหลี
 • พล.ร.อ. ประพัฒน์ กฤษณจันทร์
  • Victory Medal - World War II (Thailand) ribbon.svg - เหรียญชัยสมรภูมิ สงครามมหาเอเชียบูรพา
 • พล.ร.อ. ทวีศักดิ์ โสมาภา
  • Victory Medal - Vietnam War (Thailand) ribbon.svg - เหรียญชัยสมรภูมิ การรบ ณ สาธารณรัฐเวียดนาม
 • พล.ต.อ. อดุล อดุลเดชจรัส
  • Victory Medal - Indochina (Thailand) ribbon.svg - เหรียญชัยสมรภูมิ สงครามสงครามอินโดจีน
  • Victory Medal - World War II (Thailand) ribbon.svg - เหรียญชัยสมรภูมิ สงครามมหาเอเชียบูรพา
 • พล.ต.ท. พระรามอินทรา
  • Victory Medal - Indochina (Thailand) ribbon.svg - เหรียญชัยสมรภูมิ สงครามสงครามอินโดจีน
  • Victory Medal - World War II (Thailand) ribbon.svg - เหรียญชัยสมรภูมิ สงครามมหาเอเชียบูรพา
 • พล.ต.อ. เผ่า ศรียานนท์
  • Victory Medal - Indochina (Thailand) ribbon.svg - เหรียญชัยสมรภูมิ สงครามสงครามอินโดจีน
 • พล.อ. ไสว ไสวแสนยากร
  • Victory Medal - World War II (Thailand) ribbon.svg - เหรียญชัยสมรภูมิ สงครามมหาเอเชียบูรพา
 • พล.ต.อ. ประเสริฐ รุจิรวงศ์
  • Victory Medal - World War II (Thailand) ribbon.svg - เหรียญชัยสมรภูมิ สงครามมหาเอเชียบูรพา
 • พล.อ. ประจวบ สุนทรางกูร
  • Victory Medal - World War II (Thailand) ribbon.svg - เหรียญชัยสมรภูมิ สงครามมหาเอเชียบูรพา
 • พล.ต.อ. พจน์ เภกะนันทน์
  • Victory Medal - World War II (Thailand) ribbon.svg - เหรียญชัยสมรภูมิ สงครามมหาเอเชียบูรพา
 • พล.ต.อ. ศรีสุข มหินทรเทพ
  • Victory Medal - Indochina (Thailand) ribbon.svg - เหรียญชัยสมรภูมิ สงครามสงครามอินโดจีน
  • Victory Medal - World War II (Thailand) ribbon.svg - เหรียญชัยสมรภูมิ สงครามมหาเอเชียบูรพา
 • พล.ต.อ. สุรพล จุลละพราหมณ์
  • Victory Medal - World War II (Thailand) ribbon.svg - เหรียญชัยสมรภูมิ สงครามมหาเอเชียบูรพา
 • พล.ต.อ. ณรงค์ มหานนท์
  • Victory Medal - World War II (Thailand) ribbon.svg - เหรียญชัยสมรภูมิ สงครามมหาเอเชียบูรพา
 • พ.อ. ณรงค์ กิตติขจร
  • Victory Medal - Korean War (Thailand) ribbon.svg - เหรียญชัยสมรภูมิ การร่วมรบกับสหประชาชาติ ณ ประเทศเกาหลี
  • Victory Medal - Vietnam War with flames (Thailand) ribbon.svg - เหรียญชัยสมรภูมิ การรบ ณ สาธารณรัฐเวียดนาม (ประดับเครื่องหมายเปลวระเบิด)
 • พล.ต. จำลอง ศรีเมือง
  • Victory Medal - Vietnam War (Thailand) ribbon.svg - เหรียญชัยสมรภูมิ การรบ ณ สาธารณรัฐเวียดนาม
 • ศ. พล.ต. ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช
  • Victory Medal - World War II (Thailand) ribbon.svg - เหรียญชัยสมรภูมิ สงครามมหาเอเชียบูรพา
 • จอมพล เกรียงไกร อัตตะนันทน์
  • Victory Medal - World War II (Thailand) ribbon.svg - เหรียญชัยสมรภูมิ สงครามมหาเอเชียบูรพา
  • Victory Medal - Korean War (Thailand) ribbon.svg - เหรียญชัยสมรภูมิ การร่วมรบกับสหประชาชาติ ณ ประเทศเกาหลี
 • จอมพล ประภาส จารุเสถียร
  • Victory Medal - Indochina (Thailand) ribbon.svg - เหรียญชัยสมรภูมิ สงครามอินโดจีน
  • Victory Medal - World War II (Thailand) ribbon.svg - เหรียญชัยสมรภูมิ สงครามมหาเอเชียบูรพา
 • จอมพล ถนอม กิตติขจร
