กมล เดชะตุงคะ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
พลอากาศเอก
กมล เดชะตุงคะ
ม.ป.ช., ม.ว.ม., ท.จ.ว.
ประธานรัฐสภาไทย
ในฐานะประธานสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน
ดำรงตำแหน่ง
22 ตุลาคม พ.ศ. 2519 – 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2519
ก่อนหน้า อุทัย พิมพ์ใจชน
ถัดไป หะริน หงสกุล
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2519 – 30 กันยายน พ.ศ. 2520
ก่อนหน้า สงัด ชลออยู่
ถัดไป เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
ผู้บัญชาการทหารอากาศ
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2517 – 30 กันยายน พ.ศ. 2520
ก่อนหน้า บุญชู จันทรุเบกษา
ถัดไป พะเนียง กานตรัตน์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 21 มิถุนายน พ.ศ. 2460
อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ประเทศสยาม
เสียชีวิต พ.ศ. 2545 (85 ปี)
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
คู่สมรส คุณหญิงมนัส เดชะตุงคะ
ศาสนา พุทธ
ลายมือชื่อ
การเข้าเป็นทหาร
สังกัด กองทัพบกไทย
กองทัพเรือไทย
กองทัพอากาศไทย
ประจำการ พ.ศ. 2478 – 2520
ยศ RTA OF-9 (General).svg พลเอก
RTN OF-9 (Admiral).svg พลเรือเอก
RTAF OF-9 (Air Chief Marshal).svg พลอากาศเอก[1]
บังคับบัญชา กองทัพไทย

พลอากาศเอก กมล เดชะตุงคะ อดีตประธานรัฐสภา อดีตประธานสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ อดีตผู้บัญชาการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ ของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ในการรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2519[2]

ประวัติ[แก้]

พลอากาศเอก กมล เดชะตุงคะ เกิดวันที่ 21 มิถุนายน 2460 ที่อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นบุตรของร.ท.เป้า และนางเขียน เดชะตุงคะ สมรสกับ คุณหญิงมนัส เดชะตุงคะ มีบุตร-ธิดา รวม 7 คน เป็นหญิง 3 คน ชาย 4 คน

การศึกษา[แก้]

พลอากาศเอก กมล เดชะตุงคะ จบการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยทหารบก โรงเรียนการบิน บน.1 และได้เข้ารับการศึกษาในต่างประเทศ คือ โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศอเมริกา และโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศอังกฤษ นอกจากนั้นยังเคยผ่านการศึกษาอบรมจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร เมื่อปี พ.ศ. 2498

ยศทางทหาร[แก้]

พลอากาศเอก กมล เดชะตุงคะ เริ่มรับราชการทหารชั้นยศ "ร้อยตรี" เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2478 จนกระทั่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในชั้นยศ "พลอากาศเอก" เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2510 จนกระทั่งวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2519 ได้รับพระราชทานยศ "พลเอก พลเรือเอก"[3] จนเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. 2520

พลอากาศเอก กมล เดชะตุงคะ เคยได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารอากาศ ในระหว่างปี พ.ศ. 2517 ถึงปี พ.ศ. 2519 และเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในระหว่างปี พ.ศ. 2519 ถึงปี พ.ศ. 2520 และเคยได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2516[4]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2519/D/141/3275.PDF
 2. คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ ๒
 3. พลอากาศเอก กมล เดชะตุงคะ
 4. พระบรมราชโองการ แต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญํติแห่งชาติ
 5. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หน้า 26 เล่ม 87 ตอน 122 31 ธันวาคม 2513
 6. ราชกิจจานุเบกษา,แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เล่ม 83 ตอนที่ 114 วันที่ 19 ธันวาคม 2509
 7. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เล่ม 86 ตอนที่ 46 วันที่ 27 พฤษภาคม 2512
 8. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ หน้า 1688 เล่ม 58 3 มิถุนายน 2484
 9. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ กองทัพอากาศ หน้า 913 เล่ม 79 ตอน 83 8 กันยายน 2505
 10. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน หน้า 2 เล่ม 93 ตอน 113 24 กันยายน 2519
 11. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ หน้า 1731 เล่ม 77 ตอน 58 12 กรกฎาคม 2503
ก่อนหน้า กมล เดชะตุงคะ ถัดไป
พลเรือเอก สงัด ชลออยู่ 2leftarrow.png ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2519 – 30 กันยายน พ.ศ. 2520)
2rightarrow.png พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
พลอากาศเอก บุญชู จันทรุเบกษา 2leftarrow.png ผู้บัญชาการทหารอากาศ
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2517 – 30 กันยายน พ.ศ. 2520)
2rightarrow.png พลอากาศเอก พะเนียง กานตรัตน์