กมล เดชะตุงคะ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พลอากาศเอก
กมล เดชะตุงคะ
ม.ป.ช., ม.ว.ม., ท.จ.ว.
ประธานรัฐสภาไทย และ
ประธานสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน
ดำรงตำแหน่ง
22 ตุลาคม – 20 พฤศจิกายน 2519
กษัตริย์ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ก่อนหน้า อุทัย พิมพ์ใจชน
ถัดไป พลอากาศเอก หะริน หงสกุล
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม 2519 – 30 กันยายน 2520
ก่อนหน้า พลเรือเอก สงัด ชลออยู่
ถัดไป พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
ผู้บัญชาการทหารอากาศ
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม 2517 – 30 กันยายน 2520
ก่อนหน้า พลอากาศเอก บุญชู จันทรุเบกษา
ถัดไป พลอากาศเอก พะเนียง กานตรัตน์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 21 มิถุนายน พ.ศ. 2460
จังหวัดสมุทรปราการ ประเทศสยาม
เสียชีวิต 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 (84 ปี)
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
คู่สมรส คุณหญิงมนัส เดชะตุงคะ
ศาสนา พุทธ
ยศที่ได้รับการแต่งตั้ง
รับใช้  ไทย
สังกัด กองทัพบกไทย
กองทัพเรือไทย
กองทัพอากาศไทย
ประจำการ พ.ศ. 2478 – พ.ศ. 2520
ยศ RTA OF-9 (General).svg พลเอก
RTN OF-9 (Admiral).svg พลเรือเอก
RTAF OF-9 (Air Chief Marshal).svg พลอากาศเอก[1]
บังคับบัญชา กองทัพไทย

พลอากาศเอก กมล เดชะตุงคะ (21 มิถุนายน พ.ศ. 2460 – 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2545) อดีตประธานรัฐสภา อดีตประธานสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ อดีตผู้บัญชาการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ ของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ในการรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2519[2]

ประวัติ[แก้]

พลอากาศเอก กมล เดชะตุงคะ เกิดวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2460 ที่อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นบุตรของร.ท.เป้า และนางเขียน เดชะตุงคะ สมรสกับ คุณหญิงมนัส เดชะตุงคะ มีบุตร-ธิดา รวม 7 คน เป็นหญิง 3 คน ชาย 4 คน

การศึกษา[แก้]

พลอากาศเอก กมล เดชะตุงคะ จบการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยทหารบก โรงเรียนการบิน บน.1 และได้เข้ารับการศึกษาในต่างประเทศ คือ โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศอเมริกา และโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศอังกฤษ นอกจากนั้นยังเคยผ่านการศึกษาอบรมจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร เมื่อปี พ.ศ. 2498

ยศทางทหาร[แก้]

พลอากาศเอก กมล เดชะตุงคะ เริ่มรับราชการทหารชั้นยศ "ร้อยตรี" เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2478[3] จนกระทั่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในชั้นยศ "พลอากาศเอก" เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2510 จนกระทั่งวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2519 ได้รับพระราชทานยศ "พลเอก พลเรือเอก"[4] จนเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. 2520

พลอากาศเอก กมล เดชะตุงคะ เคยได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารอากาศ ในระหว่างปี พ.ศ. 2517 ถึงปี พ.ศ. 2519 และเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในระหว่างปี พ.ศ. 2519 ถึงปี พ.ศ. 2520 และเคยได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2516[5]

 • 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2478 - ร้อยตรี
 • 1 เมษายน พ.ศ. 2481 - โอนย้ายมารับราชการเป็นทหารอากาศพร้อมรับพระราชทานยศ เรืออากาศตรี[6]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

พลอากาศเอก กมล เดชะตุงคะ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของประเทศไทยและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของต่างประเทศต่างๆ ดังนี้

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย[แก้]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ[แก้]

พ.ศ. 2505 – Taeguk Cordon Medal.png เครื่องอิสริยาภรณ์กิตติคุณฝ่ายทหาร ชั้นที่ 1[17]

พ.ศ. 2505 – Special Breast Order of Yun Hui.png เครื่องอิสริยาภรณ์ยุนฮุย ชั้นที่ 2[17]

พ.ศ. 2518 – US Legion of Merit Commander ribbon.png ลีเจียนออฟเมอริต ชั้นผู้บังคับบัญชา

อ้างอิง[แก้]

 1. พระราชทานยศ
 2. คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ ๒
 3. ประกาศ พระราชทานยศทหาร (หน้า ๒๕๙๕)
 4. "พลอากาศเอก กมล เดชะตุงคะ". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2015-04-12.
 5. พระบรมราชโองการ แต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญํติแห่งชาติ
 6. ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่องพระราชทานยศทหาร (หน้า ๔๔๕)
 7. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๘๗ ตอนที่ ๑๒๒ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒๖, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๓
 8. ราชกิจจานุเบกษา,แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๘๓ ตอนที่ ๑๑๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒๔, ๑๙ ธันวาคม ๒๕๐๙
 9. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า, เล่ม ๘๖ ตอนที่ ๔๖ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๘๓๗, ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๑๒
 10. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ เล่ม ๕๘ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๑๕๘๘, ๓ มิถุนายน ๒๔๗๔
 11. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ, เล่ม ๗๙ ตอนที่ ๘๓ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๙๑๓, ๘ กันยายน ๒๕๐๕
 12. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน, เล่ม ๙๓ ตอนที่ ๑๑๓ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒, ๒๔ กันยายน ๒๕๑๙
 13. ราชกิจจานุเบกษา, บัญชีรายนามผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์รัฐธรรมนูญ, เล่ม ๕๑ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๒๑๘๔, ๗ ตุลาคม ๒๔๗๗
 14. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชการชายแดน, เล่ม ๘๕ ตอนที่ ๘๙ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๔๑, ๓ ตุลาคม ๒๕๑๑
 15. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๖๗ ตอนที่ ๖๘ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๙๕, ๑๔ ธันวาคม ๒๔๙๓
 16. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม ๗๗ ตอนที่ ๕๘ ง หน้า ๑๗๓๑, ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๐๓
 17. 17.0 17.1 ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตประดับเครื่องอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๗๙ ตอนที่ ๑๐๙ ง หน้า ๒๖๓๗, ๑๑ ธันวาคม ๒๕๑๑
ก่อนหน้า กมล เดชะตุงคะ ถัดไป
พลเรือเอก สงัด ชลออยู่ 2leftarrow.png ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2519 – 30 กันยายน พ.ศ. 2520)
2rightarrow.png พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
พลอากาศเอก บุญชู จันทรุเบกษา 2leftarrow.png ผู้บัญชาการทหารอากาศ
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2517 – 30 กันยายน พ.ศ. 2520)
2rightarrow.png พลอากาศเอก พะเนียง กานตรัตน์