กมล เดชะตุงคะ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
พลอากาศเอก
กมล เดชะตุงคะ
ม.ป.ช., ม.ว.ม., ท.จ.ว.
ประธานรัฐสภาไทย
ในฐานะประธานสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน
ดำรงตำแหน่ง
22 ตุลาคม พ.ศ. 2519 – 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2519
ก่อนหน้า อุทัย พิมพ์ใจชน
ถัดไป หะริน หงสกุล
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2519 – 30 กันยายน พ.ศ. 2520
ก่อนหน้า สงัด ชลออยู่
ถัดไป เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
ผู้บัญชาการทหารอากาศ
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2517 – 30 กันยายน พ.ศ. 2520
ก่อนหน้า บุญชู จันทรุเบกษา
ถัดไป พะเนียง กานตรัตน์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 21 มิถุนายน พ.ศ. 2462
อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
เสียชีวิต พ.ศ. 2545
กรุงเทพมหานคร
คู่สมรส คุณหญิงมนัส เดชะตุงคะ
ศาสนา พุทธ
ลายมือชื่อ
การเข้าเป็นทหาร
ยศ RTA OF-9 (General).svg พลเอก
RTN OF-9 (Admiral).svg พลเรือเอก
RTAF OF-9 (Air Chief Marshal).svg พลอากาศเอก[1]

พลอากาศเอก กมล เดชะตุงคะ อดีตประธานรัฐสภา อดีตประธานสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ อดีตผู้บัญชาการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ ของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ในการรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2519[2]

ประวัติ[แก้]

พลอากาศเอก กมล เดชะตุงคะ เกิดวันที่ 21 มิถุนายน 2460 ที่อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นบุตรของร.ท.เป้า และนางเขียน เดชะตุงคะ สมรสกับ คุณหญิงมนัส เดชะตุงคะ มีบุตร-ธิดา รวม 7 คน เป็นหญิง 3 คน ชาย 4 คน

การศึกษา[แก้]

พลอากาศเอก กมล เดชะตุงคะ จบการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยทหารบก โรงเรียนการบิน บน.1 และได้เข้ารับการศึกษาในต่างประเทศ คือ โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศอเมริกา และโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศอังกฤษ นอกจากนั้นยังเคยผ่านการศึกษาอบรมจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร เมื่อปี พ.ศ. 2498

ยศทางทหาร[แก้]

พลอากาศเอก กมล เดชะตุงคะ เริ่มรับราชการทหารชั้นยศ "ร้อยตรี" เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2478 จนกระทั่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในชั้นยศ "พลอากาศเอก" เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2510 จนกระทั่งวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2519 ได้รับพระราชทานยศ "พลเอก พลเรือเอก"[3] จนเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. 2520

พลอากาศเอก กมล เดชะตุงคะ เคยได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารอากาศ ในระหว่างปี พ.ศ. 2517 ถึงปี พ.ศ. 2519 และเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในระหว่างปี พ.ศ. 2519 ถึงปี พ.ศ. 2520 และเคยได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2516[4]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

ก่อนหน้า กมล เดชะตุงคะ ถัดไป
พลเรือเอก สงัด ชลออยู่ 2leftarrow.png ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2519 – 30 กันยายน พ.ศ. 2520)
2rightarrow.png พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
พลอากาศเอก บุญชู จันทรุเบกษา 2leftarrow.png ผู้บัญชาการทหารอากาศ
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2517 – 30 กันยายน พ.ศ. 2520)
2rightarrow.png พลอากาศเอก พะเนียง กานตรัตน์