  • Victory Medal - World War II (Thailand) ribbon.svg - เหรียญชัยสมรภูมิ สงครามมหาเอเชียบูรพา
  • Victory Medal - Korean War with flames (Thailand) ribbon.svg - เหรียญชัยสมรภูมิ การร่วมรบกับสหประชาชาติ ณ ประเทศเกาหลี (ประดับเครื่องหมายเปลวระเบิด)
  • Victory Medal - Vietnam War with flames (Thailand) ribbon.svg - เหรียญชัยสมรภูมิ การรบ ณ สาธารณรัฐเวียดนาม (ประดับเครื่องหมายเปลวระเบิด)
 • จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์
  • Victory Medal - World War II (Thailand) ribbon.svg - เหรียญชัยสมรภูมิ สงครามมหาเอเชียบูรพา
 • จอมพล แปลก พิบูลสงคราม
  • Victory Medal - Indochina (Thailand) ribbon.svg - เหรียญชัยสมรภูมิ สงครามสงครามอินโดจีน
  • Victory Medal - World War II (Thailand) ribbon.svg - เหรียญชัยสมรภูมิ สงครามมหาเอเชียบูรพา
 • จอมพล ผิน ชุณหะวัณ
  • Victory Medal - Indochina (Thailand) ribbon.svg - เหรียญชัยสมรภูมิ สงครามสงครามอินโดจีน
  • Victory Medal - World War II (Thailand) ribbon.svg - เหรียญชัยสมรภูมิ สงครามมหาเอเชียบูรพา

ระเบียงภาพ[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. "พระราชกำหนดเหรียญชัยสมรภูมิพุทธศักราช ๒๔๘๔". ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๕๘ หน้า ๑๖๓. ๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๔ – โดยทาง krisdika.go.th. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 2. "พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดเหรียญชัยสมรภูมิ พุทธศักราช ๒๔๘๔ (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๕" (PDF). ราชกิจจานุเบกสา เล่ม ๕๙ ตอนที่ ๖๗ หน้า ๑๙๑๕-๑๕๑๗. ๒๐ ตุลาคม ๒๔๘๕. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 3. "พระราชกริสดีกา ว่าด้วยแพรแถบเหรียนชัยสมรภูมิ พุทธสักราช 2485" (PDF). ราชกิจจานุเบกสา เล่ม 59 ตอนที่ 71 หน้า 2228-2230. 10 พฤศจิกายน 2485. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 4. "พระราชกฤษฎีกา ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยแพรแถบเหรียญชัยสมรภูมิ พุทธศักราช ๒๔๘๕ พุทธศักราช ๒๔๘๘" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๖๒ ตอนที่ ๕๑ หน้า ๕๓๑-๕๓๒. ๑๘ กันยายน ๒๔๘๘. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 5. "พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยแพรแถบเหรียญชัยสมรภูมิ พ.ศ. ๒๕๐๒" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๗๖ ตอนที่ ๗๖ หน้า ๓๐๒-๓๐๔. ๔ สิงหาคม ๒๕๐๒. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 6. "พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยแพรแถบเหรียญชัยสมรภูมิ พ.ศ. ๒๔๙๔" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๖๘ ตอนที่ ๗ หน้า ๓๓-๓๕. ๒๓ มกราคม ๒๔๙๔. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 7. "พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยแพรแถบเหรียญชัยสมรภูมิ พ.ศ. ๒๕๑๐" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๔ ตอนที่ ๑๒๙ ฉบับพิเศษ หน้า ๗๔-๗๖. ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๐. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)