ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
1 กันยายน พ.ศ. 2560
ก่อนหน้า พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2557
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 5 สิงหาคม พ.ศ. 2501 (59 ปี)
คู่สมรส จิราพร ศรีสุวรรณ
ศิษย์เก่า โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่น 17 (ตท.๑๗)
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่น 28 (จปร.๒๘)
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
โรงเรียนเสนาธิการทหารบกอังกฤษ
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การเข้าเป็นทหาร
ชื่อเล่น ต๊อก
ยศ RTA OF-9 (General).svg พลเอก
RTN OF-9 (Admiral).svg พลเรือเอก
RTAF OF-9 (Air Chief Marshal).svg พลอากาศเอก

พลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก [1]ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ (เกิด; 5 สิงหาคม 2501) ผู้บัญชาการทหารสูงสุด คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ อดีตเสนาธิการทหาร สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กรรมการในคณะกรรมการเตรียมการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ[2] และสมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ประวัติ[แก้]

พลเอก ธารไชยยันต์หรือ บิ๊กต๊อก เกิดเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2501 ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับคุณ จิราพร ศรีสุวรรณ

การศึกษา[แก้]

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด[แก้]

วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2560 ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งพลเอกธารไชยยันต์ซึ่งดำรงตำแหน่งเสนาธิการทหารให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดสืบต่อจากพลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ ที่เกษียณอายุราชการ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอน ๑๐ ข หน้า ๕๓ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
  2. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/259/1.PDF


ก่อนหน้า ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ถัดไป
พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ 2leftarrow.png Emblem of the Royal Thai Armed Forces HQ.svg
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
(1 กันยายน พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน)
2rightarrow.png ดํารงตําแหน่ง