สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแม่ฮ่องสอน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแม่ฮ่องสอน มี 1 เขตการเลือกตั้ง[1] (ปี พ.ศ. 2554) และมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตได้ 1 คน จากทั้งหมด 375 คนทั่วประเทศในสภาผู้แทนราษฎรไทย

ประวัติศาสตร์[แก้]

หลังจากประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 จึงมีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476 โดยการเลือกตั้งครั้งนี้เป็น "การเลือกตั้งทางอ้อมครั้งแรกและครั้งเดียวของไทย" โดยจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนแรก คือ นายบุญสิริ เทพาคำ [2]

เขตการเลือกตั้ง[แก้]

การเลือกตั้ง เขตการเลือกตั้ง จำนวน ส.ส.
พ.ศ. 2476 เขตเลือกตั้งที่ 1 : ทั้งจังหวัด 1 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2480
พ.ศ. 2481
พ.ศ. 2489
พ.ศ. 2491
พ.ศ. 2492
พ.ศ. 2495
พ.ศ. 2500/1
พ.ศ. 2500/2
พ.ศ. 2512
พ.ศ. 2518
พ.ศ. 2519
พ.ศ. 2522
พ.ศ. 2526
พ.ศ. 2529
พ.ศ. 2531
พ.ศ. 2535/1
พ.ศ. 2535/2
พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2539
พ.ศ. 2544 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน, อำเภอปางมะผ้า, อำเภอปาย และ อำเภอขุนยวม
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอแม่ลาน้อย, อำเภอแม่สะเรียง และ อำเภอสบเมย
2 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2550 เขตเลือกตั้งที่ 1 : ทั้งจังหวัด 2 คน (เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2554 1 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2557

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต[แก้]

ชุดที่ 1 – 7 ; พ.ศ. 2476 - พ.ศ. 2495[แก้]

ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 1 พ.ศ. 2476 นายบุญสิริ เทพาคำ
ชุดที่ 2 พ.ศ. 2480 นายบุญเท่ง ทองสวัสดิ์
ชุดที่ 3 พ.ศ. 2481
ชุดที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2489 นายเอื้อม ทองสวัสดิ์
สิงหาคม พ.ศ. 2489 - (เลือกตั้งเพิ่มเติม)
ชุดที่ 5 พ.ศ. 2491 นายเสมอ กัณฑาธัญ
ชุดที่ 6 พ.ศ. 2492 - (เลือกตั้งเพิ่มเติม)
ชุดที่ 7 พ.ศ. 2495 นายเสมอ กัณฑาธัญ

ชุดที่ 8 – 20 ; พ.ศ. 2500 - พ.ศ. 2539[แก้]

      พรรคเสรีมนังคศิลา
      พรรคพลังใหม่
      พรรคธรรมสังคม
      พรรคชาติประชาธิปไตย
      พรรคกิจสังคม
      พรรคสหประชาธิปไตย
      พรรคชาติไทย
      พรรคความหวังใหม่
      พรรคพลังธรรม
      พรรคประชาธิปัตย์
      ไม่สังกัดพรรคการเมือง
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 นายนิกร จันทรวิโรจน์
ชุดที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2500 นายนิกร จันทรวิโรจน์
ชุดที่ 10 พ.ศ. 2512 นายก้าน รัตนสาขา
ชุดที่ 11 พ.ศ. 2518 นายนรินทร์ศร รัตนไพฑูรย์
ชุดที่ 12 พ.ศ. 2519 พลอากาศเอกทวี จุลละทรัพย์
ชุดที่ 13 พ.ศ. 2522 พลอากาศเอกทวี จุลละทรัพย์
ชุดที่ 14 พ.ศ. 2526 นายจำลอง รุ่งเรือง
ชุดที่ 15 พ.ศ. 2529 นายบุญเลิศ สว่างกุล
ชุดที่ 16 พ.ศ. 2531 นายบุญเลิศ สว่างกุล
ชุดที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2535
ชุดที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2535 นายปัญญา จีนาคำ
ชุดที่ 19 พ.ศ. 2538 นายบุญเลิศ สว่างกุล
ชุดที่ 20 พ.ศ. 2539 นายปัญญา จีนาคำ

ชุดที่ 21 – 22 ; พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2548[แก้]

      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคไทยรักไทย
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 2
ชุดที่ 21[3] พ.ศ. 2544 นายปัญญา จีนาคำ นายสมบูรณ์ ไพรวัลย์
ชุดที่ 22[4] พ.ศ. 2548 นายปัญญา จีนาคำ

ชุดที่ 23 ; พ.ศ. 2550[แก้]

      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคพลังประชาชน (พ.ศ. 2541)พรรคเพื่อไทย
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 23[5] พ.ศ. 2550 นายสมบัติ ยะสินธุ์ นายอดุลย์ วันไชยธนวงศ์

ชุดที่ 24 ; พ.ศ. 2554[แก้]

      พรรคประชาธิปัตย์
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 24 พ.ศ. 2554 นายสมบัติ ยะสินธุ์

รูปภาพ[แก้]

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]